Seitsemän syytä päivittää Dynamic Tag Management -ratkaisusta Adobe Experience Platform Launch -ratkaisuun

Tunnisteiden hallinnan uusi aikakausi

Vuonna 2013 Adobe osti tunnisteiden hallintajärjestelmän, jolle olemme antaneet brändi nimen Dynamic Tag Management (DTM). Oston aikaan DTM:llä oli 30 asiakasta. Tänään DTM palvelee yli 3000 asiakasta.
Viime vuosien aikana on muodostunut kiistämättömäksi todellisuudeksi, että web-pohjaisten markkinointiteknologiat yleistyvät — niiden yleistyminen oikeastaan vain kiihtyy. Tämän tuloksena asiakaskokemuksia toimittavien markkinoijien käyttämien teknologioiden ekosysteemi myös kasvaa. Perinteiset tunnisteiden hallintajärjestelmät eivät pysty tukemaan tätä ekosysteemiä.
Samat insinöörit, jotka rakensivat DTM:n, kehittivät melkein kaksi vuotta seuraavan sukupolven tunnisteiden hallintajärjestelmää, joka pystyy yhtenäistämään markkinointiteknologian ekosysteemin ja tukemaan sitä. Tätä uutta tunnisteiden hallintajärjestelmää kutsutaan nimellä Adobe Experience Platform Launch. Se on vallankumouksellinen lähestymistapa tunnisteiden hallintaan, joka antaa kolmannen osapuolen kehittäjille mahdollisuuden rakentaa, ylläpitää ja jatkuvasti päivittää omia integrointejaan Adobe Experience Cloudin avulla yhtenäisellä alustalla, joka mahdollistaa kaikkien näiden teknologioiden toiminnan yhdessä. Hyödyntämällä Adoben Launchin sovelluskauppatyyppistä käyttöliittymää yritykset voivat ottaa käyttöön Adoben ja kolmansien toimittajien web-sovelluksia, määrittää, mitä asiakaskäytöksiä tallennetaan, ja tarkentaa, miten dataa olisi käytettävä digitaalisen markkinoinnin työkaluissa.
erotin

Miksi vaihtaminen on fiksu siirto

Päivitys DTM:stä Adoben Launchiin on niin paljon muutakin kuin vain viimeisimmän teknologian käyttöönotto. Tässä on seitsemän syytä, miksi yrityksesi kannattaa harkita siirtymistä:

1. NOPEAMPI KÄYTTÖÖNOTTO:Laajennusten luettelo

1. NOPEAMPI KÄYTTÖÖNOTTO: Laajennusten luettelo
Selaa, konfiguroi ja ota käyttöön itsenäisten ohjelmistotoimittajien rakentamia ja suoraan ylläpitämiä markkinointiteknologioita.
Adobe Experience Platform Launchin avulla pääset tarvittaviin laajennuksiin — integroinnit ovat teknologiatoimittajan itse rakentamia ja ylläpitämiä — yhden keskitetyn luettelon kautta. Näiden laajennusten avulla sivustosi voi tukea useampia web-teknologioita, ja selkeän käyttöliittymän avulla sekä IT että markkinoijat voivat konfiguroida ja ottaa käyttöön näitä teknologioita lyhyemmässä ajassa.

2. SUORAVIIVAINEN PÄIVITYS:Koodilinkin upotus

Linkityksen avulla voit kohdistaa uudelleen nykyiset DTM:n upotetut koodit osoittamaan Adoben Launchiin.
Kun Adoben Launch oli vasta mustaa kirjoitusta taululla, oli olemassa kaksi kiistatonta vaatimusta:
• Luoda niin avoin tunnisteiden hallintaratkaisu, että markkinointiteknologioiden toimittajat voivat rakentaa laajennuksia.
• Mahdollistaa DTM-asiakkaille päivitys muuttamatta heidän jo käytössä olevaa koodiaan.
Adoben Launch täyttää nämä molemmat vaatimukset. DTM-asiakkaat voivat antaa tuotantoon upotetun koodin ladata linkittämällä JavaScript-kirjaston, joka on luotu Adoben Launchista DTM:n sijasta.

3. JATKUVA INNOVAATIO:Kolmannen osapuolen laajennukset

Itsenäisillä ohjelmistotoimittajilla on käytännössä itsepalvelutapa rakentaa, hallita ja päivittää omia integrointejaan, joita kutsumme laajennuksiksi.
Adoben Launch on ainoa tunnisteiden hallintajärjestelmä, jonka avulla markkinointiteknologioiden toimittajat voivat suoraan kehittää ja ylläpitää omia integrointejaan. He voivat sekä muuttaa laajennusten käyttöliittymää että lisätä toimintoja. Markkinointiteknologioiden toimittajat voivat esimerkiksi upottaa koko rekisteröintiprosessin tai jopa SaaS-tuotteensa Adoben Launchin laajennuksiin. Nyt nämä toimittajat voivat unelmoida uusista sovelluksista, kehittää uuden tyyppisiä laajennuksia ja saada innovaationsa suoraan niitä tarvitsevien yritysten käyttöön.

4. YHTENÄINEN MARKKINOINTITEKNOLOGIA:Säännönmuodostin

Yhtenäistä erilliset tuotteet integroimalla markkinointi- ja mainosteknologioiden tiedot ja toiminnot.
Adoben Launchin säännönmuodostin on suunniteltu täysin uudelleen, jotta sääntöjen muodostaminen ja ymmärtäminen olisi helpompaa. Parannukset eivät lopu tähän. Säännönmuodostin on oikeastaan kaikkien Adoben Launchin kautta käyttöönotettujen markkinointiteknologioiden yhdysside. Se muodostaa keskittimen, jossa voit yhtenäistää yhden markkinointiteknologian toimintoja toisen markkinointiteknologian toimintoihin.
Kuvissa 1ja 2esitetään, miten Adobe Analyticsin, Google Analyticsin ja itse sivun tietoja käytetään tietyn YouTube-videon upotukseen tietylle verkkosivulle tosiajassa. Tämä markkinointiteknologioiden yhteistyö on mahdollista laajennusten avulla. Markkinointiteknologioiden toimittajat voivat lisätä uutta tietoa tai toimintoja mihin tahansa neljästä säännönmuodostimen osasta: tapahtumiin, ehtoihin, poikkeuksiin ja toimintoihin. Koska laajennukset voivat lisätä toimintoja suoraan säännönmuodostimeen, eri markkinointiteknologiat eivät ole enää sidottuja toisiinsa mukautetulla koodilla vaan ne on sulatettu yhteen, koska ne on rakennettu samalle alustalle.
Kuva 1. Säännön asetus
Kuva 1.Säännön asetus
Kuva 2. YouTube-laajennuksen valinta ja konfigurointi toiminnaksi.
Kuva 2.YouTube-laajennuksen valinta ja konfigurointi toiminnaksi

5. AUTOMAATTISET TOTEUTUKSET:Avoimet ohjelmointirajapinnat

Automatisoi yhden tai useiden teknologioiden perustoteutukset.
Markkinointiteknologiatoimittajien yleinen käytäntö on ensin rakentaa ydintuote ja sitten kehittää ohjelmointirajapintoja kyseisen tuotteen päälle. Adoben Launchissa käytettiin eri lähestymistapaa ja suunniteltiin ydintuote ohjelmointirajapintojen ympärille. Jokainen napsautettava painike, täytettävä kenttä ja käyttöliittymään lisätty toiminto perustuu ohjelmointirajapintaan. Tämä tarkoittaa, että mitä tahansa, mitä voi tehdä käyttöliittymässä, voi tehdä automaattisesti käyttöliittymän ulkopuolella.
Jos yritykselläsi on esimerkiksi joku Google Analyticsin, Adobe Analyticsin, Foreseen, BlueKain, Adobe Targetin sama perustoteutus tai uudelleenmarkkinoinnin pikseleitä kullakin näistä toimialueista, käynnistäessäsi sitten uuden toimialueen napsautat tyypillisesti tunnisteiden hallintajärjestelmän käyttöliittymää, kun haluat ottaa kunkin näistä markkinointiteknologioista käyttöön. Adoben Launchin avulla voit kirjoittaa komentosarjoja, jotka hyödyntävät Launchin ohjelmointirajapintoja näiden teknologioiden automaattista käyttöönottoa varten. Ennen päiviä, viikkoja tai kuukausia kestäneeseen prosessiin voi nyt kulua vain muutamia sekunteja.

6. YRITYKSEN JULKAISUTOIMINTA:Komponenttipohjainen julkaisu

Julkaiset vain sitä, mitä aiot, kokoamalla yhteen säännöt, dataelementit ja laajennukset, jotka muodostavat kirjaston.
Adoben Launch käyttää kirjastoja määrittämään, mitä on julkaistu kehitykseen, esittelyyn ja tuotantoon. Nämä kirjastot muodostuvat tietyistä käyttäjän valitsemista komponenteista, kuten säännöistä, dataelementeistä ja laajennuksista. Tämä mahdollisuus määrittää, mahdollisimman granulaarisella tasolla, mitä komponentteja julkaistaan, antaa yrityksille enemmän hallintakykyä, näkyvyyttä ja suojausta siihen, mitkä muutokset otetaan mukaan tuotantoympäristöön. Adoben Launchin komponenttipohjainen julkaisu sisältää seuraavaa:
Käyttäjien välisen ristiriidan ratkaisu.
Käyttäjien välisen ristiriidan ratkaisu
Adoben Launch ilmoittaa käyttäjälle, jos toinen käyttäjä on tehnyt muutoksia kirjastoon, jota käyttäjä on julkaisemassa.
Kirjaston rakentaja
Kirjaston rakentaja
Julkaisuoikeuksia omaavat käyttäjät voivat helposti hakea, tarkistaa tai poistaa sääntöjä, tietoelementtejä ja laajennuksia kirjastoon.
Nelivaiheinen julkaisu.
Nelivaiheinen julkaisu
Julkaisuprosessissa käyttäjät voivat siirtää kirjaston nelivaiheisen julkaisuprosessin läpi: kehitys, lähetetty, hyväksytty ja julkaistu. Jos missään kirjastossa olevassa komponentissa on ristiriitoja, kyseiset käyttäjät saavat ilmoituksen.
Rajattomat kehitysympäristöt.
Rajattomat kehitysympäristöt
Adoben Launch antaa IT-osastolle rajattoman määrän sekä kehitys- että esittely-ympäristöjen esiintymiä, joten jokainen käyttöönotto tuotantoympäristöön on luotettava.

7. TÄYDELLINEN HALLINTA:Käyttöoikeuksien hallinta

Luo oikeuksia julkaista, lisätä laajennuksia, käyttää laajennuksia ja suorittaa monia muita tehtäviä, ja anna sitten nämä oikeudet käyttäjille.
Voit luoda ryhmiä, joilla on hyvin erityisiä oikeuksia, ja lisätä sitten käyttäjiä näihin ryhmiin käyttämällä käyttöoikeuksien hallinnan valvontaa. Käyttöoikeuksien organisointi oikeuksien mukaan käyttäjien sijasta antaa organisaatiolle helpomman tavan valvoa käyttöoikeuksia ja tehdä tarvittaessa massamuutoksia. Adoben Launchissa voit nähdä jokaisen, joka voi julkaista, napsauttamalla julkaisuoikeuksia sen sijaan, että kävisit läpi jokaisen käyttäjän näiden oikeuksien selvittämiseksi.
erotin

Oikeat työkalut ovat ratkaisevia.

 

 

 

 

 

Adobe Experience Platform Launch edustaa täysin uutta tapaa suhtautua tunnisteiden hallintaan. Adoben Launch on kuvattu uudelleen kokonaan. Sen avulla organisaatio saa skaalattavamman ja joustavamman tavan tukea nykyisiä ja tulevia web-teknologioita. Lisäksi se tekee monet muut tunnisteiden hallinnan näkökohdat helpommiksi, kuten sääntöjen konfiguroinnin, oikeuksien hallinnan ja teknologioiden yhtenäistyksen koko digitaalisessa ekosysteemissä. Vaikka oletkin tyytyväinen DTM:n tarjoamiin toimintoihin nykyisin, tulevaisuus tuo mukanaan uusia teknologioita ja vaikeuksia, joita ensimmäisen sukupolven tunnisteiden hallintajärjestelmät eivät pysty tukemaan tai ratkaisemaan. Adobe Experience Platform Launch -ratkaisun avulla yrityksesi voi alkaa hyödyntää yhtenäistä web-teknologioiden ekosysteemiä välittömästi.
Saat lisätietoja osoitteesta www.adobe.com/fi/enterprise/cloud-platform/launch.html, tai voit ottaa yhteyttä Adoben Customer Success Manageriin.

 

erotin