Tunnisteiden ohittaminen kokemusten toimittamiseksi

Tunnisteiden hallinnassa ei ole kyse tunnisteista. Kyse on kokemuksista.
Yritykset tuottavat asiakaskokemuksia markkinointiteknologioiden laajan ekosysteemin avulla. Keskimääräinen yrityksen verkkosivustossa käytetään 20 eri markkinointiteknologiaa.
Näiden teknologioiden käyttämiseksi kehittäjät syöttävät JavaScript-koodin rivejä, jotka tunnetaan tunnisteina, jokaiselle verkkosivulle, jolla teknologiaa tarvitaan. Nämä tunnisteet eivät ainoastaan mahdollista itse teknologiaa vaan ne myös yhdistävät tietojen kulkua teknologioiden välillä, mikä varmistaa yhtenäisemmän käyttäjäkokemuksen.
Ajattele verkkosivun rakentuvan kolmesta tasosta. Alin taso sisältää teknologiat, joihin sivu perustuu. Keskitaso sisältää teknologioiden tuottamat tiedot. Ylin taso toimittaa kokemuksen — mitä sivuston käyttäjät näkevät ja käyttävät.
Kaikki nämä tasot ovat yhteydessä toisiinsa, ja niiden on toimittava yhdessä mukaansatempaavien kokemusten tuottamiseksi. Tähän tarvitaan tunnisteita. Useat yritykset ovat perinteisesti pitäneet tunnisteiden hallintaa sidottuna teknologiatasoon — ainoastaan HTML- ja JavaScript-koodina, jonka ainoa tarkoitus on asentaa teknologioita verkkosivulle. Jotta asiakkaille voi toimittaa kokemuksia, kaikkien eri teknologioiden ei tarvitse vain toimia — niiden on toimittava hyvin yhteen.

Tunnisteet mahdollistavat tämän kuljettamalla tietoja teknologioiden välillä eri tasojen välillä ja lopulta välittämällä tiedon asiakaskokemukselle. Tunnisteiden hallintajärjestelmillä on paljon työtä koko ajan muuttuvan web-teknologioiden ekosysteemin vuoksi. Ensimmäisen sukupolven tunnisteiden hallintaratkaisuja ei ole rakennettu kestämään tätä uutta ja dynaamista ekosysteemiä. Tämä ongelma johtaa lopulta rikkinäisiin käyttäjäkokemuksiin.
erotin

Ensimmäisen sukupolven tunnisteiden hallintaratkaisujen ongelmat

Asiakaskokemuksia toimittavien web-teknologioiden määrä on lisääntynyt huimasti noin 150:stä vuonna 2011 yli 5000:een nykyisin. Kun yritykset alkavat käyttää näitä teknologioita yhä enemmän, yritykset tarvitsevat mahdollisimman paljon joustavuutta oikean teknologian käyttöönottoon toimittaakseen parhaita asiakaskokemuksia.
Jotta yritykset voivat toimittaa mukaansatempaavia kokemuksia, nämä teknologiat eivät voi toimia erikseen, koska yhdelle teknologialle lähetetyt arvokkaat asiakastiedot eivät tiedottaisi muiden teknologioiden toiminnoista — tai yhden teknologian toiminnot tapahtuisivat erillään jonkun toisen teknologian toiminnoista. Yrityksillä olisi ylipäätään vaikeuksia hallita yksittäistä asiakaskokemusta, jossa käytetään useampia markkinointiteknologioita.
Tunnistemallien avulla vähemmän tekniset käyttäjät voivat ottaa käyttöön ja konfiguroida markkinointiteknologian perustoteutuksen käsittelemättä yhtäkään koodiriviä. Tämä toteutetaan käyttöliittymällä. Siinä tarvitaan tieto-osasia, joita malli kääntää JavaScript-koodiksi ja syöttää verkkosivun koodiin.

Ensimmäiset tunnisteiden hallintajärjestelmät julkistettiin 2000-luvun alussa. Silloin yritysten verkkosivustoilla oli käytössä keskimäärin kaksi teknologiaa. Yleensä nämä kaksi teknologiaa toimivat toisistaan erillään. Nykyisin yritysten verkkosivustoilla käytetään keskimäärin 20 teknologiaa, ja usein teknologioiden osat ovat toisistaan riippuvia. Malleihin perustuvat tunnisteiden hallintajärjestelmät eivät pysty tukemaan nykyisin käytössä olevia monimutkaisia, toistaan riippuvia teknologioita, koska niillä ei ole ominaisuuksia näiden integraatioiden luontiin. Pätevimmät henkilöt markkinointiteknologian integrointiin ovat markkinointiteknologiayrityksessä työskentelevät henkilöt — eikä tunnisteiden hallintaratkaisu. Ensimmäisen sukupolven tunnisteiden hallinnasta on tullut yleisratkaisu. Se ei pysty kehittämään runsaasti edistyneitä toimintoja sisältäviä integrointeja nykypäivän yritysten tarpeisiin — eikä varsinkaan huomisen.
Suljettuun arkkitehtuuriin perustuvat ensimmäisen sukupolven tunnisteiden hallintajärjestelmät eivät pysty tukemaan ja skaalaamaan kokemusliiketoimintaa harjoittavien yritysten tarpeita, koska ne priorisoivat asiakaskokemuksia. Syyt ovat tässä:
 • Yritykset tukeutuvat teknologioiden ekosysteemiin haasteiden voittamiseksi, koska nämä haasteet ovat hyvin monimutkaisia. Ensimmäisen sukupolven tunnisteiden hallintaratkaisut keskittyvät mallien ylläpitoon — eivät innovatiivisten ratkaisujen toimitukseen tulevaisuuden ongelmiin.
 • Yritykset odottavat, että markkinointi- ja mainontateknologiat toimivat yhteen. Ensimmäisen sukupolven tunnisteiden hallintaratkaisut tekevät kuitenkin pinnallisia integrointeja, jotka eivät mahdollista näiden teknologioiden riittävän hyvää yhteistoimintaa käyttäjien tarpeiden täyttämiseksi.

 

 

 

 

erotin

Seuraavan sukupolven tunnisteiden hallinnan määritys

Kokemusliiketoimintojen tarpeiden täyttämiseen tarvitaan uudenlainen tunnisteiden hallintaratkaisu. Sen on annettava asiakkaiden käytöksen ohjata kehitystä. Sen on myös annettava markkinointiteknologian toimittajille mahdollisuus innovoida niiden omilla ehdoilla. Seuraavan sukupolven tunnisteiden hallintajärjestelmät voivat suorittaa tämän toimittamalla kolme kriittistä toimintoa.
1. Avoin, kestävä arkkitehtuuri maksimijoustavuuden saavuttamiseksi
Markkinointiteknologioiden yleistyessä nopeasti mallipohjaiset ensimmäisen sukupolven tunnisteiden hallintajärjestelmät eivät yksinkertaisesti ole kestäviä. Seuraavan sukupolven tunnisteiden hallintajärjestelmät antavat markkinointiteknologian toimittajille itsepalvelutavan rakentaa, hallita ja päivittää integrointeja. Tällä lähestymistavalla tietyn teknologian luonut yritys saa omakseen syvälliset, hienostuneet integroinnit sen sijaan, että integroinnit jäävät tunnisteiden hallintaratkaisuille. Tämän avoimen arkkitehtuurin avulla yritykset saavat pitkään vaikuttavia integrointeja, jotka ovat joustavia, joita päivitetään usein ja jotka ovat jopa mukautettavissa. Vain avoin arkkitehtuuri voi antaa tämän tasoisen tuen.
2. Yhtenäisillä markkinointiteknologioilla parempia kokemuksia
Ensimmäisen sukupolven tunnisteiden hallintaratkaisujen avulla tehdyt integroinnit ovat pinnallisia. Tavallisesti ne sallivat vain teknologian konfiguroinnin. Seuraavan sukupolven integroinneissa markkinointiteknologioiden toimittajat voivat lisätä uusia toimintoja suoraan tunnisteiden hallintaratkaisuun.
Esimerkiksi videosoitinta valmistava yritys voi rakentaa integroinnin, joka lisää uusia toimintoja, tapahtumia ja jopa dataa tunnisteiden hallintaratkaisuun sisältyviin vaihtoehtoihin. Videosoittimeen voi lisätä seuraavaa:
 • Toiminnot — Toista, keskeytä ja laajenna puskuriaikaa
 • Tapahtumat — Toista, pysäytä ja sulje ikkuna
 • Ehdot — Liitäntänopeus ja resoluutio
 • Tiedot — Videon nimi ja videon pituus
Se, että tuhannet markkinointiteknologian toimittajat voivat laajentaa ydintoimintojaan tunnisteiden hallintaratkaisun käyttöliittymään, yhtenäistää näitä markkinointiteknologioita, joten yritykset ovat paremmin varustautuneita synkronoimaan ja toimittamaan kokemuksia eri teknologoilla.
3. Nopeampia tuloksia automatisoiduilla teknologian käyttöönotoilla
Avoimet ohjelmointirajapinnat ohjaavat seuraavan sukupolven tunnisteiden hallintajärjestelmiä. Näiden ohjelmointirajapintojen avulla markkinointitoimistot ja yritykset voivat automatisoida jopa monimutkaisimpien teknologioiden käyttöönottoja.
Ajattele esimerkiksi yritystä, jolla on useampia tuotemerkkejä. Kullakin tuotemerkillä on erillinen verkkosivusto, jolla on käytössä näitä teknologioita:
 • Adobe Analytics
 • Google Analytics
 • Adobe Target
 • Adobe Audience Manager
 • Oracle BlueKai
 • ForeSee
 • [24] 7
 • Ja 10 muuta teknologiaa
Ensimmäisen sukupolven tunnisteiden hallintaratkaisut pakottavat yritykset monistamaan, miten kukin näistä teknologioista on otettu käyttöön. Kunkin teknologian yksittäisen käyttöönoton hallinta voi olla työlästä ja aikaa vievää. Lisäksi näiden teknologioiden integrointi voi olla myös haastavampaa.
Täysin ohjelmointirajapintoihin perustuvat seuraavan sukupolven tunnisteiden hallintaratkaisut antavat yrityksille mahdollisuuden kirjoittaa komentosarjoja, jotka hyödyntävät tunnisteiden hallintaratkaisun ohjelmointirajapintojen tehoa kyseisten teknologioiden käyttöönottamiseksi ohjelmistollisesti. Ne sieppaavat olennaisia tietoja, jakavat kyseisiä tietoja eri teknologioilla ja luovat jopa sääntöjä eri teknologioihin perustuvien kokemusten käsittelemiseksi. Näin aikaisemmin useita tunteja, päiviä, viikkoja tai kuukausia kestävään prosessiin ensimmäisen sukupolven tunnisteiden hallintaratkaisun avulla voi kulua nyt vain sekunteja.
erotin

Lopeta keskittyminen tunnisteisiin ja aloita kokemusten toimitus.

Tunnisteiden hallinta on ollut perinteisesti keino tavoitteen saavuttamiseksi — tapa hallita tunnisteita, joita tarvitaan mahdollistamaan eri teknologioita verkkosivustolla. Nykyisessä tunnisteiden hallinnassa ei ole enää kyse tunnisteista — kyse on tietojen ja teknologioiden yhtenäistämisestä hienojen kokemusten toimittamiseksi.
 
Oikean tunnisteiden hallintajärjestelmän valinta on kriittistä poikkeuksellisten kokemusten toimittamiseksi. Seuraavan sukupolven tunnisteiden hallintaratkaisut helpottavat markkinoijien hienojen kokemusten luontia kuluttajille. Adoben Launch on ainoa markkinoilla oleva uuden sukupolven tunnisteiden hallintajärjestelmä. Se perustuu Adobe Cloud -alustaan, ja se helpottaa markkinoijille seuraavaa:
 
 • Adoben ja muiden kuin Adoben teknologian käyttöönotto ja määritys
 • Adoben ja muiden kuin Adoben teknologioiden asiakaskokemukseen osallistumisen yhtenäistys
 • Arvokkaiden asiakastietojen keruu ja jakelu
 
Lue lisää Adoben seuraavan sukupolven tunnisteiden hallintajärjestelmästä, joka on täysin avoin ja laajennettavissa, osoitteesta www.adobe.com/fi/enterprise/cloud-platform/launch.html.
 
 
 
 
erotin