Tunnisteiden hallinnan perusteet

Mikä se on, miten se toimii ja miksi se on tärkeämpi kuin luulet.

Markkinointiteknologioiden yleistyessä nopeasti yritysten on luotava, hallittava ja otettava käyttöön koko ajan enemmän tunnisteita verkkosivustoillaan. Tehokkaasta tunnisteiden hallinnasta on tullut oleellisen tärkeää innostavien asiakaskokemusten toimittamisella. Mutta mikä tunnisteiden hallintajärjestelmä on? Miten se toimii? Ja mitä etuja se tarjoaa? Katsotaanpa.
erotin

Mikä tunniste on?

Aloitetaan alusta. Verkkosivustosi on täynnä teknologioita — kaikkea alkaen yksilöllistämisalustoista ja keskustelupalveluista asiakaskokemusten työkaluihin ja analytiikkaratkaisuihin — ja jokaisella on oma kokoonpanonsa ja tavoite. Jotta kukin näistä teknologioista voidaan aktivoida verkkosivulla, JavaScript-koodin katkelma, joka tunnetaan tunnisteena, on otettava käyttöön sivulla, jossa kyseisiä teknologioita tarvitaan. Kukin teknologia edellyttää omaa tunnistettaan. Tyypillinen verkkosivu edellyttää useita, joskus jopa tusinoittain tunnisteita halutun asiakaskokemuksen toimittamiseksi.
Usein kun yhtä näistä teknologioista päivitetään, itse tunnistetta on päivitettävä kaikkialla sivustolla, jotta sen toiminta jatkuu moitteettomasti. Tämä tarkoittaa muutosten tekemistä JavaScript-koodiin. Kaikkien tunnisteiden pitäminen päivitettyinä voi olla haastavaa — ja uskomattoman työlästä.
erotin

Mikä tunnisteiden hallintajärjestelmä on?

Mikä tunnisteiden hallintajärjestelmä on?
Organisaatio luottaa innostavien asiakaskokemusten toimituksessa markkinointiteknologioiden laajaan ekosysteemiin. Nämä teknologiat lisääntyvät ja monipuolistuvat koko ajan. Näiden teknologioiden hallinta ja yhtenäistys sekä kuluttajatietojen kulku niiden läpi voivat olla valtavia tehtäviä. Tähän tarvitaan tunnisteiden hallintaa.
Tunnisteiden hallintajärjestelmä on SaaS-ratkaisu, joka yksinkertaistaa kaikkien web-pohjaisten teknologioiden asennuksen, hallinnan ja käytön. Tunnisteiden hallintajärjestelmät tasapuolistavat tunnisteiden käytön mahdollistamalla helpommat ja tehokkaammat ratkaisujen käyttöönottotavat vähemmän teknisille työntekijöille, kuten markkinoijille ja content managereille. Sen sijaan että IT:n tulisi sijoittaa jokainen tunniste käsin joka sivulle, markkinoijat voivat toimittaa innostavia kokemuksia itse nopeammin ottamalla käyttöön IT:n hyväksymät tunnisteet.
Tunnisteiden hallintajärjestelmät toimivat kuten mikä tahansa muu web-pohjainen teknologia: tunnisteilla. Tunnisteiden hallintajärjestelmän asennusta varten pari riviä JavaScript-koodia, upotettua koodia, asetetaan ideaalisesti kaikille verkkosivuille. Kun tämä upotettu koodi on otettu käyttöön, markkinoijat ja IT voivat luoda Jos-sitten-lauseita aktivoidakseen markkinointiteknologian tunnisteiden hallinnan käyttöliittymän avulla sen sijaan, että he kävisivät läpi kaiken koodin verkkosivulla. Esimerkiksi: JOS henkilö napsauttaa Osta-painiketta www.weRetail.com/pants-sivulla, lähetä SITTEN kyseisten housujen nimi Adobe Analyticsille.
Kun nämä Jos-sitten-lauseet on tallennettu, tunnisteiden hallinta syöttää sitten tarvittavan JavaScript-lisäkoodin Jos-sitten-lauseen suorittamiseksi parin rivin koodilla, jota käytettiin tunnisteiden hallintajärjestelmän käyttöönottoon.
erotin

Miksi tunnisteiden hallinta on tärkeää yritykselle

Tunnisteiden hallintajärjestelmien avulla yritykset ottavat käyttöön oikean teknologian oikeilla verkkosivuilla oikeaan aikaan. Lisäksi ne keräävät ja jakavat tietoja näiden teknologioiden kesken yhtenäisen kokemuksen tuottamiseksi. Esimerkiksi kun käyttäjä hakee verkkokaupasta hattua, tunnisteiden hallintajärjestelmä voi kerätä hakutiedot ja antaa ne analysointiohjelmalla käyttäjien hakemien tuotteiden seuraamiseksi. Näitä tietoja voidaan käyttää, kun halutaan ymmärtää, mitä asiakkaat haluavat. Niiden avulla voidaan auttaa asiakkaita löytämään haluamansa nopeammin ja parantamaan yleistä ostokokemusta yksilöllistämällä tarjonta paremmin.
Tunnisteiden hallintajärjestelmät yksinkertaistavat neljää asiaa organisaatiossasi:
  • Markkinointiteknologian asennus verkkosivulle
  • Yleisön käytöksen ymmärtäminen
  • Teknologian toiminnan määritys sivulla
  • Datan keruu ja jakelu markkinointiteknologialle
erotin

Tunnisteiden hallinnan edut

Tunnisteiden hallintajärjestelmissä on niin paljon muutakin kuin tietojen yksinkertaistettu merkintä ja koordinointi. Tunnisteiden hallintajärjestelmistä saadaan oikeastaan viisi tärkeää liiketoiminnan hyötyä.
1. Nopeampi käyttöönotto. Enemmän tuloja, kun teet sen.
Tunnisteiden hallintajärjestelmien avulla markkinoijat voivat ottaa itse käyttöön parempia asiakaskokemuksia säästäen aikaa ja resursseja. Tämä antaa yrityksesi sisältöä ja asiakkaita lähimpänä oleville ihmisille mahdollisuuden lisätä, muuntaa ja parantaa web-kokemuksia tarpeen mukaan — turvallisella, IT:n määrittämällä tavalla. Tunnisteiden hallinnan avulla yritys voi tehdä enemmän lyhyemmässä ajassa. Asiakaskokemuksen nopeammat parannukset voivat tarkoittaa lopulta enemmän tuloja.
2. Syvällisempi asiakastuntemus
Tunnisteiden hallintajärjestelmät voivat yksinkertaistaa käyttäjien verkkosivustosi käytön seurannan prosessia. Ilman tunnisteiden hallintaa yrityksen on käytettävä paljon aikaa kunkin verkkosivun koodin läpikäyntiin yksinkertaisten asioiden, kuten asiakkaan napsautusten, seurantaan. Monimutkaisempien käytösten, joista saadaan enemmän näkemystä, seurantaan kuluu vielä enemmän aikaa. Tunnisteiden hallinnan avulla markkinoijat voivat käyttäjäystävällisellä käyttöliittymällä määrittää, mitä käytöstä tulee mitata. Tämä mahdollistaa yritykselle sekä yksinkertaisten että hyvin monimutkaisten käytösten seurannan nopeammin, mikä syventää lopulta asiakastuntemusta.
3. Nopeampien, parempien kokemusten toimitus
Tunnisteiden hallintajärjestelmää käyttämällä jokaiselle sivulle ei tarvita tunnistetta. Tunnisteiden hallinnan avulla markkinoijat ja IT voivat luoda hyvin valikoivia sääntöjä, jotka asettavat oikeat tunnisteet oikeille sivuille. Kun tunnisteita on vähemmän, verkkosivut latautuvat nopeammin, mikä tarkoittaa parempaa asiakaskokemusta ja varmistaa laajemman vaikutusalueen, koska jotkut laitteet lataavat paremmin raskaita verkkosivuja kuin muut.
4. Tarkkojen tietojen keruu ja jakaminen eri teknologioilla
Tunnisteiden hallintajärjestelmät antavat yrityksille yhtenäisen näkymän kaikkiin web-ominaisuudesta kerättyihin tietoihin ja siihen, miten tiedot kerätään. Näin voit luottaa, että kerätään oikeita tietoja oikealla tavalla samalla, kun voidaan jakaa tietoja muiden markkinointiteknologioiden kanssa. Kun luot keskitetyn varaston web-pohjaiselle datalle, joka on markkinointi- ja mainosteknologian käytössä, voit olla varma, että toimitat optimaalisen kokemuksen, koska tiedät, että kokemus perustuu tarkkaan dataan.
5. Datan ja teknologian yhdistäminen yhteen yhtenäiseen ekosysteemiin
Parhaan asiakaskokemuksen tuottamiseksi yrityksesi tarvitsee ekosysteemin markkinointiteknologioita, jotka jakavat tietoja toistensa kanssa ja toimivat tehokkaasti yhteen. Tunnisteet ovat tietojen jakamisen väline ja tunnisteiden hallintajärjestelmä on liitin, joka yhdistää nämä tiedot kaikkien käytettyjen teknologioiden välillä, jotta ne voivat synkronoida ja toimittaa hienoja kokemuksia.
erotin

Kaikki tunnisteiden hallintajärjestelmät ovat erilaisia.

Ensimmäinen tunnisteiden hallintajärjestelmä julkaistiin 2000-luvun alussa, ja lisää järjestelmiä julkaistiin pian tämän jälkeen. Nämä ensimmäisen sukupolven tunnisteiden hallintaratkaisut käyttävät malleja, jotka helpottavat tunnisteiden käyttöönottoa eri puolilla verkkosivustoa. Mallien avulla vähemmän tekniset käyttäjät voivat ottaa käyttöön ja konfiguroida markkinointiteknologian perustoteutuksen vähäisellä koodauksella tai täysin ilman koodia. Käyttäjät täyttävät yksinkertaisesti lomakkeen, joka määrittää asetukset ja säännöt tietylle teknologialle. Tunnisteiden hallintaratkaisu kääntää lomakkeen syötteen JavaScript-koodiksi ja syöttää sitten koodin halutulle verkkosivulle. Jokaisella teknologialla on oma mallinsa käyttöönoton helpottamiseksi, ja usein teknologian päivitykset edellyttävät mallin päivitystä.

Ensimmäisen sukupolven tunnisteiden hallintajärjestelmillä on kaksi uhkaavaa haastetta:

Markkinointiteknologioiden yleistyminen.
Asiakaskokemuksia toimittavien web-teknologioiden määrä on lisääntynyt huimasti noin 150:stä vuonna 2011 yli 5000:een nykyisin. Kun markkinointiteknologioiden määrä kasvaa ja uusien teknologioiden käyttöaste yrityksissä lisääntyy, brändit ovat uuden paineen alla saadakseen uuden teknologian käyttöön mahdollisimman joustavasti ja hyödyntääkseen sitä nopeasti. Valitettavasti ensimmäisen sukupolven tunnisteiden hallintaratkaisut tukevat koko web-pohjaisen teknologian ekosysteemiä rakentamalla malleja eivätkä ne pysy markkinoiden tahdissa rakentamalla malleja tarpeeksi nopeasti. Tämä jättää markkinoijille vähemmän teknologiavaihtoehtoja ja usein vanhentuneita vaihtoehtoja.
Markkinointiteknologioiden erilliset toiminnot
Jotta yritykset voivat toimittaa innostavia kokemuksia, niiden käyttämät teknologiat eivät voi olla erillisiä. Niiden käyttämien teknologioiden on toimittava yhteen, jotta yhdelle teknologialle lähetetyt arvokkaat asiakassignaalit voivat tiedottaa toiminnoista muita teknologioita. Ensimmäisen sukupolven tunnisteiden hallintajärjestelmät keskittyvät käyttöönoton helpottamiseen — eivät sen edistämiseen, että nämä tuotteet toimisivat joustavasti yhdessä.
Näiden ongelmien ratkaisemiseksi seuraavan sukupolven tunnisteiden hallintajärjestelmissä käytetään avointa arkkitehtuuria, joka skaalautuu ja mukautuu usein päivitettäviin teknologioihin. Sen sijaan, että ne tukeutuisivat malleihin, joita sovelluskohtaisen tunnisteiden hallintajärjestelmän on päivitettävä manuaalisesti, seuraavan sukupolven tunnisteiden hallintajärjestelmät on rakennettu avoimelle alustalle. Sen avulla markkinointiteknologian toimittajat voivat muuttaa, päivittää ja jopa lisätä toimintoja tunnisteiden hallintajärjestelmään milloin tahansa. Kaikki nämä teknologiat ovat heti markkinoijien käytössä yhdessä paikassa.
Vaikka tunnisteiden hallintajärjestelmän toteutus voi vaikuttaa pelottavalta, hyvästä tunnisteiden hallintajärjestelmästä päivittäin saatava hyöty on paljon suurempi kuin alustava kustannus ja siihen käytetty vaiva. Kun organisaatiollasi on käytössä tunnisteiden hallintajärjestelmä, se voi säästää nopeammissa teknologioiden käyttöönotoissa, toimittaa parempia kokemuksia, saavuttaa syvällisemmän asiakastuntemuksen, ja — seuraavan sukupolven tunnisteiden hallintajärjestelmän avulla — yhtenäistää markkinointiteknologioiden ekosysteemin. Kysy tästä napsauttamalla Adoben edustajalta lisätietoja siitä, miten tunnisteiden hallintajärjestelmä voi auttaa yritystäsi.
Lue lisää seuraavan sukupolven tunnisteiden hallintajärjestelmästä: Tunnisteiden ohittaminen kokemusten toimittamiseksi
erotin

Viisi suurinta myyttiä tunnisteiden hallinnasta

Monet yritykset eivät ole vielä toteuttaneet tunnisteiden hallintajärjestelmää huolimatta niiden selkeistä eduista. Mikä hidastaa niiden käyttöönottoa? Seuraavassa on viisi myyttiä tunnisteiden hallinnasta sekä kunkin tilanteen todellisuus, joka todistaa myytin vääräksi.
MYYTTI 1:
Jos sinulla on tunnisteiden hallintajärjestelmä, et tarvitse IT-osastoa.

TODELLISUUS:
Tunnisteiden hallintajärjestelmät vähentävät IT-riippuvuutta, mutta ne eivät suinkaan poista IT:n tarvetta. Oikeastaan tunnisteiden hallintajärjestelmät ovat arvokkaimmillaan, kun markkinoijat ja IT työskentelevät yhdessä ja niillä on selkeä työnjako. Kun toimitaan oikein, IT mahdollistaa markkinoijille nopeammat kampanjoiden toteutukset, asiakkaiden käytöksen seurannan ja paremman näkemyksen saannin verkkosivun tiedoista. Näin IT voi keskittyä IT-tehtäviin eikä tunnisteiden käyttöönottoon.
MYYTTI 2:
Maksuttomat tunnisteiden hallintaratkaisut eivät vastaa yritysten tarpeita.

TODELLISUUS:
Kaksi markkinoiden suosituimmista tunnisteiden hallintajärjestelmistä on maksuttomia. Toisella niistä, Dynamic Tag Management -järjestelmällä, on yli 3000 asiakasta, jotka edustavat joitakin maailman suurimpia ja menestyneimpiä brändejä, kuten Fortune 500 -yrityksiä, esimerkiksi AIG, McDonald’s, Morgan Stanley, Nvidia, Salesforce.com, Starwood Hotels ja Tyson.
MYYTTI 3:
Tunnisteiden hallintajärjestelmän käyttäjän on oltava tekninen asiantuntija.

TODELLISUUS:
Useimpien tunnisteiden hallintajärjestelmien yleinen tavoite on tehdä tunnisteiden käytöstä helppoa myös ei-teknisille käyttäjille. Usein tunnisteiden käytössä on kyse muutaman konfigurointiarvon syötöstä ja niiden tilanteiden määrityksestä, joissa tunnisteen on aktivoiduttava. Vähemmän tekniset markkinoijat voivat hoitaa myös monimutkaisempia tehtäviä, kuten sen seuranta, milloin vierailijat lopettavat videon katselun. Alussa on vain jonkin verran opettelua, kuten kaikissa tehtävissä.
MYYTTI 4:
Maksuttomat tunnisteiden hallintajärjestelmät eivät ole puolueettomia toimittajien suhteen.

TODELLISUUS:
Sekä Dynamic Tag Management että Adoben seuraavan sukupolven tunnisteiden hallintajärjestelmä, Adobe Experience Platform Launch, tukevat kolmansien osapuolten teknologiaa. Adoben Launch on oikeastaan myyjäneutraalimpi kuin mikään muu tunnisteiden hallintajärjestelmä, koska se antaa kaikille myyjille itsepalvelutavan omien integrointiensa rakennukseen, hallintaan ja päivitykseen.
MYYTTI 5:
Tunnisteiden hallintajärjestelmän toteutus ei maksa vaivaa.

TODELLISUUS:
Tunnisteiden hallintajärjestelmän toteutus voi edellyttää jonkin verran ponnisteluja, mutta pitkällä tähtäyksellä edut ovat huomattavasti suuremmat kuin alkuperäinen investointi. Tunnisteiden hallintajärjestelmät säästävät aikaa, vaivaa ja kustannuksia mahdollistamalla vähemmän teknisille käyttäjille asiakkaiden nopean seurannan ja IT:n hyväksymien tunnisteiden käyttöönoton. Ajattele kaikkea sitä aikaa, jota tarvitaan koodin ja myyjän tunnisteiden toteutukseen ja seurantaan sekä kaikkeen edestakaiseen kommunikointiin IT:n ja markkinoinnin välillä vaatimusten viimeistelyssä. Tunnisteiden hallintajärjestelmän avulla tämä prosessi on aina suoraviivainen, joten markkinoijat voivat ottaa käyttöön web-kampanjoita ja teknologioita nopeammin, saada laadukkaita asiakasnäkemyksiä ja tehdä säätöjä näiden näkemysten perusteella lyhyemmässä ajassa.

erotin