Oppilaitoksen kelpoisuus

 
Seuraavan tyyppiset oppilaitokset ovat oikeutettuja hankkimaan Adoben tuotteita alennuksella:
• Opetusministeriön hyväksymä julkinen tai yksityinen ensimmäisen tai toisen asteen oppilaitos, jossa annetaan kokopäiväistä opetusta*
• Opetusministeriön hyväksymä korkeamman asteen julkinen tai yksityinen yliopisto tai korkeakoulu (mukaan lukien ammattikorkeakoulu), jonka tutkinnon suoritukseen tarvitaan vähintään kaksi vuotta täysipäiväistä opiskelua*
• Koulujen hallinnolliset tehtävät tai koululautakunnat
• Adoben hyväksymä kotona suoritettava opetus
• Julkisen hallinnon koulut Yhdysvalloissa tai Kanadan territorioissa
• Adoben kirjallisesti hyväksymät opetusyksiköt
• Sairaalat, jotka ovat täysin oppilaitoksen omistamia tai hallitsemia. Tämä tarkoittaa, että oppilaitos on sairaalan ainoa omistaja ja ainoa organisaatio, joka ohjaa päivittäistä toimintaa.
• Korkeamman asteen tutkimuslaboratoriot, jotka Yhdysvaltain opetusministeriö tai Kanadan liittovaltion/provinssien opetusministeriön tunnustaa julkisiksi laitoksiksi, jotka opettavat opiskelijoita osana tutkimustoimintaansa ja jotka ovat osa yliopistoa tai joita opetusministeriö tai vastaava viranomainen valvoo
• Muut oikeutetut organisaatiot, joista Adobe julkaisee ajoittain esimerkkejä web-sivustollaan
 
Laitokset, jotka eivät ole oikeutettuja
Seuraavan tyyppiset oppilaitokset eivät ole oikeutettuja:
• Ei-hyväksytyt koulut ja uskonnolliset organisaatiot
• Museot
• Kirkot
• Kirjastot
• Kanadan sairaalat
• Koulutuskeskukset tai koulut, jotka myöntävät sertifiointeja kursseille, kuten tietokoneohjelmistokoulutus, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, opettajien koulutuskeskukset
• Armeijan koulut, jotka eivät myönnä akateemisia tutkintoja
• Tutkimuslaitokset, joita Yhdysvaltain opetusministeriö tai Kanadan tai sen provinssien opetusministeriöt eivät hyväksy. Esimerkkejä näistä ovat Yhdysvaltain energiaministeriön tai Kanadan kansallisen tutkimusneuvoston hyväksymät organisaatiot. Lisäksi Yhdysvalloissa sijaitsevat laboratoriot, jotka ovat liittovaltion rahoittamia tutkimus- ja kehityskeskuksia (FFRDC) ja yliopistoihin liittyväät tutkimuskeskukset (UARC), eivät ole kelvollisia näihin alennuksiin. Esimerkkejä ovat: Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratories ja Lawrence Livermore National Laboratory.
• Muut ei-oikeutetut organisaatiot, joista Adobe julkaisee ajoittain esimerkkejä
 
Todistus kelpoisuudesta
Adobe vaatii jälleenmyyjiä todentamaan hyväksytyt oppilaitokset seuraavan käytännön mukaisesti. Nämä tiedot ovat osa Adoben ja jälleenmyyjän allekirjoittamaa sopimusta. Adobe vaatii myös henkilön tunnistamisen hankinnoille, jotka tehdään oppilaitoksen myymälässä.
 
Asianmukaiseen tunnistamiseen kuuluu jokin seuraavista:
• Oppilaitokselta saatu voimassaoleva, virallinen ostotilaus
• Voimassa olevat luottokorttitiedot, joissa on oppilaitoksen asianmukainen nimi, laskutusosoite ja toimitusosoite
• Voimassa oleva opetushenkilökunnan tai muun henkilökunnan jäsenen luottokortti- tai shekkimaksu, jossa on oppilaitoksen toimitusosoite
• Muu asianmukainen tunnistamisasiakirja Adoben ajoittain web-sivustossaan julkaiseman todistusluettelon mukaisesti. * Hyväksytyt koulut ovat Yhdysvaltain opetusministeriön/osavaltioiden opetuslautakunnan tai Kanadan liittovaltion/provinssien opetusministeriön tunnustaman yhdistyksen hyväksymiä, ja niiden ensisijainen tehtävä on oppilaiden opetus. Yhdysvalloissa kyseisia yhdistyksiä ovat: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.