Opettajien kelpoisuus

 
Alennuksen saamiseksi on kuuluttava johonkin seuraavista ryhmistä:
• Opettaja tai henkilökunnan jäsen opetusministeriön hyväksymässä ensimmäisen tai toisen asteen koulussa, julkisessa tai yksityisessä yliopistossa tai korkeakoulussa tai hallinnollisissa tehtävissä opetussektorin puitteissa*
• Kotiopetusta saavan oppilaan opettaja osavaltion kotiopetussäännöstöjen mukaisesti

Todistus kelpoisuudesta
 
Kelpoisuustodistuksen on oltava oppilaitoksen myöntämä dokumentti, jossa on nimesi, oppilaitoksen nimi ja voimassa oleva päiväys.
Huomautus: Kaikki arkaluonteiset tiedot, kuten palkan määrä tai henkilötunnus, voidaan peittää tai viivata yli. Todistuksia työsuhteesta oppilaitokseen voivat olla esimerkiksi seuraavat:
• Koulusta saatu palkkanauha
• Oppilaitoksen virallisella kirjelomakkeella oleva kirje, joka osoittaa nykyisen työsuhteen
 
Kotiopetusta saavat oppilaat:
• Päivätty kirje kotiopetuksen aloituksesta
• Voimassa oleva kotiopetusta saavien yhdistyksen jäsenyystunnus (esimerkiksi Home School Legal Defense Association)
• Päivätty ostotodistus nykyisen akateemisen lukuvuoden opinto-ohjelman hankinnasta†

Selaa oppilaitosalennukseen oikeuttavia tuotteita ›
Soita Adobelle numeroon 800-585-0774, jos et ole varma siitä, oletko oikeutettu tähän ohjelmaan.

 

* Hyväksytyt koulut ovat
Yhdysvaltain opetusministeriön/osavaltioiden opetuslautakunnan tai Kanadan liittovaltion/provinssien opetusministeriön tunnustaman yhdistyksen hyväksymiä, ja niiden ensisijainen tehtävä on oppilaiden opetus. Yhdysvalloissa kyseisia yhdistyksiä ovat: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.
Viimeisen kuuden kuukauden aikana päivättyjä dokumentteja pidetään ajankohtaisina.