Viimeisin päivitys 16.6.2016
Adobe Marketing Cloud -ratkaisut auttavat yritysasiakkaita muokkaamaan ja parantamaan verkkosivujen, sovelluksien ja sosiaalisen median sivujen toimivuutta. Nämä yritykset käyttävät Adobe Marketing Cloud -ratkaisuja kerätessään ja analysoidessaan tietoja, kuten verkkosivustojen, sovellusten ja sosiaalisen median sivujen käyttäjien napsautuksia. Ratkaisujen avulla yritykset voivat myös lähettää tarkemmin kohdistettuja viestejä sähköpostin, tekstiviestien sekä muiden online- ja offline-markkinointikampanjoiden kautta. Yleisesti ottaen yritykset käyttävät Adobe Marketing Cloud -ratkaisuja halutessaan paremmin ymmärtää ja kehittää online-resursseja sekä -markkinointia.


 
Millaisia ratkaisutyyppejä Adobe Marketing Cloudiin kuuluu?
Adobe Marketing Cloud -ratkaisut sijoittuvat neljään yleisluokkaan:
Mittausratkaisut, joiden avulla yritykset voivat mitata ja ymmärtää, miten niiden verkkosivustoja, sovelluksia ja sosiaalisen median sivuja käytetään sekä miten online-markkinointikampanjoiden kanssa toimitaan.
Personointiratkaisut, joiden avulla yritykset testaavat uutta sisältöä ja muokkaavat verkkosivustoja, sovelluksia, sosiaalisen median sivuja sekä sähköpostiviestejä tarkemmin asiakkaaseen kohdistetuksi.
Sisältöhallintaratkaisut, joiden avulla yritykset tallentavat, päivittävät ja toimittavat kuvia sekä muuta sisältöä verkkosivustoille, sovelluksiin ja online-markkinointimateriaaleihin.
Markkinointiratkaisut, joiden avulla yritykset voivat kehittää online-mainontaa verkkosivustoilla, hakukoneissa ja sosiaalisen median palveluissa. Lisäksi yritykset voivat näiden ratkaisujen avulla lähettää sähköpostiviestejä, tekstiviestejä ja muita online- sekä offline-markkinointikampanjoita.
 
Mitä tietoja kerätään, kun yritys käyttää Adobe Marketing Cloudia?
Kun yritys käyttää Adobe Marketing Cloud -ratkaisuja, yritys päättää ratkaisujen käyttötavan, mukaan lukien kerättävät ja Adobe Marketing Cloud -tilille lähetettävät tiedot. Esimerkiksi seuraavia tietotyyppejä saatetaan kerätä riippuen käytössä olevasta Adobe Marketing Cloud -ratkaisusta ja yrityksen lainkäyttöalueesta:
 • Mitä yrityksen verkkosivustoja, sovelluksia tai sosiaalisen median sivuja käytetään ja millä tavalla
 • Verkon selaamiseen liittyvät toimet, mukaan lukien yrityksen niiden WWW-sivujen URL-osoitteet, joilla on vierailtu
 • Sen sivun URL-osoite, jolla olleen linkin valinta toi yrityksen verkkosivustolle
 • Suoritettu verkkohaku, joka toi yrityksen verkkosivustolle
 • Verkkoselaimeen ja laitteeseen liittyvät tiedot, kuten laitetyyppi, selainohjelmisto, mainonnan tunnisteet, käyttöjärjestelmä, yhteysnopeus ja näyttöasetukset
 • IP-osoite (tai osittainen IP-osoite riippuen siitä, miten yritys on ratkaisun määrittänyt), jota saatetaan käyttää sijaintipaikan summittaiseen määrittämiseen
 • Mobiililaitteen tai verkkoselaimen tarjoamat paikannustiedot
 • Sosiaalisen median profiilitiedot
 • Yrityksen verkkosivustolla, sovelluksessa tai yrityksen sosiaalisen median sivuilla mahdollisesti annetut tiedot, kuten rekisteröintilomakkeissa annetut tiedot
 • Mainoskampanjoiden onnistumisasteet, kuten napsautettiinko yrityksen mainosta ja johtiko mainoksen katsominen tai napsauttaminen yrityksen tuotteiden ostamiseen
 • Yrityksen verkkosivustolla tai sovelluksella ostetut tai ostoskärryyn asetetut tuotteet
 
Miten yritykset käyttävät Adobe Marketing Cloudia tietojen keräämisessä?
Evästeet ja muut vastaavat tekniikat. Adobe Marketing Cloud -ratkaisut käyttävät evästeitä ja vastaavia tekniikoita, kuten verkkojäljitteitä (eli tunnisteita tai kuvaelementtejä), joiden avulla yritykset voivat kerätä verkkosivustoihinsa liittyviä tietoja. Selainohjelmiston evästeasetuksissa saattaa näkyä evästeitä Adoben omistamilta domaineilta, kuten omtrdc.net ja demdex.net. Useimmissa Internet-selaimissa nämä evästeet luokitellaan kolmannen osapuolen evästeiksi, koska ne eivät ole vierailtavan verkkosivuston asettamia. Adobe Marketing Cloudia hyödyntävät yritykset käyttävät joskus omia evästeitään (eli ensimmäisen osapuolen evästeitä).
Matkapuhelimet. Yritys voi käyttää Adobe Marketing Cloud -tekniikoita myös mobiilisovelluksissaan. Näiden tekniikoiden avulla yritys voi lähettää Adobe Marketing Cloud -tilillensä tietoja, joihin kuuluvat esimerkiksi yrityksen mobiilisovellusten käyttötavat sekä muita seikkoja, jotka mobiililaite saattaa jakaa sovellusten kanssa, kuten sijaintitiedot. Lisätietoja on yrityksen tietosuojakäytännössä sekä mobiililaitteen valmistajan tarjoamissa yksityisyyttä koskevissa tiedoissa.
Sosiaalinen media. Kun yrityksen sosiaalisen median sivuja käytetään, vierailtu sivusto (jolla sivu sijaitsee) saattaa sallia yrityksen lähettää tiettyjä tietoja käyttäjästä Adobe Marketing Cloud -tilille. Useimmissa sosiaalisen median sivustoissa on mahdollista muuttaa käyttäjästä kerätyn tiedon käyttämisen asetuksia. Lisätietoja on käytettyjen sosiaalisen median sivustojen tietosuojakäytännöissä.
 
Mitä yksityisyysvaihtoehtoja on käytettävissä liittyen yritysten Adobe Marketing Cloud -ratkaisujen hyödyntämiseen?
Lisätietoja yrityksen Adobe Marketing Cloud -ratkaisujen käyttötavasta on kyseisen yrityksen tietosuojakäytännössä. Adobe edellyttää yritysasiakkailtaan tietosuojakäytäntöjä, joissa kuvataan seuraavat seikat:
 • Yrityksen tietosuojaa koskevat käytännöt, jotka liittyvät Adobe Marketing Cloudiin
 • Miten yritystä voi kieltää keräämästä ja käyttämästä tietoja, jotka liittyvät Adobe Marketing Cloudiin
Evästeet ja muut vastaavat tekniikat. Adobe Marketing Cloud käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita,joiden avulla yritykset voivat kerätä tietoja. Useimmat selainohjelmistot hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta käyttäjät voivat omia selainasetuksiaan muokkaamalla estää kaikki evästeet tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät ole vierailtavan verkkosivuston yrityksen asettamia. Jos selain määritetään estämään evästeet, yritys ei ehkä pysty keräämään verkkosivuiltaan tietoja Adobe Marketing Cloud -ratkaisuilla. Lisätietoja on omissa tietosuoja-asetuksissa,joiden avulla käyttäjä voi estää yrityksiä käyttämästä Adobe Marketing Cloud -ratkaisuja.
Matkapuhelimet. Useimmissa mobiililaitteissa on mahdollista rajoittaa mobiilimainonnan tunnisteiden käyttöä kiinnostuksen kohteisiin perustuvaan mainontaan. Lisätietoja on mobiililaitteen valmistajan toimittamissa ohjeissa. Digital Advertising Alliancen AppChoices-sovellussaattaa myös tarjota lisävaihtoehtoja kieltäytyä kiinnostuksen kohteisiin perustuvan mainonnan vastaanottamisesta mobiilisovelluksissa. Saat lisätietoja URL-osoitteesta omissa tietosuoja-asetuksissa,joiden avulla käyttäjä voi estää yrityksiä käyttämästä Adobe Marketing Cloud -ratkaisuja.
Sähköposti- ja tekstiviestit. Lisätietoja ja toimintaohjeet Adobe Marketing Cloudia käyttävän yrityksen kaupallisista sähköposti- tai tekstiviesteistä kieltäytymisestä on itse viestissä tai yrityksen tietosuojakäytännössä. Ohjeet mobiililaitteen push-ilmoitusten kieltämisestä on laitteen valmistajan tarjoamissa ohjeissa.
Kiinnostuksen kohteisiin perustuva mainonta. Adobe on seuraavien kiinnostuksen kohteisiin perustuvan mainonnan itsesäätelyjärjestöjen jäsen:
Adobe noudattaa näiden ryhmien jäsenvaatimuksia, mukaan lukien NAI:n toimintaohjeita ja muita asianmukaisia NAI:n ohjeita. Näiden ryhmien sivustoilla on lisätietoja kiinnostuksen kohteisiin perustuvasta mainonnasta, mukaan lukien siitä, kuinka yrityksiä voi kieltää käyttämästä Adobe Marketing Cloud -mainontaratkaisuja.
Lisätietoja on myös omissa tietosuoja-asetuksissa,joiden avulla käyttäjä voi estää yrityksiä käyttämästä Adobe Marketing Cloud -mainontaratkaisuja.
Kieltäytymisen jälkeen käyttäjä ei enää saa Adobe Marketing Cloud -mainontaratkaisuilla luotua kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa mainontaa, joka perustuu käyttäjän aiempaan toimintaan verkkosivustoilla. Käyttäjälle voidaan yhä näyttää mainontaratkaisujamme käyttävien yritysten mainoksia, mutta niitä ei enää näytetä käyttäjän selaushistorian tai todennäköisten kiinnostuksen kohteiden perusteella. Kun kieltotoimenpide otetaan käyttöön, Adobe asettaa selaimelle vähintään yhden kieltoevästeen. Jos käyttäjä poistaa evästeet tai vaihtaa selainta tai laitetta, hänen on toistettava tämä kieltotoimenpide. Käyttäjän on myös huomioitava se, että tämä kieltotoimenpide toimii ainoastaan, jos käyttäjän selain on asetettu hyväksymään kolmannen osapuolen evästeet.
 
Kauanko Adobe Marketing Cloud -markkinointiratkaisuja käyttävien yritysten keräämiä tietoja säilytetään?
Kuten edellä on kuvattu, Adobe Marketing Cloud -mainontaratkaisut käyttävät evästeitä ja vastaavia tekniikoita sekä mobiilitekniikoita auttaakseen yrityksiä keräämään tietoja sivustojen ja sovellusten käyttötavoista, jotta yritykset voivat tarjota paremmin kohdistettua mainontaa käyttäjälle. Tätä kutsutaan usein kiinnostuksen kohteisiin perustuvaksi mainonnaksi. Yleisesti ottaen Adobe säilyttää tietoja Adobe Marketing Cloud -mainontapalveluissa enintään 37 kuukautta siitä, kun ne on kerätty. Adobe Marketing Cloud -mainontapalveluita käyttävät yritykset voivat käyttää Adoben tekniikoita tietojen keräämiseen tai muiden tietojen lisäämiseen Adobe Marketing Cloudilla kerättyihin tietoihin alla kuvatulla tavalla. Näissä tilanteissa Adobe säilyttää tiedot yrityksen ohjeiden mukaisesti.
 
Mitä tietoja yritys voi ladata Adobe Marketing Cloudiin?
Jotkin Adobe Marketing Cloud -ratkaisut on kehitetty siten, että yritys voi ladata tietoja Adobe Marketing Cloud -tilillensä. Tästä syystä yritykset lataavat ajoittain tietoja, jotka on kerätty omilta verkkosivustoilta, sovelluksista, sosiaalisen median sivuilta tai muista lähteistä, kuten kolmannen osapuolen tiedontuottajilta.
 
Jakaako Adobe mitään tietoja, joita sen Adobe Marketing Cloudia käyttävät yritysasiakkaat keräävät?
Adobe ei jaa yritysasiakkaiden tietoja muuten kuin Adoben tietosuojakäytännönja Adobe Marketing Cloud Device Co-opinmukaisesti tai kun yritysasiakas pyytää tekemään niin. Lisätietoja Adobe Marketing Cloudia käyttävän yrityksen tietosuojaa koskevista käytännöistä on yrityksen tietosuojakäytännössä.
Yritykset sallivat usein Adoben koota tietoja siten, että yksittäisiä henkilöitä ei voi tunnistaa. Tarkoituksena on tällöin julkaista raportteja, kuten Adobe Digital Index.