Viimeksi päivitetty: 7.8.2017
 
Adoben tietosuojakäytännössäkuvataan yleiset tietosuojakäytännöt useimmille Adoben verkkosivustoille ja sovelluksille, Typekit mukaan lukien. Seuraavassa on lisää tietoa Typekitin tietosuojasta.
Typekit on palvelu, jonka avulla käyttäjä voi käyttää kirjasinkirjastoa.
 
Miten Typekit käyttää evästeitä?
Typekit-verkkosivustolla ( www.typekit.com) Adobe käyttää evästeitäAdoben tietosuojakäytännön mukaisesti.
Tarjotessamme Typekit-palvelua emme liitä tai käytä evästeitä verkkosivustoille kirjasinten tarjoamiseksi.
 
Mitä tietoja Typekit-palvelu kerää?
Voidakseen tarjota Typekit-palvelua, Adobe saattaa kerätä tietoja siitä, mitä kirjasimia sivustollesi tarjotaan. Tietoja käytetään laskutus- ja suostumustarkoituksiin, ja ne voivat sisältää seuraavat:
 • Tarjotut kirjasimet
 • Sarjan tunnus
 • Sarjan JavaScript-versio (stringi)
 • Sarjan tyyppi (stringi ”määritettävä” tai ”dynaaminen”)
 • Tilitunnus (yksilöi asiakkaan, jolta sarja on peräisin)
 • Kirjasimia tarjoava palvelu (esim. Typekit tai Edge Web Fonts)
 • Kirjasimia pyytävä sovellus (esim. Adobe Muse)
 • Kirjasimia tarjoava palvelin (esim. Typekit-palvelimet tai Enterprise CDN)
 • Kirjasimia lataavan sivun isäntänimi
 • Aika, joka verkkoselaimelta kuluu kirjasinten lataamiseen
 • Aika, joka kuluu kirjasinten verkkoselaimella lataamisesta kirjasinten käyttöön
 • Tieto siitä, onko mainosten esto-ohjelmaa asennettu, jotta pystyttäisiin selvittämään vaikuttaako mainosten esto-ohjelma sivunkatselun virheettömään seurantaan
Mitä Adobe tekee kerätyillä tiedoilla?
Adobe käyttää kolmansien Typekit-kirjasimia käyttävien osapuolten verkkosivustoilta saamiaan tietoja Typekit-palvelun tarjoamiseen. Näitä tietoja käytetään myös toimitus- ja latausongelmien selvittämiseen ja maksujen suorittamiseen kirjasimia tarjoaville palveluille.
 
Jakaako Typekit käyttäjien henkilötietoja?
Adobe tekee yhteistyötä kirjasimia tarjoavien palveluiden kanssa voidakseen tarjota käyttäjilleen kirjasimia Typekit-palvelun kautta. Lisäksi nämä kirjasimia tarjoavat palvelut voivat tuoda kirjasimia myyntiin Typekit Marketplace -sivustolle Typekit-palvelun kautta. Tällöin Adobe antaa kirjasimia tarjoaville palveluille esimerkiksi käyttäjän yhteystiedot ja yhteenvedon ostetuista lisensoiduista kirjasimista. Tarkoituksena on, että kirjasimia tarjoavat palvelut pystyvät varmistamaan, että käyttäjällä on asianmukainen lisenssi Typekit Marketplace -sivustolta hankkimiinsa kirjasimiin.