Tarjoa opiskelijoille vapautta. Ota mobiililaite käyttöön.

Tehokas HTML5-tekniikka ei sido opiskelijoita luokkaympäristöön. Voit tarjota eLearning-sisältöä mobiililaitteisiin skaalattavan HTML5-videomuodon täyden tuen ansiosta. Lähetä arviointitiedot alan johtaviin oppimisenhallintajärjestelmiin ja seuraa opiskelijoiden edistymistä

Ominaisuudet

Muunna diat vuorovaikutteisiksi sähköisiksi oppimateriaaleiksi


Laitteesta riippumaton HD-videoiden luonti

Ihastuta yleisöä HD-videoilla tietokoneesi AV-ominaisuuksista riippumatta ilman arvokkaita studiolaitteistoja. Tallennat samaan aikaan näyttösi ja verkkokamerasi sisältöä vain muutamalla napsautuksella. Säädät värejä, poistat kohinaa ja parannat videon yleistä laatua pelkän Adobe Presenter Video Expressin avulla.

Monen videon tuki

Voit tehostaa sisältöäsi monenlaisten valmiiden videoiden avulla, kun tuot aikajanan valittuihin kohtiin ulkoisia videoleikkeitä. Voit käyttää videon äänivirtaa tai korvata sen omalla video- tai ääniselostuksellasi. Lisätyt videot sisällytetään projektiin, ja niitä voi muokata kolmen painikkeen käyttöliittymän avulla. Aikajana pidentyy automaattisesti videon toistokeston mukaisesti.

Katso, kuinka se toimii ›

Videoon sisältyvät kyselyt

Voit tehdä videoista vuorovaikutteisia lisäämällä videon aikajanalle kysymyksiä. Näin varmistat, että opiskelijat ovat ymmärtäneet käsiteltävän aiheen ennen siirtymistä seuraavaan. Voit seurata tuloksia SCORM-yhteensopivissa oppimisen hallintajärjestelmissä, kuten Adobe Captivate Primessä, ja tunnistaa niiden avulla kurssien osiot, joita on ehkä vielä kehitettävä.

Katso, kuinka se toimii ›

Arabian kielen tuki

Arabian kielen natiivituen ansiosta työskentely sujuu intuitiivisesti. Tehostat tuottavuutta käyttäjäkokemuksesta tinkimättä Adobe Presenter Video Expressin käyttöliittymän ansiosta. Sen suunnittelussa ei ole tehty kompromisseja, joten löydät toiminnot luontevasti ja yhdenmukaisesti omilta paikoiltaan.

Älykäs videotuotanto

Adoben ääni- ja videosuotimet parantavat automaattisesti videon tuotantolaatua säätämällä väri-, valaistus- ja äänielementtejä.

Videolisäosat

Lisää videoon potkua valitsemalla haluamasi teema laajasta alku- ja loppuleikkeiden valikoimasta. Kohdista katsojan huomio lähentämällä tiettyä sisältöä. Voit kuvailla videoita helposti käyttämällä otsikoita, esitellä itsesi käyttämällä Lower Thirds (Alin kolmannes) -valintaa ja lisätä brändin mukaisia mukautettuja videoita ja logoja.

Intuitiivinen käyttöliittymä

Voit editoida videoita suoraan projektin aikajanalla. Voit yhdistellä dynaamisesti näytön sisältöä ja verkkokameran videokuvaa. Voit leikata videoleikkeitä ja käyttää panorointia ja zoomausta helposti ilman erityistä koulutusta.

Näyttökuvat natiiviresoluutiolla

Ota näyttökuvia näytön koko tarkkuudella ilman, että näytössä näkyvät kohteet vääristyvät tai muuttuvat millään tavalla. Enää sinun ei tarvitse arvailla oikeaa resoluutiota. Voit muokata videoitasi helposti käyttämällä tehostettua panorointi ja zoomaus -skaalausta. Voit julkaista videot 1280 x 720- tai 1280 x 800 -resoluutiolla.

SRT-tiedostojen luonti

Adobe Presenter Video Expressissä voit luoda tekstityksestä SRT-tiedoston, jota voit muokata ja jonka voit tuoda sitten takaisin projektiin. SRT-tiedoston avulla voit tarjota tekstityksen videopohjaisiin kursseihin, jotka julkaistaan kolmannen osapuolen videosivustoissa ja toisto-ohjelmissa. SRT-tiedostoja käyttämällä kurssin tekstitys on helppo kääntää useille eri kielille.

Microsoft Office 2013:n tuki

Voit muuntaa PowerPoint 2013 -diat elementteineen, animaatioineen ja multimediasisältöineen monipuolisiksi vuorovaikutteisiksi videoesityksiksi aiempaa paremman muunnoskirjaston avulla.

Skenaariomallit

Luo skenaarioihin perustuvia koulutuksia helposti mukautettavien mallien avulla. Voit määrittää tulokset ja sen, minne opiskelijat ohjataan heidän antamiensa syötteiden perusteella.

Yleisten standardien tuki

Adobe Presenter -sisältö tarvitsee julkaista vain kerran, minkä jälkeen se on käytettävissä useissa eri järjestelmissä. Luo yksi Adobe Connect -palvelimessa ylläpidettävä paketti, joka tukee SCORM 1.2-, SCORM 2004-, AICC ja Adobe Connect Training -järjestelmiä.

Kysymysten tuonti valmiista testeistä

Voit käyttää jo olemassa olevaa sisältöä ja säästää aikaa luodessasi uusia testejä, kun tuot kysymykset muista Adobe Presenter -testeistä tai Articulatella luoduista testeistä.

Diarakenteen haarautuminen

Hallitse dioissa ja aiheissa siirtymistä ja luo monimutkaisia haarautuvia rakenteita, jotka ohjaavat käyttäjiä siirtymään esityksen sisällössä.

Integraatio Adobe Captivate -palveluun

Voit luoda vakuuttavia ohjelmistosimulointeja PowerPointissa Adobe Captivaten avulla. Luo yhden tallennusistunnon aikana useita oppimismuotoja, kuten prosessiesittelyjä, simuloituja harjoitteluvaiheita ja arviointeja.

Kysymysjoukkojen luonti

Voit järjestää kysymykset ryhmiksi ja käyttää niitä kysymysjoukkoina. Kun määrität testiin sisällytettävien kysymysten määrän, Adobe Presenter valitsee siihen kysymykset joukosta automaattisesti.

Monikielisyyden tuki

Järjestelmä tukee täysin monella kielellä tuotettujen esitysten muuntamista. Esityksen näyttösovellus tunnistaa käyttäjän käyttöjärjestelmän kielen ja näyttää asianmukaisen kieliversion.

Multimedian synkronointi

Kun linkität videot näyttösovelluksen ohjaimiin, kaikki upotetut animaatiot ja videot keskeytyvät, kun katsoja keskeyttää esityksen, ja toisto jatkuu taas esityksen käynnistyessä.

Keskeytyksen ja jatkamisen tuki

Sisältö kulkee kätevästi mukana, sillä kurssin voi keskeyttää yhdellä laitteella ja jatkaa sitä missä ja milloin tahansa tabletin selaimessa.

Sähköisen opiskelun mallit

Koulutussisällön elävöittäminen sujuu nyt entistä nopeammin ja vaivattomammin. Valitse houkutteleva ja tyylikäs teema, jossa on yhdistetty taustoja, tyylejä, kirjasimia ja asetteluja. Käytä sitä kaikissa projekteissasi, jolloin kokonaisuus on yhdenmukainen ulkoasultaan ja toiminnoiltaan. Mukauta malleja tarpeittesi mukaan.

Videoiden tuonti ja muokkaus

Tuo videoita lähes mistä tahansa muodosta tai tallenna se suoraan verkkokameralla ja upota se diaan joko sisältönä tai puhuva pää -tyylisenä videona. Muokkaa videota yksinkertaisten merkintätyökalujen avulla ja lisää tehosteita, kuten nostoja.

Pakotettu selaus

Rajoittamalla selausvaihtoehtoja voit varmistaa, että esityksen yksittäiset diat pysyvät näkyvissä määritetyn ajan.

Audiotyönkulku

Tallenna ja synkronoi ääniraitoja diojen kanssa intuitiivisen audiokäyttöliittymän avulla. 

Monipuoliset animaatiot Adobe ActionScript 3:n avulla

Luot monipuolista vuorovaikutteista sisältöä ActionScriptin avulla ja tehostat Adobe Flash Player -yhteensopivan sisällön suorituskykyä.

Kyselyjen tuottaminen 

Lisää esityksiin kyselyjä, joilla voit kerätä arvokkaita asiakastietoja tai palautetta sähköisen opiskelun sisällöstä. Kyselyvastausten perusteella voit räätälöidä kysymyksiä aihepiirin ja mielenkiinnon mukaisesti.

Suora pääsy Adoben resursseihin 

Voit käyttää Adoben tukea ja yhteisöfoorumeita sekä saada päivityksiä Adobe Presenterin tuotetiimiltä suoraan Adobe Presenter 11.1:n kautta. 

Eleiden tuki tabletteja varten

Hyödynnä tabletin monikosketuseleiden tukea ja anna opiskelijoiden edetä kursseissa napauttamalla, vierittämällä, nipistämällä ja pyyhkäisemällä. Eletoimintojen ansiosta opiskelijan ja sisällön vuorovaikutus on intuitiivista.

Katso, kuinka se toimii ›

Esityksen näyttösovelluksen mukautus

Mukauta kunkin esityksen näyttöasetuksia tilannekohtaisesti. Valitse näyttösovelluksen kohteet ja yleisölle näytettävä teksti. Voit esimerkiksi sisällyttää puhujan tiedot, kuten valokuvan, taustatiedot ja yhteystiedot.

Esityksen näyttöasetusten mallit

Voit käyttää valmiita esityksen näyttöasetusten malleja ja tallentaa mukautettuja esitysmalleja myöhempää käyttöä varten, jotta käyttökokemus säilyy yhtenäisenä.

Esityksen liitteet

Lisää kontekstia esityksen sisältöön liittämällä siihen kaikenlaisia tiedostoja ja linkkejä ulkoisiin sivustoihin.

Hakuruutu

Luo automaattisesti hakuvälilehti, josta käyttäjä voi siirtyä suoraan haluamiinsa dioihin avainsanahakujen perusteella.

Testiruutu

Julkaistun sisällön testiruutu helpottaa testien ja kyselyjen selaamista.

Integroidut diojen muistiinpanot

Tuo, muokkaa ja vie diojen muistiinpanoja käsikirjoituksena. Muistiinpanosi ovat kätevästi käytettävissä tallennuksen aikana. Voit myös julkaista muistiinpanot luotuun esitykseen.

Testikysymysten järjestyksen sekoittaminen

Muuttamalla kysymysten ja vastausvaihtoehtojen järjestystä voit varmistaa, että jokainen opiskelija saa yksilöllisen testin.

Tiedostokoon hallinta

Valitse sopivimmat kuva- ja äänisisällön laatuasetukset muuntolaadun ja parhaan katselukokemuksen tarpeiden mukaan.

Luo opetusvideoita kolmen yksinkertaisen vaiheen avulla


Mukauta taustasi

Voit loistaa videon tähtenä ilman, että joudut poistumaan työpisteeltäsi. Mukautettavien taustojen ansiosta et tarvitse chroma key -tekniikkaa. Voit simuloida helposti monenlaisia ympäristöjä ja muuttaa videosi laadukkaaksi oppimiskokemukseksi. Kun kuvaat videon tasaista yksiväristä taustaa vasten, voit vaihtaa taustan tietokoneesi näyttöön tai haluamaasi kuvaan tai videoon. Käytettävissä on myös useita valmiita Adobe Presenter Video Expressin mukana toimitettavia resursseja. Voit siirtää, kohdistaa ja skaalata edustan kuvan mukautettua taustaa vasten, jolloin lopputulos näyttää siltä kuin olisit itse paikan päällä.

Katso, kuinka se toimii ›

Huomautukset

Selitä käsitteet tarkemmin aiheenmukaisten huomautusten avulla. Tehosta videon tiettyjä kohtia korostamalla, kommentoimalla, ympyröimällä tai alleviivaamalla, ja auta katsojaa ymmärtämään sisältö helpommin. Voit muokata huomautusten ominaisuuksia, kuten väriä, kirjasimia ja kestoa.

Katso, kuinka se toimii ›

Tehosteet

Tee tylsästä taustasta videon tähti. Käytettävissä on laaja valikoima upeita valmiita suotimia, joiden avulla voit nostaa videosi aivan uudelle tasolle. Voit käyttää tehosteita edustaan, taustaan tai molempiin.

Katso, kuinka se toimii ›

Älykäs akustiikka 

Erinomaisen äänenlaadun ansiosta voit tarjota opiskelijoille aiempaa paremman kuuntelukokemuksen. Käytä hyödyksesi automaattista taustahälyn vähennystoimintoa ja akustiikan säätöä, joka tasoittaa äänitasot yhden projektin eri tallenteiden välillä. 

Helppokäyttöisyyden tuki

Voit muokata sisällön vastaamaan helppokäyttöisyyttä koskevan Section 508 -standardin vaatimuksia ja saavuttaa näin entistäkin laajemman yleisön. Voit luoda helposti kursseja, jotka täyttävät esimerkiksi julkishallinnon ja oppilaitosten helppokäyttöisyysohjeistusten vaatimukset.

Tekstitys

Lisää videoihin oma tekstitys. 

Brändit

Lisää esityksen asetteluun yrityksen logoja ja väriteemoja ja tallenna asetukset teemaksi myöhempää käyttöä varten.

Huomautukset [uusi]

Selitä käsitteet tarkemmin aiheenmukaisten huomautusten avulla. Tehosta videon tiettyjä kohtia korostamalla, kommentoimalla, piirtämällä, ympäröimällä tai alleviivaamalla, ja auta katsojaa ymmärtämään sisältö helpommin. Voit muokata huomautusten ominaisuuksia, kuten väriä, kirjasimia ja kestoa.

Katso, kuinka se toimii ›

Intuitiivinen käyttöliittymä

Voit editoida videoita suoraan projektin aikajanalla. Voit yhdistellä dynaamisesti näytön sisältöä ja verkkokameran videokuvaa. Voit leikata videoleikkeitä ja käyttää panorointia ja zoomausta helposti ilman erityistä koulutusta. Säädät kirkkautta ja terävyyttä automaattisesti ja parannat ääniraidan laatua vähentämällä taustahälyä.

Tehosteet [uusi]

Tee tylsästä taustasta videon tähti. Käytettävissä on laaja valikoima upeita valmiita suotimia, joiden avulla voit nostaa videosi aivan uudelle tasolle. Voit käyttää tehosteita edustaan, taustaan tai molempiin.

Katso, kuinka se toimii ›

SRT-tiedostojen luonti

Adobe Presenterissä voit luoda tekstityksestä SRT-tiedoston, jota voit muokata ja jonka voit tuoda sitten takaisin projektiin. SRT-tiedoston avulla voit tarjota tekstityksen videopohjaisiin kursseihin, jotka julkaistaan kolmannen osapuolen videosivustoissa ja toisto-ohjelmissa. SRT-tiedostoja käyttämällä kurssin tekstitys on helppo kääntää useille eri kielille.

Näyttökuvat natiiviresoluutiolla

Ota näyttökuvia näytön koko tarkkuudella ilman, että näytössä näkyvät kohteet vääristyvät tai muuttuvat millään tavalla. Enää sinun ei tarvitse arvailla oikeaa resoluutiota. Voit muokata videoitasi helposti käyttämällä tehostettua panorointi ja zoomaus -skaalausta. Voit julkaista videot 1280 x 720- tai 1280 x 800 -resoluutiolla.

Audiosuodattimet

Paranna ääniraidan laatua integroiduilla suodattimilla, jotka vähentävät ympäristön ääniä ja tehostavat ääniraitaa.

Brändit

Lisää esityksen asetteluun yrityksen logoja ja väriteemoja ja tallenna asetukset teemaksi myöhempää käyttöä varten.

Suoratoistettu audio ja video

Hyödynnä ääni- ja videosisällön mukautuvan suoratoiston edut Adobe Connect -palvelimessa isännöidyissä esityksissä, jotta katselukokemus olisi paras mahdollinen.

Käytä analyyseja päätöksenteon tukena


Julkaisu Adobe Captivate Primeen

Uusi Adobe Captivate Prime on itsepalveluna käytettävä oppimisen hallintajärjestelmä. Sen ansiosta voit vähentää IT-hallintaan liittyvää vaivaa ja saat vuorovaikutteisen videosisällön opiskelijoiden käyttöön nopeasti vain yhdellä napsautuksella. Tarjoa opiskelijoille ensiluokkainen oppimiskokemus ja hallitse itse omaa oppimisympäristöäsi.

Julkaise videoalustoille

Tavoitat aiempaa laajemman yleisön julkaisemalla Adobe Presenter Video Expressillä luomaasi videosisältöä YouTubessa ja muissa videonjakosivustoissa.

HTML5-julkaisutuki

Anna opiskelijoille täysi hyöty kursseista kaikilla laitteilla, myös tableteilla. Voit tarjota eLearning-sisältöä mobiililaitteisiin skaalattavan HTML5-videomuodon täyden tuen ansiosta. Lähetä arviointitiedot alan johtaviin oppimisenhallintajärjestelmiin ja seuraa opiskelijoiden edistymistä.

Julkaisu videoalustoille

Tavoitat aiempaa laajemman yleisön julkaisemalla Adobe Presenterin videosisältöä YouTubessa ja muissa videonjakosivustoissa.

HTML5-julkaisutuki

Kun hyödynnät tehokasta HTML5-tekniikkaa, kurssisi – ja opiskelijat – eivät enää ole sidottuja luokkaympäristöön. Anna opiskelijoille täysi hyöty kursseista kaikilla laitteilla, myös tableteilla. Voit tarjota eLearning-sisältöä mobiililaitteisiin skaalattavan HTML5-videomuodon täyden tuen ansiosta. Lähetä arviointitiedot alan johtaviin oppimisenhallintajärjestelmiin ja seuraa opiskelijoiden edistymistä.

Julkaisu tableteille 

Anna opiskelijoiden käyttää kursseja tableteillaan. Voit luoda vuorovaikutteista sähköisen opiskelun sisältöä nopeasti iPad- ja iPhone-esimääritysten avulla. Kun julkaiset sisällön HTML5-muodossa, sitä on helppo käyttää mobiililaitteen selaimella.

Katso, kuinka se toimii ›

Helppokäyttöisyyden tuki

Voit muokata sisällön vastaamaan helppokäyttöisyyttä koskevan Section 508 -standardin vaatimuksia ja saavuttaa näin entistäkin laajemman yleisön. Voit luoda helposti kursseja, jotka täyttävät esimerkiksi julkishallinnon ja oppilaitosten helppokäyttöisyysohjeistusten vaatimukset.

Julkaisu Adobe Connect -palveluun

Adobe Connect -integroinnin avulla voit ottaa käyttöön, hallita, tarjota ja seurata kursseja ja sisältöä. Voit analysoida palautetta diojen ja kysymysten tasolla, luoda merkityksellisiä koulutusraportteja ja antaa opiskelijoiden seurata omaa edistymistään. Saat yksityiskohtaisia tietoja katselutottumuksista, kuten katsotuista dioista ja katselujärjestyksestä. Näin voit tunnistaa esityksen heikot lenkit.

Adobe PDF -tiedostojen julkaisu

Julkaise Adobe Presenter -esityksesi Adobe PDF -tiedostona jakelua varten.

Esitysraportit

Saat yksityiskohtaisia raportteja käyttäjien ja diojen tasolla siitä, kuka on katsellut Adobe Connect -palvelimeen julkaistuja on-demand-esityksiä.


Yleiset ehdot:

Ohjelmiston lataamiseen tarvitaan Internet-yhteys. Mobiili- ja tablet-sovellusten käyttö sekä synkronointitoiminnot edellyttävät erillistä latausta ja lisäehtojen hyväksymistä.

Adoben verkkopalvelut, mukaan lukien Adobe Creative Cloud™ -palvelu, ovat käytettävissä vain vähintään 13-vuotiaille käyttäjille. Niiden käyttö edellyttää lisäehtojen ja Adoben tietosuojakäytännön hyväksymistä. Sovellukset tai verkkopalvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa tai kaikilla kielillä. Niiden käyttö saattaa vaatia käyttäjän rekisteröitymistä, ja niitä voidaan muuttaa tai perua ilman erillistä ilmoitusta. Hintaan saatetaan lisätä muita maksuja tai tilausmaksuja.