eIDAS tekee sähköisistä allekirjoituksista lainmukaisia Euroopassa.

Jos yrityksellä on liiketoimintaa Euroopassa, eIDAS on suuri uutinen. Tämä säädös auttaa synnyttämään ”digitaaliset yhteismarkkinat” yksinkertaistamalla ja standardoimalla digitaaliset tunnukset ja allekirjoitukset koko Euroopassa. Myyjien ja ostajien on paljon helpompaa suorittaa suojattuja digitaalisia transaktioita omassa maassaan ja koko Euroopan unionin jäsenmaissa.


Mikä on eIDAS-säädös digitaalisille allekirjoituksille?

Electronic Identification and Trust Services Regulation (eIDAS-säädös 910/2014/EY) on yksittäinen, standardoitu säädös, jota sovelletaan kaikissa EU-jäsenmaissa — se antaa yhtenäisen laimukaisen kehyksen sähköisten henkilöllisyyksien ja allekirjoitusten hyväksyntään. Siinä käytetään myös digitaalisia sinettejä liiketoimintayksiköille. eIDAS-säädöksen tultua voimaan eurooppalaiset organisaatiot kiirehtivät digitalisoimaan liiketoimintaprosessejaan. Ja hyvällä syyllä. Hiljattain tehdyn Forrester-tutkimuksen* mukaan Adobe Acrobat Sign sähköiset allekirjoitukset säästävät merkittävästi aikaa ja rahaa. 

21 kertaa nopeampi

50000 tuntia säästynyt

383 % investoinnin tuotto
Allekirjoitukset 21 kertaa keskimääräistä nopeammin

eIDAS tunnistaa kolme sähköistä allekirjoitustyyppiä

eIDASin avulla yrityksesi voi valita useista sähköisen allekirjoituksen lähestymistavoista. Vaativimpien vaatimusten mukaan asetetaan tiukat säännönmukaisuusstandardit allekirjoittajien henkilöllisyyden ja heidän allekirjoittamiensa dokumenttien varmennukseen. Siinä esitellään myös sähköiset sinetit, joiden avulla juridinen yksikkö, kuten yritys, sinetöi dokumentin tietyn henkilön henkilöllisyyden mukaisen allekirjoituksen sijasta.

1. Sähköiset allekirjoitukset

eIDAS luo perustan kaikille sähköisille allekirjoituksille vahvistamalla, että allekirjoitukselta ei voi kieltää lainmukaista hyväksyntää yksinomaan siksi, että se on sähköisessä muodossa. Tämä vaatimus täytetään tyypillisillä sähköisillä allekirjoituksilla.

2. Advanced Electronic Signatures (AdES)

AdESin mukaan allekirjoitukset on linkitettävä yksilöllisesti ja tunnistettavasti allekirjoittajaan. Allekirjoittajat luovat allekirjoituksensa käyttämällä yksinomaan tietoja, jotka ovat heidän valvonnassaan, ja lopullisen dokumentin koskemattomuus voidaan todistaa. Tämä vaatimus täytetään tyypillisesti digitaalisilla allekirjoituksilla.

3. Qualified Electronic Signatures (QES)

QES on AdES-allekirjoituksen vaativampi muoto ja ainoa allekirjoitustyyppi, jolla on sama juridinen arvo kuin käsinkirjoitetuilla. Allekirjoittajien on käytettävä varmennepohjaista digitaalista tunnusta, jonka on myöntänyt hyväksytty EU:n luottamuspalvelujen tarjoaja(TSP), sekä hyväksyttyä allekirjoituksen luontilaitetta (QSCD), kuten älykorttia, USB-tunnistetta tai mobiilisovellusta, joka luo kertakäyttöisen tunnuskoodin.

Tunnemme allekirjoituksiin liittyvän lainsäädännön kuuden miljardin vuosittaisen tapahtuman ansiosta.

Adobe on erityisen pätevä neuvomaan eIDAS-säädösten noudattamisessa. Olemme kiistämätön johtava toimittaja suojattujen digitaalisten dokumenttien alalla, olemme olleet mukana luomassa avoimia standardeja digitaalisille allekirjoituksille ja jatkamme näiden standardien kehitystä Cloud Signature Consortiumissa.

Juridinen varmuus.

Acrobat Sign varmistaa säännönmukaisuuden kaikentyyppisille sähköisille allekirjoituksille, kuten eIDAS-säädösten mukaisille kehittyneille sähköisille allekirjoituksille ja hyväksytyille sähköisille allekirjoituksille.

Täydellinen vaatimustenmukaisuus

Täydellinen vaatimustenmukaisuus

Allekirjoitusratkaisumme on ainoa, joka tukee kaikkia valtuutettuja luottamuspalvelujen tarjoajia Euroopassa ja antaa mahdollisuuden valita eri kehittyneiden hyväksyttyjen allekirjoitusten välillä.

Standardien johtaja.

Olemme johtava toimittaja, kun on kyse eIDAS-yhteensopivasta avoimen standardin toimituksesta pilvipohjaisille etäallekirjoituksille. Toimitamme hyväksyttyjä allekirjoituksia web- ja mobiilikäyttöön.

Suojattu laitetuki

Suojattu laitetuki

Tuemme laajinta suojattujen allekirjoitusten luontilaitteiden (SSCD) valikoimaa, kuten älykortteja, USB-tunnuksia ja mobiilitunnistussovelluksia.

Joustavat työnkulut

Acrobat Sign avulla voit ottaa käyttöön erilaisia yhdistelmiä tyypillisiä, edistyneitä tai hyväksyttyjä sähköisiä allekirjoituksia. Voit jopa sekoittaa eri vaihtoehtoja samaan työnkulkuun.

Valmis mobiilikäyttöön

Ratkaisumme vastaa mobiilikäytön säännönmukaisuuden ja varmistuksen mahdollisimman korkeinta tasoa. Voit siis lähettää, allekirjoittaa ja hallita sopimuksia web-sivuilla tai mobiililaitteilla.

Usein kysytyt kysymykset

eIDAS ja Acrobat Sign usein kysytyt kysymykset

Kyllä. eIDAS-säädöksen artikla 25 ylläpitää perustavaa juridista sääntöä, että kaikki sähköiset allekirjoitukset ja varmennuspalvelut on sallittava juridisten menettelyjen todisteena. Lue lisää sähköisten allekirjoitusten laillistamisesta.

Luottamuspalvelujen toimittajat tarjoavat paljon erilaisia suojattuja tunnistamis- ja transaktiopalveluita, kuten rekisteröintien myöntäjän, varmenteen myöntäjän ja aikaleiman myöntäjän palveluja. Luottamuspalvelujen toimittajat ovat vastuussa digitaalisten henkilöllisyyksien perustamisesta ja tarvittavan infrastruktuurin luonnista edistyneiden ja hyväksyttyjen sähköisten allekirjoitusten vahvistukseen. Acrobat Sign käyttäessäsi voit työskennellä haluamasi luottamuspalvelujen tarjoajan kanssa, kun allekirjoitat dokumentteja ja lisäät niihin aikaleiman. Näin voit noudattaa oman maasi tai teollisuudenalasi lakeja ja säädöksiä. Validointiprosessin aikana Adobe varmistaa myös, että käytetyt varmenneviranomaiset ovat luottamuspalvelujen toimittajia — hyväksyttyjä globaalin, alueellisen tai teollisuuskohtaisen valtuutuksen kautta. Luottamusluetteloja, kuten Adobe Approved Trust List (AATL)- ja European Union Trusted List (EUTL) -luetteloja tuetaan täysin Adoben ratkaisuissa.

Kyllä. Varmistat edistyneiden sähköisten allekirjoitusten (AdES) säännönmukaisuuden, jos työskentelet minkä tahansa luottamuspalvelujen toimittajan kanssa. Jotta hyväksytyt sähköiset allekirjoitukset olisivat säännönmukaisia, hyväksytty ratkaisun toimittaja on valittava EUTL-luettelosta. Kukin EU-maa valvoo toimittajia omassa maassaan, mutta kun luottamuspalvelujen tarjoaja on EUTL-hyväksytty yhdessä maassa, sen palveluja voidaan myydä samalla säännönmukaisuuden tasolla kaikissa muissa EU-maissa.

Euroopan unionin luottamusluettelot (EUTL) on julkinen luettelo yli 170 aktiivisesta (ja 40 vanhasta) luottamuspalvelujen toimittajasta, jotka on erityisesti akkreditoitu tarjoamaan korkeimman tason EU eIDAS -säädösten mukaisia tunnistuspalveluja. Nämä toimittajat tarjoavat varmennepohjaisia digitaalisia tunnuksia yksityishenkilöille, digitaalisia sinettejä yrityksille ja aikaleimapalveluja ja muita palveluja, joita voidaan käyttää, jotta hyväksytyt sähköiset allekirjoitukset (QES) olisivat vaatimustenmukaisia. Vain hyväksytyt allekirjoitukset vastaavat juridisesti ja automaattisesti käsinkirjoitettuja allekirjoituksia eIDAS-säädösten mukaan. Ne ovat ainoa allekirjoitustyyppi, joka hyväksytään EU-maiden välisissä transaktioissa automaattisesti.

Kyllä. Adobe tarjoaa hyväksytyn aikaleimapalvelun, joka on EUTL-hyväksytty. Acrobat Sign toimii lisäksi automaattisesti jokaisen luettelossa julkaistun varmennepohjaisen digitaalisen tunnuksen kanssa, ja se voidaan määrittää toimimaan myös muiden aikaleimojen kanssa. Acrobat Sign -sovelluksissa aikaleimat lisätään automaattisesti kuhunkin digitaalisella allekirjoituksella allekirjoitettuun dokumenttiin Euroopassa. Adoben aikaleima varmistaa pitkäaikaisen, jopa 10 vuoden voimassaolon.

Ei. Adobe tekee yhteistyötä yli 200:n luottamuspalvelujen toimittajan kanssa eri puolilla maailmaa ja työskentelee jokaisen EUTL-luettelossa olevan toimittajan kanssa. Näin jokainen käyttäjä voi joustavasti täyttää omat erityiset säännönmukaisuusvaatimuksensa. Luottamuspalvelujen yhteistyökumppanimme ovat suojauksen asiantuntijoita ja noudattavat mitä tiukimpia henkilöllisyyksien ennalta tarkistamisen ja varmistamisen vaatimuksia. He ovat myös suojausteknologian kehityksen kärjessä, joten suojausmenetelmien vahvistuessa odotamme johtavien toimittajien kehittävän ratkaisujaan nopeasti, mikä antaa asiakkaittemme käyttöön aina uusimpia ratkaisuja tänään ja tulevaisuudessa.

Pilvipohjaiset digitaaliset allekirjoitukset tai ”pilviallekirjoitukset” ovat digitaalisten allekirjoitusten uusin sukupolvi. Niissä käytetään avointa, standardipohjaista lähestymistapaa, jota kehittävät Adobe ja muut alan johtavat toimittajat Cloud Signature Consortiumissa. Perinteiset digitaaliset allekirjoitukset on suunniteltu käytettäväksi tietokoneohjelmiston kanssa, ja tyypillisesti ne edellyttävät, että allekirjoittaja syöttää varmenteen sisältävän USB-tunnuksen tai älykortin ja antaa sitten henkilökohtaisen PIN-koodin henkilöllisyyden varmistamiseksi allekirjoittaessaan. Sitä vastoin pilvipohjaiset digitaaliset allekirjoitukset on suunniteltu käytettäväksi tietokoneilla, webissä ja mobiililaitteilla. Valtuutetut luottamuspalvelujen toimittajat (TSP:t) / varmenteiden myöntäjät tallentavat varmenteet pilveen (TSPs). Allekirjoittajat todentavat henkilöllisyytensä allekirjoittaessaan käyttämällä henkilökohtaisia PIN-koodejaan. Lue esittely.

Cloud Signature Consortium (CSC) on teollisuuden ja akateemisten organisaatioiden ryhmä. Se on sitoutunut luomaan pilvipohjaisille digitaalisille allekirjoituksille uusia standardeja, jotka tukevat web- ja mobiilisovelluksia ja noudattavat maailman vaativimpien sähköisten allekirjoitusten säädösten vaatimuksia. CSC on luonut yhteisen teknisen määrityksen, jonka avulla ratkaisut toimivat yhteen ja joka sopii yhtenäiseen käyttöön globaaleilla markkinoilla. Tätä pyrkimystä edisti tarve vastata Euroopan unionin sähköisen tunnistuksen ja sähköisiin transaktioihin liittyvien luottamuspalveluiden (eIDAS) asetuksen etäallekirjoitusvaatimuksiin, mutta sen vaikutuksen odotetaan olevan globaali.

Standardipohjaiset digitaaliset allekirjoitukset pilvipalvelussa poistavat esteitä, jotka ovat häirinneet sähköisten allekirjoitusten käyttöönottoa Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. Ne tekevät seuraavaa:

  • Ne täyttävät markkinoiden vaatimuksen yksinkertaisista ja helposti käyttöönotettavista sovelluksista.
  • Ne poistavat sekaannuksen, jota liittyy tietokoneohjelmistojen asennukseen, dokumenttien lataukseen ja USB-tunnusten tai älykorttien liitäntään.
  • Ne tuovat eIDAS-yhteensopivuuden korkeimmat tasot verkkosovelluksille ja mobiililaitteille — esimerkiksi Advanced Electronic Signatures (AdES) ja Qualified Electronic Signatures (QES).
  • Ne luovat yhtenäisen, keskenään toimivan käyttöympäristön digitaalisilla tunnuksilla ja allekirjoitusratkaisuilla työskentelyyn. Niiden avulla yritykset voivat investoida luotettavasti tietäen, että ne eivät rajoita työskentelyä vain muutamiin valmistajakohtaisiin sovelluksiin.

*The Total Economic Impact of Acrobat Sign, Forrester Consultingin tekemä Adoben tilaama tutkimus.