Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Εδώ είναι η λήψη σας.

Διαβάστε το Διαδικασίες ψηφιακών εγγράφων το 2020: Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες επίκεντρο για να μάθετε πώς οι λύσεις ψηφιακών εγγράφων

θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πελατών και θα σας βοηθήσει να λειτουργείτε με μέγιστη αποδοτικότητα για τα επόμενα χρόνια.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Εδώ είναι η λήψη σας.

Διαβάστε το Διαδικασίες ψηφιακών εγγράφων το 2020: Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες επίκεντρο για να μάθετε πώς οι λύσεις ψηφιακών εγγράφων

θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πελατών και θα σας βοηθήσει να λειτουργείτε με μέγιστη αποδοτικότητα για τα επόμενα χρόνια.

Ακολουθούν ορισμένοι άλλοι πόροι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Ακολουθούν ορισμένοι άλλοι πόροι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Οι ηλεκτρονικές υπογραφές επιταχύνουν τις επιχειρήσεις.

Δείτε πώς η Asurion επεκτείνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της με το Adobe Sign και το Workday

Δείτε πώς η Asurion αγκαλιάζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ψηφιοποιώντας και αυξάνοντας την απομακρυσμένη πρόσβαση σε εσωτερικές διαδικασίες σε όλο τον κύκλο ζωής του ανθρώπινου δυναμικού μέσω του Adobe Sign και του Workday.

Μείνετε μπροστά από τις αλλαγές με τις ηλεκτρονικές υπογραφές.

Πώς οι τράπεζες μπορούν να επεκτείνουν γρήγορα τις δυνατότητες της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης

Με την τρέχουσα κατάσταση COVID-19, οι τράπεζες πρέπει να εξυπηρετούν τους πελάτες σε ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον με το υψηλότερο επίπεδο συμμόρφωσης και ασφάλειας.

Πλοηγηθείτε στην αναστάτωση με την ψηφιοποίηση.

Πώς η TSB Bank επιτάχυνε τη στρατηγική προτεραιότητας στη ψηφιοποίηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Είναι πιο σημαντικό από ποτέ για τις τράπεζες να εξυπηρετούν τους πελάτες τους όπου και όποτε τις χρειάζονται. Μάθετε πώς μια τράπεζα ψηφιοποιήθηκε και ευδοκίμησε

Adobe Sign

Adobe Sign

Επιχειρηματικές κινήσεις με το Adobe Sign.

«Digital Document Processes In 2020: A Spotlight On Financial Servicess» (Διαδικασίες ψηφιακών εγγράφων το 2020: Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο επίκεντρο), μελέτη που διεξήχθη από τη Forrester Consulting για λογαριασμό της Adobe, Αύγουστος 2020.

Η Adobe, το λογότυπο Adobe και το λογότυπο Adobe PDF είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.