Το 57% των εργαζομένων θα εργάζεται εξ αποστάσεως

μέσα στο 2021. Είστε προετοιμασμένοι;

Το 57% των εργαζομένων θα εργάζεται εξ αποστάσεωςμέσα στο 2021. Είστε προετοιμασμένοι;

Συμπληρώστε αυτή τη φόρμα για να λάβετε την έκθεση της IDC.

Διαβάστε το Οι ηλεκτρονικές υπογραφές επιταχύνουν τις επιχειρήσεις

μια έκθεση της IDC.

 

Μάθετε πώς οι ηλεκτρονικές υπογραφές είναι το βασικό εργαλείο για να βοηθήσετε το εξ αποστάσεως εργατικό δυναμικό σας

να κρατήσει την επιχείρηση σε κίνηση καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας και πέραν αυτής.

 

 

Σε αυτή την έκθεση θα μάθετε:

 

 • Πώς οι ηλεκτρονικές υπογραφές λειτουργούν σε όλες τις συσκευές και τους τόπους, ώστε το εξ αποστάσεως
  εργατικό δυναμικό σας να μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται οπουδήποτε και με όποιον τρόπο επιλέξει.

 

 • Πώς οι ηλεκτρονικές υπογραφές εξαλείφουν την ανάγκη για βασισμένες στο χαρτί διαδικασίες
  που σας καθυστερούν.

 

 • Πώς οι ηλεκτρονικές υπογραφές και οι ψηφιακές διαδικασίες καθιστούν τη συνεργασία τόσο
  απρόσκοπτη όσο και οι διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις.

 

Διαβάστε το Οι ηλεκτρονικές υπογραφές επιταχύνουν τις επιχειρήσεις

μια έκθεση της IDC.

 

Μάθετε πώς οι ηλεκτρονικές υπογραφές είναι το βασικό εργαλείο για να βοηθήσετε το εξ αποστάσεως

εργατικό δυναμικό σας να κρατήσει την επιχείρηση σε κίνηση καθ' όλη τη διάρκεια της

πανδημίας και πέραν αυτής.

 

 

Σε αυτή την έκθεση θα μάθετε:

 

 • Πώς οι ηλεκτρονικές υπογραφές λειτουργούν σε όλες τις συσκευές και τους τόπους, ώστε το

εξ αποστάσεως εργατικό δυναμικό σας να μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται οπουδήποτε και

με όποιον τρόπο επιλέξει.

 

 • Πώς οι ηλεκτρονικές υπογραφές εξαλείφουν την ανάγκη για βασισμένες στο χαρτί

διαδικασίες που σας καθυστερούν.

 

 • Πώς οι ηλεκτρονικές υπογραφές και οι ψηφιακές διαδικασίες καθιστούν τη συνεργασία

τόσο απρόσκοπτη όσο και οι διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις.

Διαβάστε το Οι ηλεκτρονικές υπογραφές επιταχύνουν τις επιχειρήσεις

μια έκθεση της IDC.

 

Μάθετε πώς οι ηλεκτρονικές υπογραφές είναι το βασικό εργαλείο

για να βοηθήσετε το εξ αποστάσεως εργατικό δυναμικό σας να κρατήσει την επιχείρηση

σε κίνηση καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας

και πέραν αυτής.

 

 

Σε αυτή την έκθεση θα μάθετε:

 

 • Πώς οι ηλεκτρονικές υπογραφές λειτουργούν σε όλες τις συσκευές

και τους τόπους, ώστε το εξ αποστάσεως εργατικό δυναμικό σας

να μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται οπουδήποτε και

με όποιον τρόπο επιλέξει.

 

 • Πώς οι ηλεκτρονικές υπογραφές εξαλείφουν την ανάγκη

βασισμένες στο χαρτί διαδικασίες που σας

καθυστερούν.

 

 • Πώς οι ηλεκτρονικές υπογραφές και οι ψηφιακές διαδικασίες

καθιστούν τη συνεργασία τόσο απρόσκοπτη όσο και

οι διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις.

demo

«How Digital Document Processes Are Shifting From Best Practice To Business Necessity», μελέτη που διεξήχθη από τη Forrester Consulting για λογαριασμό της Adobe, Αύγουστος 2020.

 

Η Adobe, το λογότυπο Adobe, το Acrobat, το Adobe Document Cloud, το λογότυπο Adobe PDF, το Document Cloud και το Reader είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe στις Ηνωμένες

Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

 

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.