Καταχωρήσεις συνεργατών του InDesign Server

Το InDesign Server είναι ένα προϊόν προσανατολισμένο στους προγραμματιστές και αποτελεί συστατικό στοιχείο πολλών διαφορετικών τύπων λύσεων. Ακόμη κι αν έχετε την τεχνογνωσία να αναπτύξετε εσωτερικά, η Adobe συνιστά να συνεργαστείτε με συνεργάτες για να βρείτε τη λύση που ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας.  Πολλοί από τους συνεργάτες μπορούν να παρέχουν υποστήριξη πριν από την πώληση, συμβουλευτικές υπηρεσίες και πόρους ανάπτυξης.

Κάντε κλικ στην παρακάτω ενότητα που αντιπροσωπεύει την περιοχή στην οποία βρίσκεστε ή δείτε ανά τύπο λύσης.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιονδήποτε από τους συνεργάτες που αναφέρονται, συμπεριλαμβανομένου ενός συνδέσμου προς τις τοποθεσίες Web τους, κάντε κλικ στο όνομα του συνεργάτη. Εάν θέλετε να κάνετε μια σύνθετη αναζήτηση, επισκεφθείτε την Εύρεση συνεργατών μας.

Η άδεια χρήσης του InDesign Server διατίθεται για αγορά μέσω των περισσότερων εξουσιοδοτημένων μεταπωλητών της Adobe καθώς και των παρακάτω συνεργατών, ωστόσο οι περισσότεροι μεταπωλητές δεν είναι σε θέση να παρέχουν βοήθεια ή εκπαίδευση σχετικά με το προϊόν. Ανατρέξτε στον Οδηγό αδειών χρήσης για πληροφορίες τιμολόγησης και SKU προτού επικοινωνήσετε με έναν μεταπωλητή.

Τύποι λύσεων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με καθεμία από αυτές τις κατηγορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κοινές λύσεις που υποστηρίζονται από το InDesign Server. Πολλοί από τους συνεργάτες έχουν λύσεις που αλληλεπικαλύπτονται σε όλες τις κατηγορίες

Διαδικτυακές εκτυπώσεις

Οι διαδικτυακές εκτυπώσεις βασίζονται σε πρότυπα του InDesign για υλικό μάρκετινγκ, όπως υλικά για direct mail, φυλλάδια, φέιγ βολάν, καθώς και για τη δημιουργία καταλόγων και πολλών άλλων, χρησιμοποιώντας ένα περιβάλλον εργασίας που έχει δημιουργηθεί από έναν συνεργάτη με σκοπό την επεξεργασία μέσα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Αυτοματοποιημένες εκδόσεις

Αυτές οι λύσεις δημιουργούν έγγραφα InDesign αυτόματα, μεταφέροντας περιεχόμενο από μια βάση δεδομένων ή συστήματα αρχείων σε πρότυπα - κατάλογοι, φυλλάδια, πρότυπα έγγραφα.

 

CMS/DAM

Πολλά συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και DAM προσφέρουν ενοποίηση με το InDesign Server για διαδικτυακές εκτυπώσεις και αυτοματοποιημένες εκδόσεις ή απλούστερες υπηρεσίες, όπως η εξαγωγή αρχείων InDesign σε πολλές μορφές.

 

Οι συνεργάτες έχουν δημιουργήσει λύσεις ροής εργασίας για το InDesign, το InCopy και το InDesign Server, για τη διαχείριση των ροών εργασίας έκδοσης και διαφήμισης που απαιτούνται για την παραγωγή περιοδικών, βιβλίων, εφημερίδων και υλικού μάρκετινγκ.

Προτεινόμενοι συνεργάτες

Silicon Publishing

Πηγαίνουμε την τεχνολογία της δημοσίευσης μπροστά

Η Silicon Publishing είναι παγκοσμίως ηγετική εταιρεία στην ηλεκτρονική επεξεργασία και τη δημοσίευση βάσει δεδομένων χρησιμοποιώντας το Adobe lnDesign.

Print Suite

Η κορυφαία πλατφόρμα δημοσιεύσεων για εταιρικές δημοσιεύσεις.

Το print:suite συνδέει το περιεχόμενό σας με τη διαδικασία δημοσίευσης και δημιουργεί αυτοματοποιημένα προϊόντα εκτύπωσης, δημοσίευση κατ' απαίτηση και ψηφιακή δημοσίευση. Περισσότεροι από 350 πελάτες παγκοσμίως.

TypeFi

ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.

Αυτοματοποιημένες εκδόσεις για εκτύπωση, διαδικτυακά και για κινητές συσκευές.