Adobe Animate CC – jedna aplikacija
Nabavite Animate kao jednu aplikaciju iz paketa Creative Cloud.