Adobe Premiere Pro CC – jedna aplikacija
Nabavite Premiere Pro u sklopu paketa Creative Cloud.