Adobe Photoshop CC – jedna aplikacija
Nabavite Photoshop u sklopu paketa Creative Cloud.