Svi proizvodi


Mjesečna pretplata
Usluga se aktivira odmah nakon obrade prve uplate. Pretplata će se nastaviti bez obavijesti o produljenju sve dok je ne otkažete . Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te usluga traje do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Budući da nema godišnjeg ugovora, mjesečni je iznos podložan promjeni, no u slučaju promjene mjesečnog iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Pretplatu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrškeu svojoj regiji.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.
Mjesečna pretplata, izravno terećenje
Usluga se aktivira nakon obrade narudžbe. Pretplata će se nastavljati bez obavijesti o produljenju sve dok je ne otkažete. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te usluga traje do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Budući da nema godišnjeg ugovora, mjesečni je iznos podložan promjeni, no u slučaju promjene mjesečnog iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Pretplatu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrškeu svojoj regiji.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.

Proizvodi Acrobat i Document Cloud


Godišnji ugovor, mjesečne rate
Usluga se aktivira odmah nakon obrade prve uplate. Naplatit će vam se iznos istaknut prilikom kupnje te primjenjivi porezi (npr. porez na dodanu vrijednost ako istaknuti iznos ne uključuje PDV) svakog mjeseca tijekom trajanja godišnjeg ugovora. Ako se primjenjiva stopa PDV-a (ili drugi uključeni porez ili davanje) promijeni tijekom jednogodišnjeg razdoblja, u skladu s tim promijenit će se i cijena s uključenim porezom. Ugovor se automatski produljuje na datum isteka jednogodišnjeg razdoblja sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje podložni su promjeni, no u slučaju promjene iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, naplatit će vam se 50 % preostale ugovorne obveze, a usluga traje do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrškeu svojoj regiji.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.

Godišnji ugovor, plaćanje unaprijed
Usluga se aktivira odmah nakon obrade uplate. Naplatit će vam se godišnji iznos istaknut prilikom plaćanja kao fiksni paušal, uz primjenjive poreze. Ugovor se automatski produljuje na datum isteka jednogodišnjeg razdoblja sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje podložni su promjeni, no u slučaju promjene iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja ugovornog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrškeu svojoj regiji.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.


Creative Cloud za pojedince


Godišnji ugovor, mjesečne rate
Usluga se aktivira odmah nakon obrade prve uplate. Naplatit će vam se iznos istaknut prilikom kupnje te primjenjivi porezi (npr. porez na dodanu vrijednost ako istaknuti iznos ne uključuje PDV) svakog mjeseca tijekom trajanja godišnjeg ugovora. Ako se primjenjiva stopa PDV-a (ili drugi uključeni porez ili davanje) promijeni tijekom jednogodišnjeg razdoblja, u skladu s tim promijenit će se i cijena s uključenim porezom. Ugovor se automatski produljuje na datum isteka jednogodišnjeg razdoblja sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje podložni su promjeni, no u slučaju promjene iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, naplatit će vam se 50 % preostale ugovorne obveze, a usluga traje do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrške.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.
Godišnji ugovor, plaćanje unaprijed
Usluga se aktivira odmah nakon obrade uplate. Naplatit će vam se godišnji iznos istaknut prilikom plaćanja kao fiksni paušal, uz primjenjive poreze. Ugovor se automatski produljuje na datum isteka jednogodišnjeg razdoblja sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje podložni su promjeni, no u slučaju promjene iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja ugovornog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrške.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.
Godišnji ugovor, izravno terećenje i bankovni prijenos
Usluga se aktivira nakon obrade narudžbe (ili nakon primitka sredstava na temelju bankovnog prijenosa ili uplate u trgovini). Puna uplata istaknutog godišnjeg iznosa uz primjenjive poreze dospijeva u roku od 30 dana od narudžbe. Ugovor se automatski produljuje na datum isteka jednogodišnjeg razdoblja sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje podložni su promjeni, no u slučaju promjene iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja ugovornog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrške.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.
Višegodišnji ugovor uz plaćanje unaprijed (dostupno u određenim zemljama)
Usluga se aktivira nakon obrade uplate. Naplatit će vam se godišnji iznos istaknut prilikom plaćanja kao fiksni paušal, uz primjenjive poreze. Ovisno o ponudi koju kupite, ugovor će se automatski obnoviti na taj datum obnove dok ga ne otkažete. Iznosi za produljenje podložni su promjeni, no u slučaju promjene iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja ugovornog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku putem korisničke podrške.


Creative Cloud za timove


Godišnji ugovor, mjesečne rate
Usluga se aktivira odmah nakon obrade narudžbe, a vi (ili ovlašteni administrator) možete pozvati članove tima i dodijeliti im pristup. Naplatit će vam se iznos istaknut prilikom kupnje te primjenjivi porezi (npr. porez na dodanu vrijednost ako istaknuti iznos ne uključuje PDV) svakog mjeseca tijekom trajanja godišnjeg ugovora. Taj iznos ovisi o početnoj kombinaciji proizvoda i licenci prema cjeniku istaknutom prilikom kupnje. Ako se primjenjiva stopa PDV-a (ili drugi uključeni porez ili davanje) promijeni tijekom jednogodišnjeg razdoblja, u skladu s tim promijenit će se i cijena s uključenim porezom.
Administratori tima u bilo kojem trenutku mogu kupiti dodatne licence. Na dodatne licence primjenjuju se cijene koje vrijede u vrijeme kupnje. Sve licence automatski će isteći ili se produljiti na datum godišnjeg produljenja, sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje podložni su promjeni, no u slučaju promjene iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, naplatit će vam se 50 % preostale ugovorne obveze, a usluga traje do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku putem korisničke podrške.
Godišnji ugovor, plaćanje unaprijed
Usluga se aktivira nakon obrade narudžbe, a vi (ili ovlašteni administrator) možete pozvati članove tima i dodijeliti im pristup. Naplatit će vam se godišnji iznos istaknut prilikom plaćanja kao fiksni paušal, uz primjenjive poreze. Administratori tima u bilo kojem trenutku mogu kupiti dodatne licence. Na dodatne licence primjenjuju se cijene koje vrijede u vrijeme kupnje koje se određuju na temelju broja dana do isteka godišnjeg ugovora. Sve licence automatski će isteći ili se produljiti na datum godišnjeg produljenja, sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje podložni su promjeni, no u slučaju promjene iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja ugovornog razdoblja. Otkazivanje možete izvršiti bilo kada tako da se obratitekorisničkoj podršci.

Godišnji ugovor, izravno terećenje i bankovni prijenos
Usluga se aktivira nakon obrade narudžbe. Puna uplata istaknutog godišnjeg iznosa uz primjenjive poreze dospijeva u roku od 30 dana od narudžbe.
Administratori tima u bilo kojem trenutku mogu kupiti dodatne licence. Na dodatne licence primjenjuju se cijene koje vrijede u vrijeme kupnje koje se određuju na temelju broja dana do isteka godišnjeg ugovora. Sve licence automatski će isteći ili se produljiti na datum godišnjeg produljenja, sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje podložni su promjeni, no u slučaju promjene iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja ugovornog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku putem korisničke podrške.

Godišnji ugovor, narudžbenica
Usluga se aktivira nakon obrade narudžbe, a vi (ili ovlašteni administrator) možete pozvati članove tima i dodijeliti im pristup. Punu uplatu godišnje fakture morate izvršiti u roku od 30 dana od datuma fakture. Po isteku roka za plaćanje fakture mogu se obračunati mjesečne kamate u ukupnom iznosu od 1 % mjesečno ili po maksimalnoj zakonski dopuštenoj stopi, ovisno o tome koji je iznos manji. Kamate će se nastaviti obračunavati sve dok fakturu ne platite u potpunosti (uključujući primjenjive kamate). Vi snosite naknade za naše razumne troškove naplate, uključujući naknade za odvjetnike.
Administratori tima u bilo kojem trenutku mogu kupiti dodatne licence, no za narudžbu će možda biti potrebno kreditno odobrenje. Na dodatne licence primjenjuju se cijene koje vrijede u vrijeme kupnje, a koje se određuju na temelju broja dana do isteka godišnjeg ugovora. Punu uplatu za dodatne licence morate izvršiti u roku od 30 dana od datuma povezane fakture. Sve licence za tim automatski će isteći ili se produljiti na datum godišnjeg produljenja, sve dok ne otkažete pretplatu. Za produljenje može biti potrebno kreditno odobrenje. Iznosi za produljenje podložni su promjeni, no u slučaju promjene iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja ugovornog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku putem korisničke podrške.

Distributeri
Korisnici koji proizvode i usluge kupuju posredno putem distributera ili partnera tvrtke Adobe moraju pogledati uvjete VIP programa.

Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite i Director


Godišnji ugovor, mjesečne rate
Usluga se aktivira odmah nakon obrade prve uplate. Naplatit će vam se iznos istaknut prilikom kupnje te primjenjivi porezi (npr. porez na dodanu vrijednost ako istaknuti iznos ne uključuje PDV) svakog mjeseca tijekom trajanja godišnjeg ugovora. Ako se primjenjiva stopa PDV-a (ili drugi uključeni porez ili davanje) promijeni tijekom jednogodišnjeg razdoblja, u skladu s tim promijenit će se i cijena s uključenim porezom. Ugovor se automatski produljuje na datum isteka jednogodišnjeg razdoblja sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje podložni su promjeni, no u slučaju promjene iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, naplatit će vam se 50 % preostale ugovorne obveze, a usluga traje do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrške.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.


Adobe Stock i Typekit Marketplace


Kupnje na zahtjev
Kupnje na zahtjev ne uključuju pravo na povrat iznosa. Adobe će pohraniti vaše podatke za plaćanje, koje možete urediti na stranici Upravljanje računom.


Adobe Stock

Kupnje kredita za Adobe Stock na zahtjev
Za kupnje kredita ne može se tražiti povrat sredstava. Ako imate prebivalište izvan Japana, neiskorišteni kredit automatski istječe 12 mjeseci od datuma kupnje. Ako imate prebivalište u Japanu, neiskorišteni kredit automatski istječe 6 mjeseci od datuma kupnje. Nakon ukidanja računa za Adobe Stock odričete se svih prava na neiskorištene kredite. Svoj kredit možete koristiti za licenciranje bilo kojeg posla čim uplata bude obrađena. Broj kredita potreban za licenciranje specifičnih poslova prikazan je na korisničkom sučelju. Adobe će pohraniti vaše podatke za plaćanje, koje možete urediti na stranici Upravljanje računom*.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.

Godišnji ugovor s besplatnim prvim mjesecom, mjesečne rate, uključuje prebacivanje
Ponuda se odnosi samo na nove korisnike servisa Adobe Stock i ne može se kombinirati s drugim ponudama. Standardnim slikama koje možete preuzeti u sklopu pretplate pridružena je standardna licenca, a drugim resursima na koje imate pravo u sklopu pretplate pridružena je poboljšana licenca. Jedna ponuda po korisniku servisa Adobe Stock. Usluga se aktivira od trenutka kad aktivirate probno razdoblje slanjem podataka za plaćanje. Neće vam se naplatiti prvi mjesec. Naplatit će vam se iznos istaknut gore te primjenjivi porezi (npr. porez na dodanu vrijednost ako istaknuti iznos ne uključuje PDV) svakog mjeseca počevši s drugim mjesecom tijekom trajanja prvog godišnjeg ugovora. Ako se primjenjiva stopa PDV-a (ili drugi uključeni porez ili davanje) promijeni tijekom jednogodišnjeg razdoblja, u skladu s tim promijenit će se i cijena s uključenim porezom. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrškeu svojoj regiji. Ako otkažete tijekom prvog mjeseca, vaša kreditna kartica neće se teretiti, a usluga će se nastaviti do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Ako otkažete u roku od 14 dana od početka drugog mjesečnog obračunskog razdoblja, dobit ćete povrat punog iznosa. Ako uslugu otkažete nakon 14. dana od početka drugog mjesečnog obračunskog razdoblja, naplatit će vam se 50 % preostale ugovorne obveze, a usluga traje do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Nakon prve godine ugovor se automatski produljuje na datum isteka jednogodišnjeg razdoblja sve dok ga ne otkažete te će vam se naplatiti iznos naveden prilikom kupnje svakog mjeseca tijekom trajanja svakog razdoblja godišnjeg produljenja, u skladu s gore navedenim pravilima o otkazivanju. Uvijek ćemo vas unaprijed obavijestiti o produljenju i eventualnim promjenama u cijeni produljenja. Neiskorištena preuzimanja iz mjesečnog ograničenja vaše godišnje pretplate akumuliraju se i prenose na najviše 12 uzastopnih obračunskih razdoblja samo ako ste produljili pretplatu na Adobe Stock prije nego što je istekla i niste je zamijenili pretplatom manje vrijednosti. Neiskorištena preuzimanja (A) ograničena su na najviše dvanaest puta, koliko iznosi vaše mjesečno ograničenje, te (B) automatski istječu 12 mjesečnih obračunskih razdoblja nakon datuma prve dodjele. Po isteku pretplate odričete se svih prava na neiskorištena preuzimanja.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.
Mjesečna pretplata, uključuje prebacivanje
Standardnim slikama koje možete preuzeti u sklopu pretplate pridružena je standardna licenca, a drugim resursima na koje imate pravo u sklopu pretplate pridružena je poboljšana licenca. Usluga se aktivira odmah nakon obrade prve uplate. Svakog će vam se mjeseca naplatiti iznos istaknut prilikom kupnje sve dok ne otkažete uslugu. Budući da nema godišnjeg ugovora, iznos je podložan promjeni, no u slučaju promjene iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrškeu svojoj regiji. Neiskorištena preuzimanja akumuliraju se i prenose na najviše 12 uzastopnih obračunskih razdoblja samo ako ste produljili pretplatu na Adobe Stock prije nego što je istekla i niste je zamijenili pretplatom manje vrijednosti. Neiskorištena preuzimanja (A) ograničena su na najviše dvanaest puta, koliko iznosi vaše mjesečno ograničenje, te (B) automatski istječu 12 mjesečnih obračunskih razdoblja nakon datuma prve dodjele pojedinačnih preuzimanja. Po isteku pretplate odričete se svih prava na neiskorištena preuzimanja.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.
Mjesečna pretplata, ne uključuje prebacivanje
Standardnim slikama koje možete preuzeti u sklopu pretplate pridružena je standardna licenca, a drugim resursima na koje imate pravo u sklopu pretplate pridružena je poboljšana licenca. Usluga se aktivira odmah nakon obrade prve uplate. Svakog će vam se mjeseca naplatiti iznos istaknut prilikom kupnje sve dok uslugu ne otkažete. Budući da nema godišnjeg ugovora, iznos je podložan promjeni, no u slučaju promjene iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrškeu svojoj regiji. Neiskorištena preuzimanja iz mjesečno odobrene količine ne prenose se na sljedeći mjesec i automatski istječu nakon jednog ciklusa naplate. Po isteku pretplate odričete se svih prava na neiskorištena preuzimanja.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.
Godišnji ugovor, mjesečne rate, uključuje prebacivanje
Standardnim slikama koje možete preuzeti u sklopu pretplate pridružena je standardna licenca, a drugim resursima na koje imate pravo u sklopu pretplate pridružena je poboljšana licenca. Usluga se aktivira odmah nakon obrade prve uplate. Naplatit će vam se gore istaknuti iznos te primjenjivi porezi (npr. porez na dodanu vrijednost ako istaknuti iznos ne uključuje PDV) svakog mjeseca tijekom trajanja godišnjeg ugovora. Ako se primjenjiva stopa PDV-a (ili drugi uključeni porez ili davanje) promijeni tijekom jednogodišnjeg razdoblja, u skladu s tim promijenit će se i cijena s uključenim porezom. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrškeu svojoj regiji. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, naplatit će vam se 50 % preostale ugovorne obveze, a usluga traje do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Ugovor se automatski produljuje na datum isteka jednogodišnjeg razdoblja, sve dok pretplatu ne otkažete. Uvijek ćemo vas unaprijed obavijestiti o obnovi i promjeni iznosa za produljenje i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Neiskorištena preuzimanja iz mjesečnog ograničenja vaše godišnje pretplate akumuliraju se i prenose na najviše 12 uzastopnih obračunskih razdoblja samo ako ste produljili pretplatu na Adobe Stock prije nego što je istekla i niste je zamijenili pretplatom manje vrijednosti. Neiskorištena preuzimanja (A) ograničena su na najviše dvanaest puta, koliko iznosi vaše mjesečno ograničenje, te (B) automatski istječu 12 mjesečnih obračunskih razdoblja nakon datuma prve dodjele pojedinačnih preuzimanja. Po isteku pretplate odričete se svih prava na neiskorištena preuzimanja.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.
Godišnji ugovor, mjesečne rate, ne uključuje prebacivanje
Standardnim slikama koje možete preuzeti u sklopu pretplate pridružena je standardna licenca, a drugim resursima na koje imate pravo u sklopu pretplate pridružena je poboljšana licenca. Usluga se aktivira odmah nakon obrade prve uplate. Naplatit će vam se gore istaknuti iznos te primjenjivi porezi (npr. porez na dodanu vrijednost ako istaknuti iznos ne uključuje PDV) svakog mjeseca tijekom trajanja godišnjeg ugovora. Ako se primjenjiva stopa PDV-a (ili drugi uključeni porez ili davanje) promijeni tijekom jednogodišnjeg razdoblja, u skladu s tim promijenit će se i cijena s uključenim porezom. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrškeu svojoj regiji. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, naplatit će vam se 50 % preostale ugovorne obveze, a usluga traje do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Ugovor se automatski produljuje na datum isteka jednogodišnjeg razdoblja, sve dok ne otkažete pretplatu. Uvijek ćemo vas unaprijed obavijestiti o obnovi i promjeni iznosa za produljenje i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Neiskorištena preuzimanja iz mjesečnog ograničenja vaše godišnje pretplate ne prenose se na sljedeći mjesec te automatski istječu nakon jednog obračunskog razdoblja. Po isteku pretplate odričete se svih prava na neiskorištena preuzimanja.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.
Godišnji ugovor uz plaćanje unaprijed, uključuje prebacivanje
Standardnim slikama koje možete preuzeti u sklopu pretplate pridružena je standardna licenca, a drugim resursima na koje imate pravo u sklopu pretplate pridružena je poboljšana licenca. Usluga se aktivira odmah nakon obrade uplate. Naplatit će vam se gore istaknuti godišnji iznos kao fiksni paušal, uz primjenjive poreze. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrškeu svojoj regiji. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja ugovornog razdoblja. Ugovor se automatski produljuje na datum isteka jednogodišnjeg razdoblja, sve dok ne otkažete pretplatu. Uvijek ćemo vas unaprijed obavijestiti o obnovi i promjeni iznosa za produljenje i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Neiskorištena preuzimanja od mjesečne količine odobrene za vašu godišnju pretplatu mogu se zbrojiti i prenijeti za najviše 12 mjesečnih razdoblja samo ako ste pretplatu za Adobe Stock obnovili prije nego što je istekla i ako je niste uklopili u paket s nekom pretplatom manje vrijednosti. Neiskorištena preuzimanja (A) podliježu ograničenju od najviše dvanaesterostruke mjesečno odobrene količine; i (B) automatski istječu u skladu s istekom 12 mjesečnih razdoblja nakon datuma prve dodjele. Po isteku pretplate odričete se svih prava na neiskorištena preuzimanja.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.
Godišnji ugovor uz plaćanje unaprijed, ne uključuje prebacivanje
Standardnim slikama koje možete preuzeti u sklopu pretplate pridružena je standardna licenca, a drugim resursima na koje imate pravo u sklopu pretplate pridružena je poboljšana licenca. Usluga se aktivira odmah nakon obrade uplate. Naplatit će vam se gore istaknuti godišnji iznos kao fiksni paušal, uz primjenjive poreze. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrškeu svojoj regiji. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja ugovornog razdoblja. Ugovor se automatski produljuje na datum isteka jednogodišnjeg razdoblja, sve dok ne otkažete pretplatu. Uvijek ćemo vas unaprijed obavijestiti o obnovi i promjeni iznosa za produljenje i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Neiskorištena preuzimanja iz mjesečno odobrene količine za vašu godišnju pretplatu ne prenose se na sljedeći mjesec i automatski istječu nakon razdoblja od jednog mjeseca. Po isteku pretplate odričete se svih prava na neiskorištena preuzimanja.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.