Opći uvjeti korištenja tvrtke Adobe

Posljednja promjena 5. lipnja, 2018. Zamjenjuje sve prethodne verzije.
 
Ovi Opći uvjeti uporabe („Opći uvjeti”), uz sve primjenjive Dodatne uvjete (pogledajte odjeljak 1.2. u nastavku) i Uvjeti pretplate i otkazivanja (pod zajedničkim nazivom „Uvjeti”) odnose se na vašu uporabu naše web stranice, podrške za korisnike, usluga kao što je Creative Cloud (pod zajedničkim nazivom „Usluge”) i softvera koji čini dio Usluga, kao i svih aplikacija, datoteka s uzorcima i datoteka sa sadržajem (kao što je definirano u nastavku), skripta, izvornog koda, kompleta uputa i povezane dokumentacije (pod zajedničkim nazivom „Softver”). Ako ste stupili u drugi ugovorni odnos s nama koji se tiče određenih Usluga ili Softvera, onda uvjeti tog ugovora reguliraju slučajeve nesuglasja s ovim Uvjetima. Kako se nadalje raspravlja u odjeljku 4 u nastavku, vi zadržavate sva prava i vlasništvo koje imate na svoj Sadržaj (kao što je definirano u nastavku).
 
Morate imati 13 godina ili više kako biste se registrirali kao pojedinac za Adobe ID. Škole koje sudjeluju u ponudi imenovanih korisnika u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju mogu izdati djetetu mlađem od 13 godina Adobe ID na razini poduzeća, ali tek nakon dobivanja izričitog pristanka roditelja.
 
1. Vaš sporazum s tvrtkom Adobe.
 
1.1. Odabir zakona i Ugovornog subjekta. Ako imate prebivalište u Sjevernoj Americi (uključujući SAD, Kanadu i Meksiko), stupate u ugovorni odnos s tvrtkom Adobe Inc., tvrtkom sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, i Uvjeti su regulirani zakonima Kalifornije, SAD. Ako je vaše prebivalište izvan Sjeverne Amerike, stupate u odnos s tvrtkom Adobe Systems Software Ireland Limited, a Uvjeti su regulirani zakonima Irske. Za korisnike u Australiji, Adobe Systems Software Ireland Limited ovlašteni je agent za Adobe Australia Trading Pty Ltd. i u ovaj ugovor ulazi kao agent za Adobe Australia Trading Pty Ltd. Možete imati dodatna zakonska prava. Nemamo namjeru ograničiti ta prava do mjere u kojoj je to zakonom zabranjeno.
 
1.2.Dodatni uvjeti. Naše Usluge i Softver su vam licencirani, a ne prodani, i mogu podlijegati jednom ili više Dodatnih uvjeta u nastavku („Dodatni uvjeti”). U slučaju nesuglasja između Općih uvjeta i Dodatnih uvjeta, Dodatni uvjeti imaju prednost kada se radi o pojedinoj Usluzi ili Softveru. Dodatni uvjeti podložni su promjenama.
 

 

2. Zaštita privatnosti.
 
2.1. Zaštita privatnosti.Informacije o tome kako prikupljamo, koristimo, dijelimo i na druge načine obrađujemo vaše podatke potražite u našim Pravilima o privatnosti na adresi http://www.adobe.com/go/privacy_hr.
 
2.2. Podaci o uporabi računalnih aplikacija. Imate mogućnost s tvrtkom Adobe podijeliti informacije o vašem načinu uporabe naših računalnih aplikacija. Ako je to dopušteno zakonom, ta je opcija uključena prema zadanim postavkama, a informacije su povezane s vašim računom za Adobe. Te informacije omogućuju nam da vam pružimo osobnije iskustvo i pomažu nam u poboljšanju kvalitete proizvoda i značajki. Svoj izbor možete promijeniti bilo kada na stranici Upravljanje Adobe računom. Za više informacija o podacima o upotrebi aplikacija za radnu površinu posjetite http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_hr.
 
2.3. Naš pristup vašem Sadržaju. Ako je to dopušteno zakonom, pristupat ćemo, pregledavati ili preslušavati vaš Sadržaj (definiran u odjeljku 4.1. u nastavku) samo na ograničene načine. Primjerice, kako bismo mogli izvršavati Usluge, možda ćemo morati pristupiti, pregledati ili poslušati vaš Sadržaj kako bismo mogli (a) odgovoriti na zahtjeve za podrškom; (b) otkriti, spriječiti ili na neki drugi način postupiti u vezi s problemima krivične, sigurnosne, nezakonite ili tehničke prirode; i (c) provesti ove Uvjete. Naši automatizirani sustavi možda će analizirati vaš Sadržaj pomoću tehnika kao što je strojno učenje. Ta se analiza može obavljati tijekom slanja, primanja ili pohrane Sadržaja. Ta nam analiza pomaže da poboljšamo Usluge. Kako biste saznali više o strojnom učenju, posjetite http://www.adobe.com/go/machine_learning_hr.
 
3. Uporaba Usluga i Softvera.
 
3.1. Licenca. Podložno vašem pridržavanju ovih Uvjeta i zakona, možete pristupiti Uslugama i Softveru i upotrebljavati ih.
 
3.2. Intelektualno vlasništvo tvrtke Adobe.Mi (i naši nositelji licenca) ostajemo isključivi vlasnici svih prava, prava vlasništva i interesa Usluga ili Softvera. Osim onoga što je navedeno u ovim Uvjetima, ne odobravamo vam nikakva prava na patente, autorska prava, poslovne tajne, zaštitne znakove ili bilo koje drugo pravo koje se odnosi na Usluge ili Softver. Zadržavamo sva prava koja ne odobravamo u sklopu ovih Uvjeta.
 
3.3. Pohrana.Ako Usluge omogućuju pohranu, preporučujemo da redovito izrađujete sigurnosne kopije svog Sadržaja na drugim mjestima. Zadržavamo pravo postaviti razumna tehnička ograničenja na veličinu datoteke, prostor za pohranu, kapacitet obrade i ostala tehnička ograničenja. Možemo obustaviti Usluge dok ne budete unutar ograničenja veličine prostora za pohranu pridruženog vašem računu. Po isteku ili raskidu vaše licence, koristit ćemo komercijalno razumne napore kako bismo vam omogućili da svoj Sadržaj prenesete izvan Usluga. Prijenos mora biti dovršen u roku od 30 dana od dana raskida ili isteka vaše licence. Na kraju 30-dnevnog prijelaznog razdoblja zadržavamo pravo izbrisati vaš Sadržaj.
 
3.4. Korisnički generirani sadržaj. Zadržavamo pravo baviti se hostingom korisničkog generiranog sadržaja naših korisnika. Ako pristupite našim Uslugama možete naići na korisnički generiran sadržaj koji smatrate uvredljivim ili uznemirujućim. Jedina mjera koju možete poduzeti jest da prestanete gledati sadržaj. Ako je dostupan, možete kliknuti i na gumb „Prijavi” kako biste nam prijavili korisnički generirani neprimjereni sadržaj.
 
3.5. Datoteke s uzorcima. „Datoteke s uzorcima”označavaju datoteke koje pruža Adobe, kao što su slike sadržaja, isječci, arhivirane slike ili zvukovi za uporabu u vodičima, demo i drugim probnim verzijama, a koje se mogu definirati kao datoteke s uzorcima. Datoteke s uzorcima ne mogu se upotrebljavati ni za koju drugu svrhu osim one za koju su dobiveni. Ne možete distribuirati Datoteke s uzorcima same za sebe (tj. u okolnostima u kojima datoteke s uzorcima čine osnovnu vrijednost proizvoda koji se distribuira) i nemate nikakva prava na Datoteke s uzorcima.
 
3.6. Datoteke sa sadržajem.Datoteke sa sadržajem” označavaju materijal tvrtke Adobe koji se ustupa kao dio Usluga i Softvera. Osim ako se u dokumentaciji ili posebnim licencama ne navodi drugačije, odobravamo vam osobnu, neisključivu, neprenosivu licencu koja se ne može podlicencirati za upotrebu Datoteka sa sadržajem za izradu vaše krajnje uporabe (tj. izvedene aplikacije ili vlastitog proizvoda) u koju su ugrađene Datoteke sa sadržajem ili njihove izvedenice („Krajnja uporaba”). Datoteke sa sadržajem smijete izmjenjivati prije no što ih ugradite u Krajnju uporabu. Datoteke sa sadržajem možete reproducirati i distribuirati samo u vezi s vašom Krajnjom uporabom, no ni pod kojim uvjetima ne možete distribuirati Datoteke sa sadržajem samostalno, neovisno o Krajnjoj uporabi.
 
3.7. Ostale vrste licenci.
 
(a) NFR verzija. Zadržavamo pravo označiti Usluge ili Softver kao „probne”, „za evaluaciju”, „nije za preprodaju” ili sličnom oznakom („NFR verzija”). NFR verziju možete instalirati i upotrebljavati isključivo tijekom naznačenog perioda i isključivo u svrhe navedene prilikom ustupanja NFR verzije. Materijale koje izradite s NFR verzijom ne smijete upotrebljavati u komercijalne svrhe.
 
(b) Rana verzija. Zadržavamo pravo označiti Usluge ili Softver ili neku značajku Usluga ili softvera, kao ranu ili beta verziju („Rana verzija”). Rana verzija ne predstavlja završni proizvod i može sadržavati smetnje koje mogu uzrokovati sustavne ili druge kvarove i gubitak podataka. Zadržavamo pravo odlučiti da nećemo komercijalno objaviti Ranu verziju. Ako to od vas zatražimo, ili ako objavimo komercijalnu verziju Rane verzije, morate u najkraćem roku prestati upotrebljavati Ranu verziju i uništiti sve kopije Rane verzije. Bilo kakav odvojeni ugovor koji sklopimo s vama, a kojim se regulira uporaba Rane verzije nadjačava ove odredbe.
 
(c) Prosvjetna verzija. Ako odredimo Softver ili Uslugu za uporabu od strane korisnika koji rade u prosvjeti („Prosvjetna verzija”), onda možete koristiti Prosvjetnu verziju ako za to zadovoljavate uvjete navedene na http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines. Prosvjetnu verziju možete instalirati i upotrebljavati isključivo u državi u kojoj ste kvalificirani kao prosvjetni korisnik. Ako imate prebivalište u Europskom gospodarskom prostoru, onda riječ „država” u prethodnoj rečenici znači Europski gospodarski prostor.
 
4. Vaš Sadržaj.
 
4.1. Sadržaj.Sadržaj” označava bilo koji materijal, kao što su audio datoteke, video datoteke, elektronički dokumenti ili slike koje prenesete i uvezete u Usluge ili Softver u vezi s vašom uporabom Usluga.
 
4.2. Vlasništvo. Zadržavate sva prava i vlasništvo nad svojim Sadržajem. Ne polažemo nikakva prava vlasništva na vaš Sadržaj.
 
4.3. Licence za vaš Sadržaj potrebne za uporabu Usluga i Softvera.Da bismo vam omogućili uporabu Usluga i Softvera, od vas trebamo određene licence za vaš Sadržaj. Kada prenesete Sadržaj u Usluge i Softver, dodjeljujete nam neisključivu, međunarodno valjanu, besplatnu, prenosivu licencu koju je moguće podlicencirati za uporabu, reprodukciju, javno prikazivanje, distribuciju, izmjenjivanje (npr. kako bi se bolje predstavio vaš Sadržaj), javno izvođenje i prevođenje Sadržaja prema potrebama kao odgovor na radnje koje pokrenu korisnici (kao što je vaš izbor privatne pohrane ili dijeljenja Sadržaja s drugima). Ova licenca daje se isključivo za potrebe rada ili poboljšavanja Usluga i Softvera.
 
4.4. Dijeljenje vašeg Sadržaja.
 
(a) Dijeljenje. Neke Usluge i Softveri mogu pružati značajke koje vam omogućuju da podijelite vaš Sadržaj s ostalim korisnicima ili ga javno objavite. „Podijeliti” znači poslati e-poštom, objaviti, prenijeti, učitati ili učiniti dostupnim na neki drugi način (bilo nama ili ostalim korisnicima) uporabom Usluga i Softvera. Ostali korisnici mogu upotrebljavati, kopirati, izmjenjivati ili ponovno dijeliti vaš Sadržaj na mnoge načine. Molimo vas da pažljivo odlučite što ćete Podijeliti ili javno objaviti jer ste u potpunosti odgovorni za Sadržaj koji dijelite.
 
(b) Razina pristupa. Ne nadziremo niti kontroliramo što druge osobe rade s vašim Sadržajem. Vi ste odgovorni za određivanje ograničenja koja stavljate na svoj Sadržaj i za odobravanje prikladne razine pristupa svom Sadržaju. Ako ne odaberete koja će se razina pristupa primjenjivati na vaš Sadržaj, sustav može prema zadanim postavkama koristiti najmanje stroge postavke. Vaša je odgovornost obavijestiti ostale korisnike kako se vaš Sadržaj može dijeliti i podesiti postavke povezane s pristupanjem ili dijeljenjem vašeg Sadržaja.
 
(c) Komentari.Usluge i Softver mogu omogućavati komentiranje Sadržaja. Komentari nisu anonimni i drugi ih korisnici mogu vidjeti. Vaše komentare možete brisati vi, drugi korisnici ili mi.
 
4.5. Raskid licence. Licencu na svoj Sadržaj u svakom trenutku možete povući i prekinuti naša prava tako da uklonite svoj Sadržaj s Usluga. Međutim, neke kopije vašeg Sadržaja mogu biti zadržane kao dio naše rutinske izrade sigurnosnih kopija.
 
4.6. Povratne informacije. Niste obvezni davati nam ideje, prijedloge ili ponude („Povratne informacije”). Međutim, ako nam pošaljete Povratne informacije, time nam dajete neisključivu, međunarodno valjanu, besplatnu, prenosivu licencu koja se može podlicencirati za izradu, uporabu, prodaju, prethodnu izradu, ponudu prodaje, uvoz, reprodukciju, javno prikazivanje, distribuciju, izmjenjivanje i javno izvođenje Povratnih informacija.
 
4.7. Prodaja vašeg Sadržaja. Možemo vam dopustiti da licencirate svoj Sadržaj drugim korisnicima kroz naše Usluge pod uvjetom da pristanete na dodatne uvjete.
 
5. Informacije o računu.
 
Vi ste odgovorni za svaku aktivnost koja se dogodi preko vašeg računa. Molimo vas da odmah obavijestite Korisničku podršku ako saznate za neovlaštenu uporabu svog računa. Ne smijete (a) dijeliti svoje informacije o računu (osim s ovlaštenim administratorom računa) ili (b) koristiti račun druge osobe. Vaš administrator računa može koristiti vaše informacije o računu za upravljanje vašom uporabom i pristupom Uslugama i Softveru. Za PhoneGap pridržavamo pravo nadzora i provođenja ograničenja plana pretplate i druga ograničenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, pravo naplate dodatnih minuta uporabe.
 
6. Ponašanje Korisnika.
 
6.1. Odgovorna uporaba. Zajednice tvrtke Adobe često se sastoje od korisnika koji očekuju određenu razinu uljudnosti i stručnosti. Usluge i Softver morate upotrebljavati na odgovoran način.
 
6.2. Zlouporaba. Ne smijete zloupotrijebiti Usluge ili Softver. Na primjer, ne smijete:
 
(a) kopirati, mijenjati, pružati hosting, emitirati, podlicencirati ili preprodavati Usluge ili Softver;
 
(b) omogućiti ili dopustiti drugima uporabu Usluga, Softvera ili Sadržaja koristeći se vašim informacijama o računu;
 
(c) upotrebljavati Softver za izradu bilo koje vrste baze podataka;
 
(d) pristupiti ili pokušati pristupiti Uslugama na bilo koji drugi način osim putem sučelja koje pružamo ili odobravamo;
 
(e) zaobilaziti bilo kakav pristup ili ograničenja uporabe koja su postavljena kako bi se spriječile određene uporabe Usluga ili Softvera;
 
(f) dijeliti Sadržaj ili sudjelovati u ponašanju koje krši bilo čija Prava intelektualnog vlasništva („Prava intelektualnog vlasništva” su autorska prava, moralna prava, zaštitni znak, trgovački dizajn, patent, poslovne tajne, nepoštena konkurencija, pravo na privatnost, pravo na publicitet i sva ostala vlasnička prava);
 
(g) prenositi ili dijeliti bilo kakav sadržaj koji je protuzakonit, štetan, prijeteći, uvredljiv, kažnjiv, klevetnički, ocrnjivački, vulgaran, profan, narušava tuđu privatnost ili sadrži govor mržnje;
 
(h) predstavljati se kao druga osoba ili pravno tijelo, lažno navoditi ili na drugi način lažno predstavljati svoju povezanost s nekom osobom ili pravnim tijelom;
 
(i) pokušati onemogućiti, oštetiti ili uništiti Usluge ili Softver;
 
(j) prenositi, emitirati, pohranjivati ili stavljati na raspolaganje bilo koji Sadržaj ili kôd koji sadrži bilo kakav virus, zlonamjerni kod, zlonamjerni softver ili bilo koje komponente dizajnirane za narušavanje ili ograničavanje funkcionalnosti Usluga ili Softvera;
 
(j) onemogućavati, ometati ili spriječiti bilo kojeg drugog korisnika da upotrebljava Usluge (npr. uhoditi, zastrašivati ili uznemiravati druge osobe, poticati ih na nasilje ili ozljeđivanje maloljetnika na bilo koji način);
 
(k) sudjelovati u lancima pisama, neželjenoj pošti, piramidalnim prijevarama, slanju bezvrijedne pošte ili drugih neželjenih poruka;
 
(m) postavljati reklame za bilo koje proizvode ili usluge u Uslugama, osim uz naše prethodno pismeno odobrenje;
 
(n) upotrebljavati dubinske analize podataka ili slične metode prikupljanja i izvlačenja podataka u vezi s Uslugama; ili
 
(o) kršiti primjenjive zakone (uključujući, ali ne ograničavajući se na, zakon Children's Online Privacy Protection Act – COPPA (Zakon o zaštiti privatnosti djece na internetu) u slučajevima u kojima se primjenjuju).
 
7. Naknade i plaćanje.
 
7.1. Porezi i naknade trećih strana. Morate platiti sve primjenjive poreze i sve naknade trećih strana (uključujući npr. telefonske naknade, naknade mobilnih operatera, naknade pružatelja internetskih usluga, naknade podatkovnog plana, naknade kreditnih kartica, naknade za mijenjanje deviza i naknade za transakcije u devizama). Mi nismo odgovorni za ove naknade. Kontaktirajte svoju financijsku instituciju za upite o naknadama. Možemo poduzeti korake za prikupljanje naknade koje nam dugujete. Vi ste odgovorni za sve povezane troškove i izdatke prikupljanja. Ako se nalazite u državi u kojoj se ne nalazi nadležno tijelo tvrtke Adobe s kojim obavljate transakciju (npr. Adobe Inc. za kupce iz Sjeverne Amerike i Adobe Systems Software Ireland Limited za kupce iz ostalih zemalja), uplate ćete vršiti stranom tijelu.
 
7.2. Podaci o kreditnoj kartici. Ako nas ne obavijestite o ažuriranju vašeg načina plaćanja, kako biste izbjegli prekid svoje usluge, možemo sudjelovati u programima koje podupire vaš izdavač kartice kako bismo pokušali ažurirati vaše informacije plaćanja. Dajete nam ovlasti za nastavak naplaćivanja vašeg računa s ažuriranim informacijama koje ćemo dobiti.
 
8. Vaše obveze za jamstva i naknade štete.
 
8.1.Jamstvo.Prijenosom svog sadržaja na Usluge ili Softver, prihvaćate da imate: (a) sve potrebne licence i dopuštenja za uporabu i dijeljenje svog Sadržaja i (b) prava potrebna za dodjelu licenca prema Uvjetima.
 
8.2.Naknada štete. Nama i našim podružnicama, pridruženim tvrtkama, službenicima, zastupnicima, zaposlenicima, partnerima i izdavateljima licenci nadoknadit ćete štetu za bilo koju tužbu, potraživanje, gubitak ili štetu, uključujući razumne odvjetničke naknade zbog ili uslijed uporabe vašeg Sadržaja, vaše uporabe Usluga ili Softvera ili vašeg kršenja Uvjeta.
 
9. Odricanje od jamstava.
 
9.1 Osim ako je drugačije navedeno u Dodatnim uvjetima, Usluge i Softver isporučuju se u stanju „U KAKVOM JESU.” Do maksimalne mjere dopuštene zakonom, odričemo se svih jamstava, izričitih ili impliciranih, uključujući implicirana jamstva nekršenja, tržišne konkurentnosti ili prikladnosti za određenu namjenu. Ne preuzimamo nikakve obaveze vezane uz Sadržaj u Uslugama. Nadalje se odričemo svakog jamstva da će (a) Usluge ili Softver ispunjavati vaše zahtjeve ili da će biti stalno dostupni, neprekinuti, pravovremeni, sigurni ili bez pogrešaka; (b) rezultati koji se mogu dobiti uporabom Usluga ili Softvera biti učinkoviti, točni ili pouzdani; (c) kvaliteta Usluga ili Softvera ispuniti vaša očekivanja; ili (d) pogreške ili nedostatci Usluga ili Softvera biti ispravljeni.
 
9.2 Posebno se odričemo svake odgovornosti za bilo kakve radnje koje nastanu uslijed vaše uporabe Usluga ili Softvera. Možete upotrebljavati Usluge ili Softver i pristupati im na vlastitu odgovornost i rizik te preuzimate isključivu odgovornost za štetu nastalu na vašem računalnom sustavu ili gubitak podataka koji nastane zbog uporabe i pristupa bilo kojoj Usluzi ili Softveru.
 
9.3 Ako objavite svoj Sadržaj na našim poslužiteljima za javno dijeljenje putem usluga, nismo odgovorni za: (a) bilo kakav gubitak ili oštećenje vašeg Sadržaja; (b) brisanje Sadržaja od strane bilo koga osim tvrtke Adobe; ili (c) uključivanje vašeg Sadržaja na druga web-mjesta ili medije trećih strana.
 
10. Ograničenje odgovornosti.
 
10.1. Osim ako se tako ne navede u Dodatnim uvjetima, ne snosimo odgovornost vama ili bilo kojoj drugoj stranci za bilo kakav gubitak uporabe, podataka, reputacije ili dobiti i bilo kakve posebne, nehotične, neizravne, posljedične ili kaznene štete bez obzira na uzrok (čak i ako su nas savjetovali o mogućnosti takvog gubitka ili štete), uključujući gubitke i štete (a) nastale zbog gubitka uporabe, podataka ili dobiti, bez obzira je li se mogao predvidjeti; (b) koje se temelje na bilo kojoj teoriji odgovornosti, uključujući kršenje ugovora ili jamstva, nemar ili drugu kažnjivu radnju; ili (c) koje proizlaze iz potraživanja nastalih iz ili u vezi s vašom uporabom ili pristupom Uslugama ili Softveru. Nijedna odredba u ovim Uvjetima ne ograničava ili isključuje našu odgovornost za svjesni nehaj, za hotimično loše postupanje nas ili naših zaposlenika ili za smrt ili tjelesnu ozljedu.
 
10.2 Naša ukupna odgovornost u bilo kojem predmetu koji proizlazi ili je povezan s ovim Uvjetima ograničena je na 100 američkih dolara ili na ukupni iznos koji ste platili za pristup Usluzi i Softveru tijekom tromjesečnog razdoblja prije događaja koji je prouzročio odgovornost, ovisno o višem iznosu. Ovo ograničenje primjenjuje se bez obzira na oblik ili izvor potraživanja ili gubitka, bez obzira jesu li potraživanje ili gubitak bili predvidivi te je li stranka obaviještena o mogućnosti potraživanja ili gubitka.
 
10.3. Ograničenja i isključenja u ovom odjeljku 10. primjenjuju se u najvišoj mjeri dopuštenoj zakonom.
 
11. Raskid ugovora.
 
11.1. Raskid ugovora s vaše strane. U bilo kojem trenutku možete prestati koristiti Usluge i Softver. Ukidanje računa ne pošteđuje vas obveze plaćanja prethodno obračunatih naknada.
 
11.2. Raskid ugovora s naše strane. U slučaju raskida Uvjeta li vaše uporabe Usluga s naše strane iz bilo kojeg razloga, uložit ćemo razumne napore da vas o tome obavijestimo barem 30 dana prije raskida putem adrese e-pošte koju ste nam dali uz upute kako možete doći do svog Sadržaja. Osim ako je drugačije navedeno u Dodatnim uvjetima, možemo ukinuti vaše pravo uporabe i pristupa Uslugama ili Softveru u bilo kojem trenutku ako:
 
(a) prekršite bilo koju odredbu ovih Uvjeta (ili postupite na način koji jasno pokazuje da ne namjeravate ili niste u mogućnosti ispuniti odredbe Uvjeta);
 
(b) ne platite pravovremeno naknade za Usluge ili Softver, ako one postoje;
 
(c) materijalno prekršite bilo koju odredbu Uvjeta, i (i) kršenje se ne može ispraviti; ili (ii) vas obavijestimo o kršenju i ne uspijete to ispraviti u roku od 14 dana od obavijesti;
 
(d) fizički, verbalno ili drugim sredstvima zlostavljate, prijetite, maltretirate ili uznemiravate nas ili naše osoblje (u takvim okolnostima možemo obustaviti ili ograničiti vaš pristup Uslugama ili Softveru);
 
(e) u više navrate podnesete pritužbe u lošoj vjeri ili bez razumne osnove i nastavite to činiti nakon što vas zamolimo da prestanete (u takvim okolnostima možemo obustaviti ili ograničiti vaš pristup Uslugama ili Softveru);
 
(f) smo zakonom obvezani to učiniti (ako, primjerice, pružanje Usluga ili Softvera jest ili postane protuzakonito);
 
(g) odlučimo ukinuti Usluge ili Softver, u potpunosti ili djelomično (npr. ako nam postane nepraktično nastaviti pružati Usluge u vašoj regiji zbog promjene zakona); ili
 
(h) vaš besplatni račun ne bude korišten tijekom dužeg vremenskog razdoblja.
 
11.3. Raskid od strane administratora grupe. Administratori grupe za Uslugu kao što je „Creative Cloud za timove” mogu ukinuti pristup korisnika Usluzi u bilo kojem trenutku. Ako administrator grupe ukine vaš pristup, više nećete moći pristupati Sadržaju koji ste vi ili drugi korisnici grupe objavili u dijeljenoj radnoj grupi ili dijeljenom radnom prostoru u sklopu te Usluge.
 
11.4. Važenje nakon isteka. Nakon isteka ili ukidanja Uvjeta, Usluge i Softver mogu prestati raditi, djelomično ili u cijelosti, bez prethodne obavijesti. Međutim, sve trajne licence koje imate nastavit će s radom u punoj snazi i učinku. Vaše obveze za naknadu štete, naša odricanja od jamstava ili ograničenja odgovornosti te odredbe za rješavanje sporova navedene u ovim Uvjetima i dalje će važiti.
 
12. Istrage.
 
12.1. Provjeravanje. Mi ne pregledavamo sav sadržaj koji učitate u Usluge ili Softver, ali možemo se koristiti dostupnim tehnologijama, dobavljačima ili postupcima za provjeravanje određenih vrsta nezakonitog sadržaja (npr. dječja pornografija) ili ostale vrste uvredljivog sadržaja ili ponašanja (npr. uzorci aktivnosti koji ukazuju na slanje neželjene pošte ili krađu identiteta, ili ključne riječi koje ukazuju na sadržaj namijenjen odraslim osobama koji je objavljen izvan prostora za odrasle).
 
12.2. Otkrivanje. Mi možemo pristupiti ili otkriti informacije o vama ili vašoj uporabi Usluga ili Softvera (a) kad se to traži prema zakonu (npr. kad dobijemo važeći sudski nalog ili nalog o pretrazi); (b) kako bismo odgovorili na vaše zahtjeve za korisničku podršku, ili (c) kad mi po svojoj procjeni mislimo da je to potrebno kako bismo zaštitili prava, vlasništvo ili osobnu sigurnost nas, naših korisnika ili javnosti.
 
13. Trgovinske odredbe.
 
Usluge ili Softver i vaša uporaba Usluga i Softvera regulirani su zakonima SAD-a i međunarodnim zakonima, ograničenjima i propisima koji mogu regulirati uvoz, izvoz i uporabu Usluga i Softvera. Pristajete se pridržavati svih zakona, ograničenja i propisa.
 
14. Australski Zakon o potrošačima.
 
Nijedna odredba u ovim Uvjetima ne znači isključivanje, ograničavanje ili izmjenu prava potrošača sukladno Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja i potrošača iz 2010. (Cth) (CCA) ili bilo kojem drugom zakonodavstvu koje se ne može sporazumno isključiti, ograničiti ili izmijeniti. Ako CCA ili bilo koji drugi zakon podrazumijeva određeni uvjet, jamstvo ili pojam u Uvjetima ili pruža zakonska jamstva u vezi s Uvjetima, u odnosu na pružene proizvode ili usluge (ako postoje), naša odgovornost za kršenje takvog uvjeta, jamstva ili garancije je ograničena (prema našem izboru), u onoj mjeri u kojoj je to moguće: (a) u slučaju isporuke dobara, izvršavamo bilo što od sljedećeg: (i) zamjenu dobara ili isporuku dobara u jednakoj vrijednosti; (ii) popravak dobara; (iii) plaćanje troškova zamjene dobara ili stjecanja istovrsnih dobara; i (iv) plaćanje troškova popravka dobara; ili (b) u slučaju pružanja usluga, izvršavamo jedno ili oboje od sljedećeg: (i) ponovno pružanje usluga; i (ii) naknadu troškova ponovne isporuke usluga.
 
15. Rješavanje sporova.
 
15.1. Postupak. U slučaju bilo kakvih nedoumica ili sporova, pristajete prvo pokušati riješiti spor neformalno tako da nam se obratite. Ako se spor ne riješi unutar 30 dana od prijave, sva pravna postupanja moraju se riješiti kroz završnu i obvezujuću arbitražu, osim što imate pravo ostvariti potraživanja na sudu za sporove male vrijednosti ako vaše potraživanje za to ispunjava uvjete.
 
15.2. Pravila. Ako je vaše prebivalište u Sjevernoj ili Južnoj Americi, tvrtka JAMS će upravljati arbitražom u okrugu Santa Clara, Kalifornija u skladu sa svojim Općim arbitražnim pravilima i procedurama. Ako živite u Australiji, Novom Zelandu, Japanu, kontinentalnoj Kini, posebnoj upravnoj regiji Hong Kongu, posebnoj upravnoj regiji Makau, Tajvanu, Republici Koreji, Indiji, Šri Lanki, Bangladešu, Nepalu, ili državi članici Saveza država Jugoistočne Azije (ASEAN), Singapurski međunarodni arbitražni centar (SIAC) će upravljati arbitražom u Singapuru prema svojim Pravilima arbitraže, a čija se pravila smatraju uključena pozivanjem na ovaj odjeljak. U suprotnome, Londonski sud međunarodne arbitraže (LCIA) upravljat će arbitražom u Londonu prema Arbitražnim pravilima LCIA-e. Postavit će se jedan arbitar kojeg zajednički odabirete vi i tvrtka Adobe. Arbitraža će se provesti na engleskom jeziku, ali svjedoci čiji materinski jezik nije engleski mogu posvjedočiti na svom materinskom jeziku sa simultanim prijevodom na engleski (o trošku strane koja predstavlja svjedoka). Presuda o dodijeljenoj nagradi može se unijeti i bit će pravovaljana u bilo kojem mjerodavnom sudu koji ima nadležnost nad obje strane.
 
15.3. Zabrana zajedničkih tužbi. Sporove s nama smijete rješavati isključivo pojedinačno i ne smijete prijaviti potraživanje kao tužitelj ili član zajedničke, objedinjene ili predstavničke tužbe.
 
15.4. Privremena sudska zaštita. Bez obzira na prethodno navedene odredbe, u slučaju da vi ili netko drugi neovlašteno pristupite ili se koristite Uslugama ili Softverom na način kojim se krše ovi uvjeti, suglasni ste da imamo pravo zatražiti zabranu (ili jednakovrijedan oblik hitnog pravnog lijeka) u bilo kojem području sudske nadležnosti.
 
16. Prava na reviziju.
 
Ako ste poslovni subjekt, tvrtka ili organizacija, onda možemo, ne češće nego jednom svakih 12 mjeseci, nakon sedam (7) dana od prethodne obavijesti imenovati naše osoblje ili nezavisnog revizora treće strane koji je obvezan održavati povjerljivost podataka za pregledavanje (uključujući ručno pregledavanje, elektroničke načine ili oboje) vaše dokumentacije, sustava i ustanova kako bi provjerili da je vaša instalacija i uporaba svih Usluga ili Softvera usklađena s našim valjanim licencama za njih. Osim toga, obvezni ste nam, u roku od 30 dana od našeg zahtjeva, staviti na raspolaganje sve zapise i informacije koje zatražimo da bi se provjerilo je li instalacija i uporaba svih Usluga i Softvera u skladu s valjanim licencama koje ste dobili od nas i to u roku od 30 dana od našeg zahtjeva. Ako provjerom otkrijemo nedostatak licenci za Usluge ili Softver, odmah ćete pribaviti sve potrebne licence, pretplate i sva primjenjiva retroaktivna održavanja i podršku. Ako navedene naknade premašuju 5 % vrijednosti naplativih naknada za licencije, onda ćete platiti i za naše objektivne troškove provođenja provjere.
 
17. Ažuriranja i dostupnost.
 
17.1. Ažuriranja Općih uvjeta i Dodatnih uvjeta. Možemo izmijeniti ove Opće uvjete, bilo koje Dodatne uvjete te Uvjete pretplate i otkazivanja koji se primjenjuju kako bismo se primjerice prilagodili promjenama zakona ili promjenama naših Usluga ili Softvera. Trebate redovito provjeravati Uvjete. Objavljivat ćemo obavijesti o izmjenama ovih Općih uvjeta i Dodatnih uvjeta na ovoj stranici. Nastavljanjem uporabe i pristupanja Uslugama ili Softveru nakon što promjene postanu važeće, pristajete biti obvezani izmijenjenim Uvjetima.
 
17.2. Ažuriranja Usluga i Softvera. Zadržavamo pravo mijenjati, ažurirati ili prekinuti pružanje Usluga ili Softvera (uključujući bilo kojeg njihova dijela ili značajki) u bilo kojem trenutku bez odgovornosti prema vama ili bilo kojoj drugoj strani. Međutim, za izmjene plaćenih ponuda učinit ćemo razumne napore kako bismo vas obavijestili o njihovoj izmjeni, ažuriranju ili prekidu. Ako u potpunosti prekinemo pružanje Usluge ili Softvera, omogućit ćemo vam i razumno vrijeme za preuzimanje vašeg Sadržaja, a možemo vam ponuditi i povoljan povrat svih neiskorištenih naknada za tu Uslugu ili Softver koje ste platili unaprijed.
 
17.3. Dostupnost. Web-stranice koje opisuju Usluge dostupne su u cijelom svijetu, ali to ne znači da su sve Usluge ili značajke usluga dostupne u vašoj državi, ili da je korisnički generirani sadržaj dostupan preko Usluga legalan ili dostupan u vašoj državi. Pristup određenim uslugama (ili određenim značajkama Usluge, datotekama s uzorcima ili datotekama sa sadržajem) u nekim zemljama može biti blokiran od strane nas ili nadležne vlasti. Vaša je odgovornost da se pobrinete da vaša uporaba Usluga bude legalna i dostupna na mjestu uporabe. Usluge nisu dostupne na svim jezicima.
 
18. Zabrana preinaka i obrnutog inženjeringa.
 
Osim ako nije izričito dopuštenim ovim Uvjetima, ne smijete (a) preinačiti, premještati, prilagoditi ili prevesti bilo koji dio Usluga ili Softvera ili (b) napraviti obrnuti inženjering, dekompilirati, rastavljati ili na neki drugi način pokušati otkriti izvorni kȏd ili bilo koji dio Usluga ili Softvera. Ako vam propisi vašeg zakonodavstva daju pravo na dekompiliranje Softvera kako biste dobili informacije potrebne da licencirane dijelove Usluga ili Softvera učinite neupotrebljivim s drugim softverom, najprije morate od nas zatražiti takve informacije. Možemo vam, prema našem nahođenju, pružiti takve informacije ili odrediti razumne uvjete, uključujući razumnu naknadu, za dekompilaciju Usluga ili Softvera kako bismo osigurali zaštitu naših vlasničkih prava na Usluge i Softver kao i vlasničkih prava naših dobavljača.
 
19. Razno.
 
19.1. Verzija na engleskom jeziku. Pri interpretaciji ili tumačenju ovih Uvjeta koristit će se verzija na engleskom jeziku ovih Uvjeta.
 
19.2. Obavijest tvrtki Adobe. Obavijesti nam možete slati na sljedeću adresu e-pošte: contractnotifications@adobe.com.
 
19.3. Obavijest vama. Obavijesti vam možemo slati e-poštom, poštom, obavijestima unutar Usluga ili ostalim pravno prihvatljivim sredstvima.
 
19.4 .Zabrana dodjeljivanja. Ne smijete dodijeliti ili na drugi način prenijeti ove Uvjete ili svoja prava i obveze prema ovim Uvjetima, u cijelosti ili djelomično, bez našeg pisanog pristanka i bilo kakav pokušaj takve radnje bit će nevažeći. Mi smijemo prenijeti naša prava prema ovim Uvjetima trećoj strani.
 
19.5. Naslovi. Naslovi korišteni u ovim Općim uvjetima ili Dodatnim uvjetima pružaju se samo radi lakše uporabe i neće se koristiti za izradu smisla ili namjere.
 
19.6. Raskidivost. Ako bilo koja odredba ovih Općih uvjeta ili Dodatnih uvjeta bude smatrana nevažećom ili neprovedivom iz bilo kojeg razloga, Opći uvjeti i svi Dodatni uvjeti nastavit će vrijediti u punoj snazi i učinku.
 
19.7. Zabrana odricanja. Naša nemogućnost provođenja ili izvršavanja bilo koje odredbe ovih Uvjeta ne predstavlja odricanje od te odredbe.
 
20. DMCA.
 
Poštujemo Prava intelektualnog vlasništva drugih i isto očekujemo od svojih korisnika. Reagirat ćemo na jasne obavijesti o kršenju autorskih prava u skladu sa Zakonom o zaštiti autorskih prava u digitalnom tisućljeću („DMCA”). Možete saznati više o pravilima i praksi ukidanja IP-a tvrtke Adobe ovdje: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.
 
 
Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, SAD.
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
 
Adobe_General_Terms_of_Use-hr_HR-20180605_2200