Napomena: Od studenog 2014. Adobe je prekinuo razvoj programa Edge Code kako bi sve snage preusmjerio na razvoj projekta Brackets. Preporučamo da prijeđete na Brackets kako biste stalno primali ažuriranja za ovu tehnologiju.

Edge Code CC. Kodirajte u jezicima HTML, CSS i JavaScript.

Edge Code jednostavan je uređivač teksta namijenjen programerima i dizajnerima koji rade u jezicima HTML, CSS i JavaScript. Izrađen na temelju projekta otvorenog koda Brackets i dizajniran za rad u pregledniku, ovaj program ubrzava programiranje jer se promjene u kodu izravno prikazuju na zaslonu.
Adobe Edge Code CC

Značajke

 • Kontekstno uređivanje koda
 • Savjet za kodiranje u jezicima CSS, HTML i JavaScript
 • Integrirani vizualni alati za uređivanje boja
 • Prošireno uređivanje uz Edge Inspect, Edge Web Fonts i Adobe PhoneGap Build
 • Više od 50 proširenja iz zajednice
 • HTML programiranje u stvarnom vremenu, uključujući pregled u stvarnom vremenu
 • Novi alat za odabir pravila u značajki CSS Quick Edit
 • Pregled slika unutar uređivača
 • Vizualni uređivač za vremenske funkcije Bezier
 • Podrška za više pokazivača – omogućuje istovremeno uređivanje na više mjesta
 • Proširenje uređivača CSS oblika za Edge Code i Brackets
 • Poboljšano pretraživanje i zamjena datoteka

Počnite koristiti Brackets.

Pronađite pomoć za preuzimanje i upotrebu programa Brackets, uključujući savjete i trikove za brže kodiranje.
Vodiči za Creative Cloud