Servisi Adobe Sensei

Saznajte više o moćnim servisima Adobe Sensei koji vam pomažu raditi pametnije i brže te daju osobnu notu svim doživljajima za korisnike.

Servisi Adobe Sensei
 

Inteligentna obrada sadržaja

Usluge inteligentne obrade sadržaja u servisu Adobe Sensei trenutačno su dostupne u alatu Adobe I/O u vidu beta verzije.

Servisi umjetne inteligencije za sadržaj

U sklopu pametne obrade sadržaja, servisi umjetne inteligencije za obradu sadržaja pomažu vam u razumijevanju i manipulaciji slika za učinkovitu ponovnu upotrebu, automatiziranu proizvodnju i prilagodbu. Servisi umjetne inteligencije za obradu sadržaja servisa Adobe Sensei pomoći će vam unaprijediti sljedeće:
Data Ingestion Service

Slikovni sadržaj

Automatski dodajte metapodatke, uključujući koncepte, u nove i postojeće resurse.

Kvaliteta slike

Ocijenite kvalitetu slike kroz profesionalne dimenzije kao što su skladnost boja, dubina polja, pravilo trećine i naglašenost objekta.

Položaj sadržaja

Automatski izrezujte slike u skladu sa specifikacijama brenda i zahtjevima kanala pomoću alata za kontekstno obrezivanje.

Maskiranje slika

Odaberite prednji plan i pozadinu slike koje ćete upotrebljavati za kompoziciju slike, npr. za zamjenu pozadine.
 

Inteligentno pružanje doživljaja

Uskoro putem servisa Adobe Sensei predstavljamo servise za pametno pružanje doživljaja nove generacije koji pomažu prilagoditi i optimizirati sve doživljaje za korisnike. Bit će dostupni u vidu pregleda za odabir korisnika i bit će dijelom naših rješenja Adobe Experience Cloud.

Servisi umjetne inteligencije za atribuciju

Shvatite utjecaj svog marketinga na željene ishode kako biste mogli optimizirati doživljaj za korisnike kroz cijelo njihovo putovanje. Servisi umjetne inteligencije za atribuciju servisa Adobe Sensei pomažu vam da shvatite sljedeće:
Servisi umjetne inteligencije za atribuciju

Marketinški utjecaj

Utvrdite inkrementalni utjecaj vlastitih, zarađenih i plaćenih medija.

Učinkovitost kampanje u različitim kanalima

Alocirajte inkrementalnu potrošnju na temelju izvedbe kanala i kampanje te potaknite ostvarivanje boljih rezultata.

Kombinacija korisnika

Prepoznajte vrstu korisnika koji prelaze na vaše marketinške kanale.

Servisi umjetne inteligencije za korisnike

Obogatite korisničke profile inteligentnim atributima na temelju ponašanja korisnika i demografskih podataka kako biste osigurali bolje segmentiranje i ciljanje potencijalnih i postojećih korisnika. Servisi umjetne inteligencije za korisnike servisa Adobe Sensei pomažu vam da shvatite sljedeće:

Tendencija slabljenja

Identificirajte i zadržite korisnike kod kojih postoji vjerojatnost da će otkazati vaš servis.

Tendencija prelaska

Prilagodite kampanje poticanja potencijalnih korisnika na temelju ponašanja i interesa za prelazak.

Tendencija dodatne prodaje

Ciljajte ponude odgovarajućim korisnicima u pravo vrijeme te optimizirajte novčane udjele.
Servisi umjetne inteligencije za korisnike

Servisi umjetne inteligencije za putovanja

Optimizirajte dizajn i isporuku putovanja korisnika kroz optimizaciju na temelju umjetne inteligencije s pravilima koja su definirali oglašivači. Servisi umjetne inteligencije za putovanja u servisu Adobe Sensei pomažu vam da shvatite sljedeće:
Servisi umjetne inteligencije za putovanja

Optimalno vrijeme slanja

Prilagodbu tempiranja e-poruka za svoje potencijalne i postojeće korisnike.

Angažman korisnika

Planirajte komunikacijsku strategiju s prediktivnim uvidima u vjerojatnost interakcije putem e-pošte (postotak otvaranja i klikova).

Prag poruka

Pronađite optimalnu količinu poruka kako biste osigurali interakciju s korisnicima, ne zamarajući ih pritom prevelikim brojem poruka zbog kojih će poništiti pretplatu.