Jogérvényesek az elektronikus aláírások? Teljes mértékben.

Az Adobe Acrobat Sign a világ legmegbízhatóbb e-aláírási szoftvere. Az Adobe az aláírásokra vonatkozó jogi követelmények legszélesebb körét támogatja a lehető legszigorúbb megfelelőség érdekében. És bármikor készen állunk támogatni Önt a folyamat minden lépésében.

Jogérvényesek az elektronikus aláírások?

Az elektronikus aláírások szerte a világon jogérvényesekké váltak

Az elektronikus aláírások jogérvényesek, megbízhatóak és jogilag számonkérhetők a világ iparilag fejlett országaiban. Az egyes országok jogszabályai eltérőek lehetnek, de az Acrobat Sign minden esetben leegyszerűsíti a megfelelést.

Egyesült Államok

Egyesült Államok

Az Egyesült Államokban az elektronikus aláírások ugyanolyan jogi státusszal rendelkeznek, mint a kézzel írottak, ami az e-aláírási törvénynek és az egységes elektronikus tranzakciókról szóló törvénynek (UETA) köszönhető.

 

Mit kell tudni az e-aláírási törvényről? 

 

Ezt a törvényt Bill Clinton elnök írta alá 2000. június 30-án. Ugyanazzal a jogi státusszal ruházta fel az elektronikus aláírásokat az Egyesült Államok egész területén, mint amilyennel a kézzel írott aláírások rendelkeztek. Ez a törvény lehetővé teszi, hogy a szerződés bizonyítékként felhasználható legyen a bíróság előtt, és megakadályozza az elektronikusan aláírt dokumentumok joghatásának, érvényességének vagy végrehajthatóságának elutasítását csupán abból az okból, hogy elektronikus formátumúak.

Európai Unió

Európai Unió

Az elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló rendelet (eIDAS) alapján minden elektronikusaláírás-típus jogérvényes és jogilag számonkérhető. A digitális aláírás néven ismert aláírástípus azonban az egyetlen, amely a kézzel írott aláírásokéval azonos státusszal rendelkezik. 

Minden más országban

Minden más országban

Ha más országokban vezet be elektronikus aláírásokat, ismerje meg a helyi törvényeket. Leegyszerűsítjük a jogi normák országonként történő megismerését.


A törvényi megfelelőség három kulcstényezője.

Az aláírásra vonatkozó törvények országonként változhatnak, de a legtöbb azonos elveken nyugszik. Az Acrobat Signt egyedülálló módon úgy tervezték, hogy minden szervezet (a működési helyétől függetlenül) meg tudjon felelni az elektronikus aláírásra vonatkozó jogszabályi követelményeknek amellett, hogy a saját belső irányelveinek is megfelel.

Aláírók hitelesítése

Aláírók hitelesítése

Az Acrobat Signnal igazolhatja az aláírók személyazonosságát az igényeinek legmegfelelőbb aláírási lehetőség kiválasztásával.

A megszokott e-aláíráskérések e-mailen érkeznek az illető személy címére, és a dokumentumra mutató egyedi hivatkozást is tartalmaznak. A folyamat nyomon követése biztonságos, és egy ellenőrzési naplóba is bekerül.

Az erős védelemmel ellátott elektronikus aláírá a személyazonosság igazolására kérik az aláírót, aki csak ennek a kérésnek eleget téve tudja megnyitni a dokumentumot jelszó, telefonos PIN-kód, okmányazonosító vagy más hitelesítési módszer használatával.

A digitális aláírások (más néven „fokozott biztonságú”, illetve „minősített elektronikus aláírások”) tanúsítványalapú digitális azonosítót és PIN-kódot használnak az aláíráshoz. A digitális azonosítókat általában bizalmi szolgáltatók (TSP-k) bocsátják ki.

Szándék és hozzájárulás

Szándék és hozzájárulás.

Az Acrobat Sign segít a szándék és a beleegyezés dokumentálásában, amivel Ön bizonyíthatja, hogy az aláírónak szándékában állt az aláírás, és hozzájárult az elektronikus üzletvitelhez. 

A szándék igazolása érdekében írassa alá vagy kattintással fogadtassa el az aláírókkal a megállapodást, vagy kérje mindkettőt.

A hozzájárulás igazolása érdekében fogadtasson el az aláíróval egy normál vagy egy személyre szabott megállapodást aláírás közben vagy a dokumentum megnyitása előtt.

Engedélyezze az aláíróknak az elektronikus aláírás mellőzését kézzel történő aláírás lehetőségének a biztosításával.

Végső bizonyíték

Végső bizonyíték

Végezetül, az Acrobat Sign egyértelmű bizonyítékot ad a jogilag kötelező érvényű összes tranzakcióra vonatkozóan, így Ön igazolhatja, hogy milyen dokumentumot írtak alá, és ki írta azt alá.

A megkötött megállapodások egy példányát az Adobe automatikusan elküldi az összes fél számára, és egy érintetlenségjelző pecséttel látja el.

A végleges dokumentum a biztonságos Adobe Document Cloud szolgáltatásba, vagy az Ön által kiválasztott adattárba vagy elektronikus széfbe kerül.

Digitális azonosító használata esetén az aláírások titkosított formában szerepelnek a dokumentumban.

A rendszeraz összes lépést – az aláíró hitelesítését is beleértve – naplózza, és egy biztonságos ellenőrzési naplóban rögzíti.


A beállítás egyszerű

A jogilag kötelező érvényű aláírások egyszerűen beállíthatók

A jogilag kötelező érvényű elektronikus aláírások tipikus felhasználási módjai esetén e-aláírási megoldásunk külön beállítás nélkül, azonnal használatba vehető. A normál folyamat biztosítja az aláírók hitelesítéséhez, a szándékok és hozzájárulások igazolásához és a végső bizonyíték begyűjtéséhez szükséges eszközöket. De hasonlóképpen egyszerű a nagyobb biztonsági követelményeket támasztó aláírási folyamatok kezeléséhez szükséges fejlett, fokozott biztonságú és minősített elektronikus aláírások hozzáadása is.


Irány a megfelelőség.

Az Acrobat Signnal egyszerűen bevezetheti az e-aláírást minden részlegben és minden folyamathoz, teljesen digitális aláírási környezetet hozva létre a nagyvállalaton belül és világszerte.

Értelmezze

Értelmezze.

Az első lépés az elektronikus aláírásokkal kapcsolatos Önt érintő törvényeknek és jogszabályi előírásoknak az elolvasása és megértése. Ismerje meg a specifikus űrlapokat, a megfelelőségi követelményeket, az adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket és a legfontosabb korlátozásokat.

Legyen irányelv

Alakítsa őket irányelvekké.

Értékelje a vállalat szerződéseit, és döntsön az Ön számára megfelelő szintű hitelesítéssel, hozzájárulással, szándékkal és bizonyítékkal kapcsolatban. Mindezeket rögzítheti és közzéteheti egy legfelsőbb szintű, az elektronikus aláírások jogérvényességére vonatkozó irányelvként.

Állítson be megfelelő munkafolyamatokat

Állítson be megfelelő munkafolyamatokat.

Segítse az aláírási irányelvek betartását az Acrobat Signnal. Hozzon létre mindenki által és bármikor követhető üzleti folyamatokat. A megfelelőséget növelő munkafolyamat-sablonokat egyszerű húzással is létrehozhatja. És mindezt az informatikai részleg bevonása nélkül.

Elektronikus aláírásaink mögött jogi szakértőink állnak.

Ritkán fordul elő, hogy egy elektronikus aláírást megtámadnak a bíróságon. Ha ez mégis előfordulna az Ön szervezeténél, az Adobe a rendelkezésére áll. Megoldásaink elmagyarázásától az eskü alatti írásbeli nyilatkozattevők vagy egy vállalati tanúságtevő személy (PMK) biztosításáig – az Adobe jogi segítséget nyújt elektronikus aláírásaink jogszerűségének megóvásához.

Mit szeretne még tudni?

Megbízhatósági központ

A biztonság, a megfelelőség és az elérhetőség szolgálatában.

Digitális aláírások

A tanúsítványalapú digitális azonosítókkal kielégíthetők a nagy megbízhatóságú aláírók hitelesítési követelményei.

A hiteles útmutató

Olvassa el az Electronic Signatures in Law (Elektronikus aláírások jogi vonatkozásai) című cikket.

Kíváncsi a részletekre?

Ha alapvető információkra van szüksége megoldásainkról, vagy testre szabott árajánlatot szeretne kérni egyedi üzleti igényeire, örömmel megválaszoljuk kérdéseit.

Elektronikus aláírások világszerte.

Az Acrobat Sign világszerte megfelel az elektronikus aláírásokra vonatkozó jogszabályoknak. Egy adott országgal kapcsolatban az országnévre alább kattintva tájékozódhat.