CREATIVE CLOUD

הגיע הזמן לחסוך בסייבר מאנדיי. קבלו 45% הנחה.

הנחה משמעותית ברכישת תוכנית 'כל היישומים'. קבלו את Photoshop, ‏Illustrator, ‏Premiere Pro ועוד, בנוסף לכלי הבינה המלאכותית היוצרת. תקף לשנה הראשונה בלבד. המבצע יסתיים ב3 בדצמבר.  עיינו בתנאים.

הנחה משמעותית ברכישת תוכנית 'כל היישומים'. קבלו את Photoshop, ‏Illustrator, ‏Premiere Pro ועוד, בנוסף לכלי הבינה המלאכותית היוצרת. תקף לשנה הראשונה בלבד. המבצע יסתיים ב3 בדצמבר.  עיינו בתנאים.

Creative Cloud עבור:

חסכו 21% נוספים ברכישת 'Creative Cloud – כל היישומים'.

קבלו חיסכון גדול עבור סייבר מאנדיי תקף לשנה הראשונה בלבד. המבצע יסתיים ב3 בדצמבר.*

חסכו מעל 35% ברכישת תוכנית 'כל היישומים'.

קבלו מבצע נהדר לכל הצוות. תקף לשנה הראשונה בלבד. המבצע יסתיים ב3 בדצמבר.†

השלימו את הפעולה עם Acrobat.

ערכו ושתפו מסמכי PDF והוסיפו להם חתימות אלקטרוניות – הכול ממקום אחד. עם Acrobat הכול אפשרי.

* מבצע לתלמידים זמין למנויים חדשים. נדרשת התחייבות ל-12 חודשים.  עיינו בתנאים

† המבצע על Creative Cloud לצוותים זמין למנויים חדשים. נדרשת התחייבות ל-12 חודשים. עיינו בתנאים.