היישום Lightroom CC לא נתמך במערכת זו.

נדרש Windows 10 ומעלה. עיינו בדרישות המערכת

Lightroom Classic נתמך. מידע נוסף.