Microsoft ו-Adobe  שותפות

חוויית לקוח רציפה מתחילה בכלים שמחוברים היטב זה לזה.

הלקוחות מצפים שיהיה לכם מידע על כל האינטראקציות שלכם איתם. עם זאת, כאשר ישנם פתרונות שונים המטפלים בחלקים שונים של המסע שלהם, קשה לעמוד בציפייה הזו. השותפות בין Adobe ו-Microsoft מאפשרת לכם לשלב את נתוני השיווק שלכם עם נתוני המכירות וכך, תוכלו לקבל מבט כולל על הלקוחות שלכם - וליצור חוויה רציפה עבורם - בין שהם מגיבים לקמפיין השיווקי שלכם ובין שהם מדברים עם נציגי המכירות שלכם.

אחדו את הנתונים שלכם כדי לחבר בין כל חוויות הלקוח בכל אינטראקציה איתם.

השותפות בין Adobe ו-Microsoft מאפשרת לאנשי השיווק לקבל גישה לנתוני מכירה הכרחיים, שהיו בעבר לא נגישים וכעת ניתנים לבדיקה. באמצעות שילוב של Adobe Campaign (תוכנה שהיא חלק מ-Adobe Experience Cloud) עם Microsoft Dynamics 365 ו-Power BI, אתם יכולים לבנות את החוויות שהלקוחות שלכם מחפשים - ולתת לאנשי השיווק את הכלים והתובנות שלהם הם זקוקים.
תצוגת לקוח משולבת

תצוגת לקוח משולבת

קבלו פרופיל לקוח אחיד והשרישו את נתוני המכירות בביצוע הקמפיין.
דיווח שמאפשר ביצוע של פעולות רבות יותר

דיווח שמאפשר ביצוע של פעולות רבות יותר

מדדו את ההשפעה של הקמפיין שלכם בין הערוצים השונים שלו ואת התרומה של המאמצים השיווקיים לתהליך שלכם.
חוויית לקוח  טובה יותר

חוויית לקוח טובה יותר

חברו את הצוותים בכל נקודות העבודה כדי לשפר את ההמרה, את שימור הלקוחות, את הנאמנות שלהם ואת ערך חיי הלקוח.

תמיכה מאוחדת ברחבי הפלטפורמה המשולבת שלכם.


שירות הלקוחות של Adobe ושירות הלקוחות והתמיכה של Microsoft הרחיבו את השותפות ביניהם כדי לספק ללקוחות גישה ישירה למומחים ולפתרון תקלות בכל הפתרונות המשולבים. יחד, Adobe ו-Microsoft מאחדות את הכוחות של שתי החברות כדי לעזור לגורמים החשובים ביותר - לכם.

בנו קמפיינים חכמים יותר
ובסיסים אינטרנטיים.