* מוצר זה עשוי להתחבר עם או לאפשר גישה לשירותי אירוח מקוונים מסוימים של Adobe או של חברות צד-שלישי (״שירותים מקוונים״). השירותים המקוונים זמינים למשתמשים מגיל 13 ומעלה בלבד ודורשים הסכמה לתנאי שימוש נוספים ולמדיניות הפרטיות של Adobe (ראו בכתובת www.adobe.com/go/terms_il_he). השירותים המקוונים אינם זמינים בכל המדינות או השפות, עשויים לדרוש הרשמה של המשתמש ועשויים להיפסק או להשתנות באופן מוחלט או חלקי ללא הודעה. תשלומים נוספים או עמלות מנוי עשויים לחול.