Adobe logo

תנאים והתניות

תנאים והתניות עבור מחיר ההיכרות

 

מחיר היכרות לרכישת Creative Cloud לשנה

 תלמידים בני 13 ומעלה ומורים העומדים בתנאי הזכאות יכולים לרכוש חברות שנתית ב-Adobe® Creative Cloud™‎ בעלות מוזלת של 840.00 NIS ש"ח לחודש לשנה הראשונה. בתום השנה הראשונה, ייחודש החוזה אוטומטית לשנה נוספת בהתאם למחיר העדכני הרגיל במועד החידוש, אלא אם תבטלו את המנוי.  מחיר זה זמין לחברות ראשונה בלבד, ומוגבלת ללקוחות במגזר החינוך העומדים בתנאי הזכאות הרוכשים ישירות מהחנות המקוונת של Adobe או בפניה טלפונית למחלקת המכירות של Adobe. מחיר זה אינו זמין ללקוחות OEM, לקוחות מסחריים או לקוחות בעלי רישוי רב-משתמשים. מחיר זה מוגבל לרכישה אחת (1) של חברות שנתית אחת (1) ב-Creative Cloud לכל לקוח. אין להעניק, להחליף, למכור, להעביר או לשלב הצעה זו עם כל הנחה או הצעה אחרת, או להמיר אותה בכסף מזומן או בסחורות ושירותים אחרים. מחיר זה כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האמור בטל במקומות שבהם הדבר אסור או מוגבל על-פי החוק.

ש"ח לחודש - מחיר היכרות לרכישת Creative Cloud

תלמידים בני 13 ומעלה ומורים העומדים בתנאי הזכאות יכולים לרכוש חברות שנתית ב-Adobe® Creative Cloud™‎ בעלות מוזלת של NIS70.00 ש"ח לשנה הראשונה. בתום השנה הראשונה, ייחודש החוזה אוטומטית לשנה נוספת בהתאם למחיר העדכני הרגיל במועד החידוש, אלא אם תבטלו. מחיר זה זמין לחברות ראשונה בלבד, ומוגבלת ללקוחות במגזר החינוך העומדים בתנאי הזכאות הרוכשים ישירות מהחנות המקוונת של Adobe או בפניה טלפונית למחלקת המכירות של Adobe. מחיר זה אינו זמין ללקוחות OEM, לקוחות מסחריים או לקוחות בעלי רישוי רב-משתמשים. מחיר זה מוגבל לרכישה אחת (1) של חברות שנתית אחת (1) ב-Creative Cloud לכל לקוח. אין להעניק, להחליף, למכור, להעביר או לשלב הצעה זו עם כל הנחה או הצעה אחרת, או להמיר אותה בכסף מזומן או בסחורות ושירותים אחרים. מחיר זה כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האמור בטל במקומות שבהם הדבר אסור או מוגבל על-פי החוק.