שדרוג תוכנית צילום של Creative Cloud בהיקף 1TB מתוכנית צילום של Creative Cloud

נחוץ אימות

 

הצעה זו זמניה רק למנויים פעילים של תוכנית צילום של Creative Cloud. נחוץ אימות. מנויים כשירים עשויים לקבל הנחה של 25% ממחיר המנוי השנתי הרגיל בעת השדרוג לתוכנית צילום של Creative Cloud עם 1TB של חנות Adobe Store או באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות של Adobe במספר הטלפון  +44 203 0277 764. מחיר המנוי השנתי הרגיל של תוכנית צילום של Creative Cloud עם 1TB, בתשלום חודשי, הוא NIS71.00). מגבלת ההצעה: לקוח מנוי יחיד (1). נדרשת מחויבות למנוי בן 12 חודשים. בסוף תקופת ההצעה, המנוי שלך יחודש באופן אוטומטי במחיר המנוי הסטנדרטי, אלא אם תבחר לשנות את המנוי או לבטל אותו. ההצעה אינה פתוחה ללקוחות OEM וללקוחות שרכשו רישיון רב משתמשים. לקבלת מידע נוסף יש להתקשר אל מספר הטלפון +44 203 0277 764.

 

תנאים כלליים: הצעה זו תקפה רק עבור אנשים כשירים בגיל 18 ומעלה. תושבים או ישויות משפטיות שנמצאים במדינות הנמצאות תחת אמברגו או במדינות הנתונות למגבלות יצוא מטעם ארה"ב או מגבלות מקומיות אינם כשירים לקבלת ההצעה. ההצעה והמחירים נתונים לשינוי ללא הודעה מראש עקב מצבים בלתי-צפויים. לא ניתן להמחות, להחליף, למכור, להעביר או לשלב את ההצעה או לפדות אותה תמורת מזומן או תמורת טובין ושירותים שלא נכללו בזאת במפורש. ההצעה כפופה לזמינות באזור בו גר מקבל ההצעה.ייתכן שחלים ייתכן שתנאים ותניות נוספים חלים על ההצעה. האמור בטל במקומות שבהם הדבר אסור על-פי החוק.