לזמן מוגבל מ-24 בנובמבר עד 30 בנובמבר, אפשר לרכוש חברות שנתית ל-Adobe Creative Cloud בתוכנית לתלמידים במחיר מופחת של 56.00 ש"ח לחודש ללא מע"מ (או 672.00 ש"ח לשנה ללא מע"מ) בשנה הראשונה לחברות.

לאחר השנה הראשונה, החוזה יחודש באופן אוטומטי לשנה נוספת במחיר השנתי הרגיל הקיים בזמן החידוש (כעת 105.00 ש"ח לחודש ללא מע"מ או 1260.00 לשנה ללא מע"מ), אלא אם תבחרו לבטל. ההצעה תקפה לרכישות של תוכנית שנתית, הדורשת חוזה ל-12 חודשים. הצעה זו זמינה רק ללקוחות הרוכשים ישירות מתוך Adobe Store או המתקשרים למוקד אזורי של Adobe. תושבי מדינות הנתונות תחת חרם כלכלי (אמברגו) אינם זכאים להשתתף. הצעה זו מוגבלת לרכישה אחת (1) לכל לקוח. ההצעה כפופה לחוקי בקרת היצוא של ארצות הברית ולחוקי המדינה שבה מתגורר מקבל ההטבה. אין להעניק, להחליף, למכור, להעביר או לשלב הצעה זו עם כל הנחה או הצעה אחרת, או להמיר אותה בכסף מזומן או בסחורות ושירותים אחרים. מחיר זה כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת. הצעה זו בטלה במקומות שבהם היא אסורה או מוגבלת על-פי חוק.

תקף לתלמידים, מורים, מדריכים וצוות אחר בבתי ספר ובאוניברסיטאות.


חידוש
המחיר תקף למשך 12 חודשים. לאחר מכן, יחודש החוזה אוטומטית בהתאם למחיר העדכני הרגיל במועד החידוש. כעת, המחיר הרגיל ל-Adobe Creative Cloud בתוכנית לתלמידים הוא 105.00 ש"ח לחודש ללא מע"מ או 1260.00 לשנה ללא מע"מ. הודעה על כך תישלח תמיד לפני ביצוע החיוב לצורך חידוש המנוי. מחיר זה נתון לשינוי, אך תמיד נודיע לכם על כך מראש.


ביטול
נצטער מאוד אם תחליטו לעזוב, אבל אם תבטלו במהלך 14 הימים הראשונים לאחר תאריך תחילת החוזה, נעניק לכם החזר מלא. אחרת, תחויבו ב-50% מההתחייבות הכספית הנותרת בחוזה בגין הביטול או ההסרה של העמדות. במידה ויהיה עליכם לבטל, פשוט פנו אל תמיכת הלקוחות.