Captivate למגזר החינוך

חיסכון לתלמידים ולמורים

חיסכון לתלמידים ולמורים

תוכנת Adobe Captivate (מהדורת 2019) זמינה בהנחה לתלמידים, מורים, אנשי צוות ומוסדות חינוך זכאים. ניתן לרכוש את התוכנה עבור המחשב האישי או עבור מחשב בבעלות בית הספר.

גירסה זו היאנה הגרסה הנמכרת המלאה של התוכנה, במחיר מופחת. 

מוצר

תמחור קמעונאי מלא

תמחור למגזר החינוך

Adobe Captivate (מהדורת 2019)

US$1,299

US$399

דרישות זכאות 

דרישות זכאות 

תלמידים

עליכם לספק הוכחת רישום רשמית ועדכנית לאחד מהמוסדות הבאים:

  • בית ספר יסודי או תיכון מוסמך*, ממלכתי או פרטי, המספק מסגרת לימודית מלאה
  • מוסדות מוסמכים* להשכלה גבוהה המעניקים תארים אשר דורשים מסלול לימודים של לפחות שתי שנות לימוד מלאות, או מסלול לימודים שווה ערך
  • חינוך בבית — כפי שמוגדר בתקנות החינוך הביתי במדינה

מורים, אנשי סגל ואנשי צוות

עליכם לספק הוכחה רשמית ועדכנית שהנכם מועסקים באחד מהמוסדות הבאים:

  • בית ספר יסודי או תיכון מוסמך* אוניברסיטה או מכללה מוסמכת* פרטית או ממלכתית
  • קריית חינוך או משרד החינוך (לרבות מורים בגמלאות)
  • חינוך בבית — כפי שמוגדר בתקנות החינוך הביתי במדינה*

* מוסדות חינוך מוסמכים הם מוסדות שמתמקדים בהוראת תלמידים אשר אושרו על-ידי ארגון המוכר על-ידי משרד החינוך האמריקאי/משרדי החינוך במדינות בארצות הבראית או משרד החינוך הקנדי/משרדי החינוך במחוזות בקנדה.


מדוע כדאי לאנשי חינוך לקנות את Adobe Captivate?

מדוע כדאי לאנשי חינוך לקנות את Adobe Captivate?

למידה במגוון מכשירים

אפשרו לתלמידים ללמוד בקצב שלהם, מכל מקום ובכל מכשיר, כולל מכשירי iOS ו-Android. ספקו לתלמידים אפשרות להשהות קורסים ליניאריים במחשב השולחני או במכשיר הנייד ולאחר מכן להמשיך את הקורס באותו מכשיר או במכשיר אחר.

פרסום הקורסים באינטרנט

אפשרו לתלמידים לגשת לקורסים שלכם בכל זמן, מכל מקום וכמעט בכל מכשיר. המירו מודולי קורסים קיימים עבור לימוד בכיתה של Microsoft PowerPoint לתוכן למידה אלקטרונית.

הלמידה הופכת לאינטראקטיבית

אפשרו לתלמידים להתנסות בעצמם וללמוד באמצעות ביצוע פעולות, בעזרת סרטוני הדרכה והדגמות להתנסות עצמית. עזרו לתלמידים ללמוד בצורה טובה יותר ושפרו את יכולת הזכירה באמצעות אינטראקציה עם התוכן. הוסיפו משחקים משעשעים בגרירה ושחרור והסבירו מושגים מורכבים באמצעות אינטראקציות למידה חכמה ובעזרת עורך המשוואות של [Math+Magic].

מענה לצורכי הלמידה של כל תלמיד ותלמיד

ספקו מענה לצורכי למידה שונים, בייחוד עבור תלמידים חלשים יותר. השתמשו במבחנים מקדימים כדי למדוד את רמת הידע או הכישורים של התלמידים או את צורכי ההדרכה שלהם, וכוונו אותם למודולי הלמידה המתאימים להם. העבירו בחנים בסוף המודול כדי לשפר את יעילות הלמידה.

עידוד למידה שיתופית

קבלו משוב לגבי הקורסים שלכם וספקו הכרה עבור השתתפות פעילה בשיעור באמצעות מעקב אחר שיחות בלוח המחוונים Learning Analytics. עודדו את התלמידים לשתף פעולה עמכם ועם תלמידים אחרים בזמן אמת על-ידי בחירת אזור ספציפי בקורס ושליחת ציוץ עם שאלה.

עמידה בתקני נגישות

ודאו שכולם יוכלו ליהנות מהלמידה על-ידי עמידה בדרישות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. צרו את הקורסים תוך עמידה בתקני נגישות כגון סעיף 508 (Section 508) ו-Web Content Accessibility Guidelines 2.0‏ (WCAG 2.0), עם כתוביות סמויות שנוצרות באופן אוטומטי.

הערכת ביצועי התלמידים

עקבו אחר מדדי ביצועים עיקריים וצרו מהם דוחות. השתמשו במידע זה כדי להפוך את הקורסים שלכם לרלוונטיים יותר. פרסמו קורסי למידה אלקטרונית וקורסי למידה עבור מכשירים ניידים המבוססים על HTML5 במערכות LMS מובילות שתואמות ל-Tin Can‏, SCORM ו-AICC, כגון Moodle ו-Blackboard.

עידוד למידה מתקנת

הפכו את תוכן הלמידה האלקטרונית ליעיל יותר ושפרו את אחוז התוצאות המוצלחות באמצעות תהליכי העבודה לתיקון. כאשר ניתנת תשובה שגויה לשאלה בבוחן, אפשרו לתלמידים לחזור למקטע הרלוונטי (כולל סרטוני YouTube בתוך הקורס), להבין את המושג באופן מלא ולאחר מכן לנסות שוב להשיב לשאלה.


Adobe Captivate (מהדורת 2019)

Adobe Captivate (מהדורת 2019)

מהדורות Student & ו-Teacher Edition