אחורה

אחורה

איזה יישום מתאים לכם?

Photoshop

Photoshop

Photoshop

Lightroom

Photoshop

Photoshop

Express

Photoshop

Photoshop

מצלמות

עריכה בסיסית של תמונות

חתכו, סובבו וישרו

סימן אישור
סימן אישור
סימן אישור
סימן אישור

התאימו את התאורה והצבע

סימן אישור
סימן אישור
סימן אישור
סימן אישור

הסירו אובייקטים לא רצויים

סימן אישור
סימן אישור
סימן אישור


עריכה וארגון מתקדמים של תמונות

ערכו תמונות בפורמט RAW

סימן אישור
סימן אישור
סימן אישור

צרו תיקוני צבע
והתאמות תאורה מתקדמים

סימן אישור
סימן אישור

השתמשו ביכולות ליטוש מתקדמות

סימן אישור

הסירו אובייקטים לא רצויים בצורה מדויקת ומוקפדת ברמת הפיקסלים

סימן אישור

שמרו קביעות מוגדרות מראש והחילו אותן על מספר תמונות במקביל

סימן אישור

אחסנו וארגנו את ספריית התמונות המלאה שלכם

סימן אישור

עיצוב יצירתי

חתכו והסירו אובייקטים ובצעו בחירות

סימן אישור
סימן אישור

שלבו מספר תמונות בפרויקט יצירתי חדש

סימן אישור
סימן אישור

ציירו וצבעו

סימן אישור

ערכו סרטוני וידאו

סימן אישור

מהפכים בלחיצה אחת

הוסיפו מדבקות, גבולות ומלל

סימן אישור

צרו קולאז'ים באופן מיידי

סימן אישור

החילו אפקטים ושכבות יצירתיים שעוצבו מראש

סימן אישור
סימן אישור

שפרו את התמונות בעת הצילום בעזרת עדשות

סימן אישור

קבלו המלצות לגבי עדשות לפי תוכן התמונה

סימן אישור