Īpašas programmas un pasākumi jūsu atbalstam

 

Mēs nekavējoties īstenojam vairākas klientiem ērtas programmas, kuru uzdevums ir nodrošināt nepārtrauktu piekļuvi mūsu produktiem COVID-19 pandēmijas laikā.

Bieži uzdotie jautājumi izglītības iestādēm

Skolēniem tagad mājās ir individuāla bezmaksas piekļuve pakalpojumam Creative Cloud, kas līdz 2020. gada 6. jūlijam aizstāj skolas klasē izmantojamo licenci.

 

Ko Adobe piedāvā klientiem izglītības iestādēs?

Pieaugot ar COVID-19 pandēmiju saistītajām bažām, daudzas skolas un augstskolas visā pasaulē ir īsteno katastrofu seku mazināšanas plānus un pārtrauc mācību norisi mācību iestāžu telpās. Reaģējot uz šo situāciju, uzņēmums Adobe skolām un universitātēm, kuru klātienes datorlaboratorijās tika nodrošināta piekļuve pakalpojumam Creative Cloud, piedāvā skolēniem/studentiem un mācībspēkiem paredzētas Creative Cloud galddatora lietotņu pagaidu licences lietošanai mājās bez papildu maksas. Piekļuve tiek piešķirta līdz 2020. gada 6. jūlijam, taču mēs varam šo termiņu saīsināt vai pagarināt atbilstoši situācijas attīstībai. Tādējādi skolēni un studenti var attāli turpināt mācības.

 

Uz kuriem klientiem attiecas šis Adobe piedāvājums?

Šis piedāvājums ir pieejams izglītības iestādēm, kur studentiem/skolēniem datorklasēs ir piekļuve pakalpojumam Creative Cloud un kuru skolēni/studenti nespēs turpināt mācības izglītības iestādes slēgšanas dēļ saistībā ar vīrusa COVID-19 izplatību.

 

Kas ir raksturīgs šim piedāvājumam?

Skolās, kurās jau ir izglītības iestādes licencēšanas plāns (ETLA vai VIP), mēs skolēniem un pedagogiem nodrošinām piekļuvi Creative Cloud datora lietotnēm tikai pēc pieprasījuma tīmekļa vietnē HelpX. Pēc pieprasījuma apstrādes ikviena persona organizācijā, kas kā lietotājs ir iekļauta Adobe Admin Console, varēs pieteikties vietnē Adobe.com ar kontu, ko nodrošina mācību iestādes administrators. Pēc tam šie lietotāji var lejupielādēt un izmantot nepieciešamās Creative Cloud datora lietotnes jebkurā ierīcē, kas tiek izmantota darbam.

 

Kādas Creative Cloud lietotnes būs pieejamas šī piedāvājuma ietvaros?

Būs pieejamas visas datora lietotnes, kas ir iekļautas plānā “Creative Cloud — visas lietotnes”, tostarp Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign un citas lietotnes. Pilns datora lietotņu saraksts ir pieejams šeit.

 

Vai pakalpojumi, piemēram, Creative Cloud Libraries, Adobe Fonts, būs pieejami pagaidu lietošanai bez papildu maksas?

Nē, būs pieejamas tikai Creative Cloud datora lietotnes. Lietotājiem būs tiesības saņemt pakalpojumus, kas ir saistīti ar kontu, izmantojot izglītības iestādes Admin Console. Piemēram, ja administrators lietotājam ir piešķīris bezmaksas Adobe Spark for Education licenci, lietotājam ir pieejama 2 GB liela krātuve, bezmaksas Adobe Fonts un citas iespējas.

 

Vai visas izglītības iestādes automātiski saņems bezmaksas piekļuvi?

Nē, piekļuve tiek piešķirta tikai pēc vajadzības un pēc pieprasījuma.

 

Kādas iestādes drīkst izmantot šīs iespējas?

Šo piedāvājumu var izmantot izglītības iestādes (pamatskolas, vidusskolas un augstākās izglītības iestādes), kurām ir aktīvas, uz ierīcēm balstītas licences (kopīgotu ierīču licence, ierīču licence vai seriālā izvēršana), izmantojot ETLA vai VIP iegādes programmas. Adobe patur tiesības dot/nedot piekļuvi pēc saviem ieskatiem.

 

Vai ir kādi ģeogrāfiski ierobežojumi?

Nē, šis piedāvājums ir pieejams visā pasaulē.

 

Kad un kā klienti var iespējot šo piedāvājumu?

Mācību iestāžu administratori var pieprasīt piekļuvi mājās saviem lietotājiem, izmantojot HelpX veidlapu no 2020. gada 12. marta. Tiklīdz pieprasījums būs apstrādāts, mēs informēsim administratoru un nodrošināsim visiem šīs organizācijas lietotājiem piekļuvi Creative Cloud datora lietotnēm, ļaujot lejupielādēt lietotnes un turpināt darbu mājās. Mēs plānojam nodrošināt piekļuvi līdz 2020. gada 6. jūlijam, taču mēs varam šo periodu pielāgot atbilstoši situācijas attīstībai.

 

 

Atgriezties pie klientu programmām

Sazinieties ar mums

Adobe palīdzības centrs

Atbalsts un problēmu novēršana

Atbalsts lieluzņēmumiem

Īpaša palīdzība lielām organizācijām

Mēs vēlamies jūs uzklausīt

Mēs esam apņēmušies nodrošināt rīkus, kas nepieciešami radošuma un darbplūsmas uzlabošanai šajā grūtajā laikā. Piedalieties aptaujā un dalieties ar pieredzi.