Uzlabojiet studentu un augstskolas konkurētspēju.

Sāciet iestādes digitālo pārveidošanu — izmantojiet Adobe risinājumus augstākās izglītības iestādēm. Radiet unikālu pieredzi studentiem viņu ceļā no reflektantiem līdz uzticīgiem absolventiem. Radiet studentiem interesi par mācībām, palīdziet viņiem apgūt nepieciešamās digitālo līdzekļu lietošanas prasmes un iedvesmojiet viņus uzturēt saikni pēc absolvēšanas.

Datu vadīts mārketings

Piesaistiet ieinteresētos studentus

Nodrošiniet modernas digitālo līdzekļu lietošanas iespējas visās platformās un ierīcēs, ko studenti lieto visbiežāk.
Piesaistiet ieinteresētos studentus
Pārsniedziet pieteikumu iesniegšanas un reģistrācijas mērķus
Izmantojiet Creative Cloud drukas, tīmekļa, video un mobilos dizaina rīkus un veidojiet pielāgotus informatīvos bukletus, lietojumprogrammas, e-pasta ziņojumus un citu digitālo saturu, kas piesaista un paaugstina reflektantu interesi un informētību.
Uzlabojiet augstskolas zīmola atpazīstamību
Pakalpojumā Marketing Cloud jūs varat efektīvi pārvaldīt visu radošo saturu un līdzekļus vienuviet, tādējādi nodrošinot konsekventu zīmola lietošanu visos multivides avotos un kontaktinformācijas punktos.
Nosakiet un optimizējiet mērķauditoriju, lai panāktu labākus rezultātus
Pakalpojums Marketing Cloud nodrošina detalizētu ieskatu topošu studentu interesēs, kam pateicoties jūs varat izstrādāt personalizētas studentu atlases kampaņas, norādot tajās konkrētu mērķauditoriju, kas ir jāinformē attiecīgajā laika posmā. Turklāt Marketing Cloud analītiskie dati precīzi parāda, kādas darbības topoši studenti veic saistībā ar attiecīgajām kampaņām, — tas ļauj jums maksimāli pielāgot kampaņas, lai panāktu labāko iespējamo efektu.

Izmantojiet personalizētu saturu un vienkāršojiet reflektantu reģistrāciju un ieviešanu mācību procesā

Radiet pozitīvu pieredzi jauniem studentiem un viņu vecākiem: izmantojiet personalizētu saturu, lai veidotu ciešāku saikni, un digitālās veidlapas, kuras vienkāršo procesa norisi.
Sadarbojieties vienotā platformā.
Samaziniet rakstu darbu apjomu
Paātriniet reflektantu ieviešanu mācību procesā, izmantojot drošas digitālās veidlapas un elektroniskos parakstus pakalpojumā Document Cloud.
Veiciniet precizitāti un savlaicīgu iesniegšanu
Izmantojiet pakalpojumu Marketing Cloud un veidojiet personalizētus studentu portālus, ko studenti, vecāki un administrācijas darbinieki var lietot, lai ātri skatītu prasības, iesniegtos dokumentus un nodošanas termiņus.
Samaziniet pieskaitāmās izmaksas
Izmantojiet pakalpojuma Document Cloud digitālās darbplūsmas, lai racionalizētu dokumentu apstrādes nodaļas procesus, — tas palīdz būtiski paātrināt studentu reģistrāciju un samazināt saistītās administratīvās izmaksas un darba apjomu.

Veiciniet studentu sekmību, uzlabojot digitālo līdzekļu lietošanas prasmes

Integrējot digitālo līdzekļu lietošanas prasmes ikvienā mācību plāna punktā, jūs palīdzat studentiem iemācīties, kā efektīvi studēt, radīt, sadarboties, sazināties un attīstīt kritiskās domāšanas un kritiskās problēmu risināšanas prasmes, ko novērtē darba devēji.
Iesaistiet un paturiet mūsdienu digitālo tehnoloģiju speciālistus
Sagādājiet pasniedzējiem Creative Cloud lietojumprogrammas, kas ir nepieciešamas, lai izstrādātu bagātīgu un interaktīvu mācību pieredzi, piemēram, digitālus stāstus un datu vizualizācijas. Savukārt pakalpojumā Adobe for Academics pasniedzēji var piekļūt padomiem, projektu veidnēm un citiem resursiem, kas palīdz ātri apgūt lietojumprogrammu izmantošanas prasmes.
Iemāciet studentiem, kā sazināties efektīvi
Iemāciet studentiem, kā efektīvi vizualizēt, izprast un tālāknodot informāciju drukas, tīmekļa, video un mobilajos projektos. Creative Cloud nodrošina simtiem videoapmācību, kas palīdz studentiem ātri apgūt nepieciešamās prasmes.
Veidojiet ceļu uz veiksmīgu karjeru
Studentiem, kuri prot radīt uzmanību piesaistošu digitālo saturu un pieredzi, ir būtiska priekšroka darba tirgū. Izmantojot pakalpojumu Creative Cloud, studenti var izstrādāt personisko zīmolu un demonstrēt savas prasmes iespējamiem darba devējiem, tiešsaistē veidojot darbu portfeļus, interaktīvus PDF failus, tīmekļa vietnes, videoklipus un citu saturu.

Iedvesmojiet absolventus uzturēt saikni

Veidojiet iedvesmojošu zīmola pieredzi, kas sekmēs absolventu ilggadējo lojalitāti, veicinās ziedojumus un stiprinās karjeras tīklus, paverot absolventiem nodarbinātības iespējas.
Turpiniet radošo attīstību.
Veidojiet unikālu saturu
Izmantojot Creative Cloud lietojumprogrammas, tādas kā Dreamweaver, InDesign un Premiere Pro, jūs varat izstrādāt skaistus digitālos līdzekļus un lietot tos absolventu vietnēs, žurnālos, lietojumprogrammās un videoklipos.
Nodrošiniet izejošā satura atbilstību
Izmantojiet pakalpojumu Marketing Cloud un personalizējiet visu izejošo saturu, lai absolventiem radītu emocionālo saikni ar augstskolu un vēlmi šo saikni uzturēt.
Sasniedziet ziedojumu vākšanas un mērķfinansējuma mērķus
Izstrādājiet un īstenojiet optimizētas ziedojumu vākšanas kampaņas, kuras veicina lojalitāti un interesi. Izmantojot pakalpojumu Marketing Cloud, varat reāllaikā izvērtēt rezultātus un pielāgot pēckampaņas ziņojumus, lai nepārtraukti uzlabotu rezultātus.

Bezmaksas resursi un iedvesma, izmantojot ērti pieejamus līdzekļus

Adobe Education Exchange ir bezmaksas mācību platforma, ko pasniedzēji izstrādāja tieši pasniedzējiem. Platforma nodrošina tūlītēju piekļuvi profesionāliem materiāliem un rīkiem par attīstību, mācīšanu u. c. un ir radīta, lai veicinātu radošumu mācību telpā.

Trīs mākoņa risinājumi.

Viena jaudīga platforma inovatīvām augstskolām

Adobe Creative Cloud
Sagādājiet studentiem, pasniedzējiem un mācībspēkiem radošas lietojumprogrammas datoriem, kā arī saistītas lietojumprogrammas un pakalpojumus mobilajām ierīcēm. Creative Cloud ietver visu nepieciešamo, lai radītu grafiku, video, tīmekļa saturu, tiešsaistes portfeļus un citu veidu materiālus.
Adobe Marketing Cloud
Palīdziet uzņemšanas nodaļas, attīstības nodaļas, absolventu attiecību pārvaldības nodaļas un sporta nodaļas darbiniekiem gūt detalizētus ieskatus par attiecīgajām mērķauditorijām un veidot personalizētas kampaņas, pielāgojot to saturu, lai panāktu maksimālos rezultātus.

Adobe Document Cloud
Veidojiet, pārskatiet un parakstiet svarīgus dokumentus, tostarp finansiālā atbalsta veidlapas, izmitināšanas veidlapas, norakstus un pasniedzēju nodarbināšanas dokumentus, un izsekojiet tos, atrodoties jebkurā vietā.