* Piedāvājums ir derīgs no 2016. gada 3. septembra līdz 2016. gada 2. decembrim. Piedāvājums ir pieejams komerciālai lietošanai un valsts pārvaldības iestādēm Ziemeļamerikā, Latīņamerikā, Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā, Japānā un Āzijas un Klusā okeāna valstīs (izņemot Ķīnu). Uzņēmums Adobe piedāvā 15 % atlaidi Adobe tiešajiem partneriem, kuri, iegādājoties Acrobat Standard DC vai Acrobat Pro DC (turpmāk — produkti), veic kvalificētos pasūtījumus, pērkot jaunus vai papildu VIP abonementus, kas iekļauj vismaz piecas produktu licences. Kvalificētā pasūtījuma priekšnosacījumi: 1) jāiegādājas produktu jaunas vai papildu licences (jebkādā kombinācijā); 2) pasūtījumā jāiekļauj vismaz piecas licences; 3) pirkums jāveic vienā darījumā. Kvalificētiem pasūtījumiem ir jābūt veiktiem pie Adobe pilnvarota tālākpārdevēja, izmantojot Novērtējuma veicināšanas programmu (VIP). Piedāvājumu nevar apvienot ar Creative Cloud vai Adobe Stock licenču pirkumu, lai izmantotu piedāvāto 15 % atlaidi.  Veicot jaunas VIP reģistrācijas, ir nepieciešams 12 mēnešu abonements ar priekšapmaksu. Iegādājoties VIP Select 3 gadu abonementu, piedāvātā 15 % atlaide tiek piemērota tikai abonementa pirmajā lietošanas gadā (piedāvātā atlaide netiek piemērota abonementa otrajā un trešajā lietošanas gadā).  Katrs pasūtījums ir jāveido kā kvalificētais pasūtījums. VIP programmas dalībniekam atjaunojot abonementu tā gadadienas datumā, piedāvājums vairs netiks piemērots. VIP piedāvājums nav pieejams izglītības iestāžu klientiem. Papildinformāciju skatiet vietnē https://acrobat.adobe.com/lv/en/acrobat.html.

 

Vispārīgi nosacījumi: piedāvājumu drīkst izmantot tikai kritērijiem atbilstošas personas, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu. Šo piedāvājumu nedrīkst izmantot rezidenti vai personas, kas dzīvo valstī vai valstīs, uz kurām attiecas embargo vai eksporta ierobežojumi (ASV vai vietēji). Adobe produktu un pakalpojumu izplatīšanu veic Adobe tālākpārdevēji vai citi tiešie partneri vai personas (turpmāk — partneri), tāpēc uzņēmums Adobe negarantē, ka lietotāji saņems kādu noteiktu atlaidi. Partneru pienākums ir pirms iegādes informēt klientus par visiem šī piedāvājuma noteikumiem un nosacījumiem. Faktisko licences maksu katram lietotājam nosaka partneri. Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas (RRP). Piedāvājums un cenas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Piedāvājumu nedrīkst piešķirt, mainīt, pārdot, pārvietot, apvienot, izņemt naudā vai apmainīt pret citām precēm vai pakalpojumiem, ja šeit nav skaidri norādīts pretēji. Piedāvājuma pieejamība ir atkarīga no saņēmēja atrašanās vietas. Var būt piemērojami papildu noteikumi un nosacījumi. NOSACĪJUMI NAV SPĒKĀ GADĪJUMĀ, JA TIE IR PRETRUNĀ AR TIESĪBU AKTIEM VAI TIESĪBU AKTI IEROBEŽO TO SPĒKĀ ESAMĪBU.