Adobe logo

Studentu/pasniedzēju atbilstība

Lai pretendētu uz studenta atlaidi, jums ir jābūt vismaz 13 gadus vecam un jāmācās kādā no šiem skolu veidiem:

  • Universitāte vai koledža — akreditēta valsts vai privātā universitāte vai koledža (tostarp vietējā koledža, divgadīgā koledža vai profesionālās izglītības iestāde), kas piešķir grādus, kuru ieguvei nepieciešamas ne mazāk kā divu gadu pilna laika studijas*
  • Pamatskola vai vidusskola — akreditēta valsts vai privātā pamatskola vai vidusskola, kas nodrošina pilna laika mācības*
  • Mājskola — kā definēts štata mājskološanas noteikumos

 

Kas ir atbilstības pierādījums?

Skolas izsniegta e-pasta adrese: ja iegādes brīdī norādīsit skolas izdotu e-pasta adresi, jūs uzreiz tiksit verificēts. (Skolas e-pasta adrese var ietvert .edu, .k12 vai citus e-pasta domēnus, kurus sponsorē izglītības iestādes.) Ja jums nav skolas izsniegtas e-pasta adreses vai jūsu e-pasta adresi nevar verificēt, pēc pirkuma veikšanas jums var tikt pieprasīts uzrādīt papildu atbilstības pierādījumu.

 

Akreditētu skolu studenti un pasniedzēji

Atbilstības pierādījumam ir jābūt iestādes izsniegtam dokumentam, kurā norādīts jūsu vārds, iestādes nosaukums un pašreizējais datums. Kas pierāda, ka mācāties kādā skolā:

  • Skolas ID karte
  • Sekmju izraksts
  • Liecība
  • Mācību maksas rēķins vai bankas konta paziņojums

 

Mājskolu studenti

Atbilstības pierādījums var būt:

  • Nodomu vēstules (par mājskološanu) datēta kopija
  • Pašreizējās mājskolu asociācijas (piemēram, Home School Legal Defense Association (Mājskolu tiesiskās aizsardzības asociācija)) dalības ID
  • Datēts dokuments, kas apliecina mācību programmas iegādi pašreizējam akadēmiskajam mācību gadam

*Akreditētas skolas ir skolas, kuras ir apstiprinājusi asociācija, kuru atzīst ASV Izglītības departaments/Štata Izglītības pārvalde vai Kanādas/provinču Izglītības ministrijas, un kuru galvenais uzdevums ir mācīt studentus. Amerikas Savienotajās Valstīs šādas asociācijas ir: Middle States Association of Colleges and Schools (Vidusatlantijas reģiona štatu mācību iestāžu asociācija), North Central Association of Colleges and Schools (Ziemeļu centrālās daļas mācību iestāžu asociācija), Western Association of Schools and Colleges (Rietumu daļas mācību iestāžu asociācija), Southern Association of Colleges and Schools (Dienvidu daļas mācību iestāžu asociācija), New England Association of Schools and Colleges (Jaunanglijas mācību iestāžu asociācija), Northwest Association of Accredited Schools (Ziemeļrietumu daļas akreditēto skolu asociācija).

 

† Dokumenti, kas datēti pēdējos sešos mēnešos, tiek uzskatīti par aktuāliem.