Acrobat Standard

Lakukan tugas asas PDF seperti mengedit, menukar dan melindungi kata laluan dengan Acrobat Standard. Untuk penyelesaian PDF dan e-tandatangan yang lengkap, lihat Acrobat Pro.

Termasuk
Acrobat Standard
Acrobat Reader
Adobe Scan
Fill & Sign

Tambahan

  • 100GB storan awan 
  • Tutorial langkah demi langkah 
  • Adobe Portfolio
  • Adobe Fonts 
  • Akses kepada ciri terkini
  • 25 kredit generatif bulanan

Disyorkan untuk

  • Aliran kerja PDF 
  • Dokumen digital
  • E-tandatangan

Pilih pelan pembayaran:

Jika anda membatalkan selepas 14 hari, bayaran anda tidak akan dikembalikan dan perkhidmatan anda akan diteruskan hingga tempoh pengebilan akhir bulan tersebut. Jika anda membatalkan selepas 14 hari, perkhidmatan anda akan diteruskan hingga tempoh pengebilan akhir bulan tersebut dan anda akan dikenakan bayaran penamatan awal. Jika anda membatalkan selepas 14 hari, bayaran anda tidak akan dipulangkan dan perkhidmatan anda akan diteruskan hingga tamat tempoh kontrak anda.
Tambahkan percubaan percuma Adobe Stock selama 30 hari.* Tambahkan percubaan percuma Adobe Stock selama 30 hari dan dapatkan sehingga 10 aset standard. Batalkan tanpa risiko sebelum percubaan percuma anda tamat dan anda tidak akan dikenakan caj. Bayar [[stockprice]]termasuk SST, Langganan tahunan, batalkan langganan dalam masa 14 hari untuk bayaran balik sepenuhnya.​

selepas percubaan anda tamat.