Padanan terbaik

Photoshop
Lightroom
Photoshop Express
Photoshop Camera

PERANTI YANG DISOKONG

desktop
web
desktop
mudah alih
web
mudah alih
mudah alih

PENGEDITAN FOTO ASAS

Pangkas, putar dan luruskan

   

Laraskan cahaya dan warna

   

Buang objek yang tidak dikehendaki

   

 

PENGEDITAN FOTO LANJUTAN
DAN PENYUSUNAN

Edit imej MENTAH

   

 

Lakukan pembetulan warna lanjutan dan pelarasan pencahayaan

   

 

 

Gunakan keupayaan sentuhan semula lanjutan

   

 

 

 

Buang objek yang tidak dikehendaki dengan ketepatan dan perincian tahap piksel

   

 

 

 

Simpan dan gunakan praset kepada berbilang foto sekali gus

   

 

 

 

Simpan dan susun pustaka foto penuh anda

   

 

 

 

REKA BENTUK KREATIF

Potong objek dan buat pilihan

   

 

 

Gabungkan imej menjadi projek kreatif baharu

   

 

 

Lukis dan cat

   

 

 

 

Edit video

   

 

 

 

SATU SENTUHAN

TRANSFORMASI

Gunakan pelekat, sempadan dan teks

   

 

 

 

Cipta kolaj segera

   

 

 

 

Gunakan kesan kreatif yang sudah tersedia atau tindihan

   

 

 

Ubah foto apabila ditangkap menggunakan kanta

   

 

 

 

Dapatkan cadangan kanta berdasarkan kandungan imej