Undur

Undur

Aplikasi mana yang sesuai untuk anda?

Photoshop

Photoshop

Photoshop

Lightroom

Photoshop

Photoshop

Express

Photoshop

Photoshop

Kamera

PENGEDITAN FOTO ASAS

Pangkas, putar dan luruskan

Tanda semak
Tanda semak
Tanda semak
Tanda semak

Laraskan cahaya dan warna

Tanda semak
Tanda semak
Tanda semak
Tanda semak

Buang objek yang tidak dikehendaki

Tanda semak
Tanda semak
Tanda semak

PENGEDITAN FOTO LANJUTAN
DAN PENYUSUNAN

Edit imej MENTAH

Tanda semak
Tanda semak
Tanda semak

Lakukan pembetulan warna lanjutan
dan pelarasan pencahayaan

Tanda semak
Tanda semak

Gunakan keupayaan pengemasan lanjutan

Tanda semak

Buang objek yang tidak dikehendaki dengan ketepatan dan perincian tahap piksel

Tanda semak

Simpan dan gunakan praset kepada berbilang foto sekali gus

Tanda semak

Simpan dan susun pustaka foto penuh anda

Tanda semak

REKA BENTUK KREATIF

Potong objek dan buat pilihan

Tanda semak
Tanda semak

Gabungkan imej menjadi projek kreatif baru

Tanda semak
Tanda semak

Lukis dan cat

Tanda semak

Edit video

Tanda semak

TRANSFORMASI DENGAN SATU SENTUHAN

Gunakan pelekat, sempadan dan teks

Tanda semak

Cipta kolaj segera

Tanda semak

Gunakan kesan kreatif yang tersedia atau tindihan

Tanda semak
Tanda semak

Transformasikan foto apabila ditangkap menggunakan kanta

Tanda semak

Dapatkan cadangan kanta berdasarkan kandungan imej

Tanda semak