Toevoerketen

 

De levenscyclus van Adobe-producten begint met het aangaan van relaties met externe leveranciers die onze waarden delen en die zich net als Adobe inzetten voor verantwoorde praktijken op de werkplek. Onze mondiale toevoerketen strekt zich uit over Noord-Amerika, Azië en Europa. Binnen onze toevoerketen hechten wij veel belang aan naleving van de wetgeving op alle niveaus, aan vrijwillige deelname aan sectorbrede activiteiten en aan door bedrijven geleide initiatieven.

 

 

Gedragscodes van Adobe
Adobe heeft een uitgebreide zakelijke gedragscode waarin de normen en verwachtingen ten aanzien van het gedrag van medewerkers op het werk en in de markt worden beschreven. Deze gedragscode is gebaseerd op onze leidende beginselen: integriteit, respect, eerlijkheid, kwaliteit, verantwoordelijkheid en billijkheid. Wij gaan alleen in zee met zakenpartners en leveranciers die deze beginselen delen. We hebben daarnaast een uitgebreide gedragscode voor zakenpartners ingevoerd, die is afgeleid van het initiatief United Nations Global Compact, en waarin wordt aangegeven wat wij van al onze zakenpartners verwachten. De gedragscode voor zakenpartners heeft onder andere betrekking op integriteit, naleving van wetgeving, arbeidsnormen, milieunormen en diverse procedures.

Anticorruptiewetgeving en anticorruptietraining
Adobe laat zich op geen enkele wijze in met afpersing, omkoping of andere onwettige, onethische of frauduleuze activiteiten. De partners van Adobe mogen geen steekpenningen, geschenken, leningen, vergoedingen, beloningen of andere voordelen aanbieden, geven, beloven of autoriseren aan overheidsfunctionarissen, medewerkers, klanten, Adobe-medewerkers of andere personen met het doel daarmee een zakelijk voordeel te verkrijgen of een actie of beslissing te beïnvloeden. De zakenpartners en leveranciers van Adobe moeten zich houden aan alle van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving ter voorkoming van corruptie, daaronder begrepen de Amerikaanse Wet op buitenlandse corruptie en de Britse Anti-omkopingswet.
 
Beleidsverklaring inzake slavernij en mensenhandel
Conform de Californische Wet op transparantie in de toevoerketen (SB 657) en de Britse wet inzake moderne slavernij worden in de informatieverklaring van Adobe onze beleidslijnen en praktijken rond het herkennen en voorkomen van mensenhandel en slavernij in de mondiale toevoerketen uiteengezet. Lees de Beleidsverklaring inzake slavernij en mensenhandel en de Verklaring inzake de Californische Wet op transparantie in de toevoerketen.
 

Betrokkenheid binnen de branche

Adobe neemt zijn verantwoordelijkheid op maatschappelijk en milieugebied door middel van een uitgebreid programma voor leveranciersmanagement. Om effectief te opereren, moeten we ons bewust zijn van wat er speelt in de wereld.

 
Sinds 2015 wordt 97 procent van de Adobe-producten digitaal geleverd. Het bedrijf is getransformeerd en tegenwoordig vormen content en data de kern van het cloudplatform van Adobe: Creative Cloud, Experience Cloud en Document Cloud. Met de nieuwe ‘digitale toevoerketen’ wordt de focus verlegd naar best practices om op een duurzame manier om te gaan met water, energie en afval in onze datacentra.
 
Met veel genoegen kondigen we aan dat Adobe zich heeft aangesloten bij The Green Grid, een groep die als missie heeft om verantwoorde, effectieve, hulpbronnenefficiënte, end-to-end ICT-ecosystemen te stimuleren. Deze samenwerking sluit aan bij onze digitale identiteit en onderstreept onze toewijding aan de ‘American Business Act on Climate Pledge’ van het Witte Huis en RE100.
 
Voor onze resterende fysieke toevoerketen hanteert Adobe de Gedragscode van de Responsible Business Alliance als basis voor ons programma voor het verbeteren van de sociale, economische en milieu-omstandigheden van degenen die bij onze toevoerketen zijn betrokken. Daarnaast gebruiken we de vragenlijst voor zelfbeoordeling door leveranciers van de Responsible Business Alliance. Dit is een uitgebreide vragenlijst aan de hand waarvan potentiële MVO-risico’s binnen de mondiale toevoerketen van een bedrijf kunnen worden vastgesteld. Tot nu toe hebben al onze leveranciers op niveau 1 het vragenformulier ingevuld en zijn bij geen van hen problemen aan het licht gekomen.
 

 

Integrity @ Adobe
Security
Diversity


Blijf op de hoogte van onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke impact via onze blog.