Adobe Experience Manager-platform

Een flexibel, modern platform voor technische flexibiliteit en nauwe integratie van services.
Terwijl gebruikers om persoonlijkere, aangepaste ervaringen vragen op een groot aantal apparaten, moeten bedrijven er zeker van zijn dat al hun assets voor het internet en mobiele apparaten geïntegreerd en gecoördineerd zijn. Met Adobe Experience Manager kun je krachtige digitale ervaringen creëren, en snel campagne-assets maken, bekijken en goedkeuren. Daarnaast kun je mobiele apps ontwikkelen, e-mail- en social-mediacampagnes lanceren en beheren, landingspagina's en microsites ontwerpen en beheren en volledig digitale content beheren. Dit is erg waardevol, gezien de grote verscheidenheid aan digitale apparaten die klanten gebruiken voor hun communicatie met merken. Dankzij het gebruik van een modern platform zoals Adobe Experience Manager dat kan meegroeien met je bedrijf, kun je je gemakkelijker aanpassen aan opkomende trends zoals het gebruik van mobiele apparaten en het Internet of Things.
Met Experience Manager kun je op een geïntegreerde manier content en applicaties beheren op een enkel platform, zodat je je applicaties even eenvoudig kunt implementeren als content. Wanneer applicaties en content op dezelfde manier kunnen worden behandeld – geïmplementeerd en beheerd op een enkel platform – werken ze beter samen. Hierdoor is Experience Manager een krachtig alternatief voor conventionele contentbeheersystemen.

Wanneer applicaties en content op dezelfde manier kunnen worden behandeld – geïmplementeerd en beheerd op een enkel platform – werken ze beter samen.

Met het Experience Manager-platform kunnen contentspecialisten gemakkelijk online ervaringen creëren, beheren, meten en optimaliseren om boeiende ervaringen te bieden op alle digitale kanalen.
In dit rapport worden de functies en onderliggende architectuur van het Experience Manager-platform beschreven om de flexibiliteit te benadrukken van deze digitale oplossing voor ervaringenbeheer.
De basis van Adobe Experience Manager.
Experience Manager is gebouwd op het Java™-platform en wordt aangedreven door open-sourcestandaarden en geavanceerde frameworks en technologieën, zoals de Content Repository voor Java API (JCR) en een gestructureerde Representational State Transfer-architectuur (REST). JCR is een programmeerinterface, gedefinieerd door spelers uit de industrie voor contentbeheer, die ontwikkelaars een stabiel, goed gedefinieerd maar toch uitbreidbaar content- en querymodel biedt.
Het Experience Manager-platform is een geavanceerd, samengesteld platform voor contentapplicaties, dat op een native manier content beheert in het JCR contentmodel. Het is zeer schaalbaar en kan eenvoudig worden geïmplementeerd in de cloud. Het bevat een verfijnde, bedrijfsbrede contentrepository die een ongeëvenaarde flexibiliteit biedt in het ontwerp en de implementatie van contentgeoriënteerde applicaties. In een enkel, lichtgewicht en op de cloud afgestemd pakket biedt het Experience Manager-platform technische flexibiliteit voor een snellere time-to-market en een nauwe integratie van services met ondersteuning voor alle grote internetstandaarden.
Enkele van de belangrijke functies van de contentrepository van Experience Manager zijn:
  • Slaat content op in een hiërarchische mappenstructuur, waarin met behulp van paden kan worden verwezen naar knooppunten en eigenschappen
  • Biedt je de mogelijkheid om de toegang tot content te beperken op basis van richtlijnen en toegangscontrolelijsten (ACL's)
  • Ondersteunt ongestructureerde content, maar kan worden geconfigureerd om beperkingen op te leggen met betrekking tot de datastructuur
  • Ondersteunt het gebruik van query's, met behulp van verschillende querytalen
  • Ondersteunt 'full-text search' op content
  • Ondersteunt versiebeheer met betrekking tot repositorycontent
Nieuwe repositorybasis.
Om de schaalbaarheid en prestaties te vergroten, is het Experience Manager-platform nu gebaseerd op Apache Jackrabbit Oak. Oak is een schaalbare implementatie van de JCR API met ondersteuning voor gestructureerde en ongestructureerde content, 'full text search', versiebeheer, transacties, observatie, en meer. Het wordt gebruikt als de basis van de contentrepository.
Oak is een nieuwe JCR-implementatie met een volledig nieuwe architectuur. De Oak-architectuur, die is gebaseerd op concepten zoals gebeurtenisconsistentie en gelijktijdigheidscontrole voor meerdere versies, en waarbij ideeën worden geleend uit gedistribueerde systemen voor versiecontrole en databases op cloudschaal, is een grote sprong voorwaarts. 1
Moderne digitale ervaringen van wereldklasse profiteren van de herziene systeemarchitectuur, die de voordelen van de toonaangevende JCR-specificatie combineert met significante prestatieverbeteringen.
Apache Jackrabbit Oak
Het JCR-repositorymodel
De belangrijkste voorziening van het JCR-repositorymodel is dat het een hiërarchie van knooppunten en eigenschappen bevat die kunnen worden benaderd via paden en, waar nodig, via unieke identifiers. Door middel van eigenschappen wordt de feitelijke content van de repository opgeslagen, terwijl knooppunten de structurele ordening van de content bieden.
Flexibiliteit van de repository
Een van de belangrijkste elementen van het Experience Manager-platform is flexibiliteit op het repositoryniveau. Oak ondersteunt meerdere persistentiemechanismen, zoals Tar-bestanden en MongoDB. Een grote verscheidenheid aan zoekmogelijkheden is standaard beschikbaar, en Apache Solr kan, indien nodig, worden toegevoegd als een externe zoekapplicatie. Dankzij deze flexibiliteit kun je op een effectieve en eenvoudige manier Experience Manager integreren in een bestaande infrastructuur en ondersteunende structuren.
OSGi-applicatieframework.
Experience Manager is gebouwd binnen een OSGi-applicatieframework. OSGi is een dynamisch modulesysteem voor Java dat een framework biedt waarbinnen kleine, herbruikbare eenheden kunnen worden gecombineerd in een applicatie en vervolgens geïmplementeerd. Deze eenheden, bundels genoemd, kunnen gecompileerde Javacode, scripts en content bevatten die worden geladen in de repository of configuratie-informatie. Bundels worden geladen en dynamisch geïmplementeerd tijdens de runtime en de normale werking van de applicatie, waardoor bijvoorbeeld runtime-upgrades van Experience Manager mogelijk zijn zonder dat de werking van de server wordt onderbroken.
Apache Sling.
Apache Sling is een webframework dat gebruik maakt van een JCR voor het opslaan en beheren van content. Sling-applicaties maken gebruik van scripts of Java-servlets, geselecteerd op basis van eenvoudige naamconventies, voor het met behulp van REST verwerken van HTTP-verzoeken. Sling ontleedt URL's en stuurt binnenkomende HTTP-verzoeken naar JCR-knooppunten en naar scripts of servlets die worden uitgevoerd voor het weergeven van de uitvoer. Het renderingproces biedt de knooppuntcontent aan als HTML of in een andere indeling, zoals tekst, JSON of PDF, zoals verzocht door de clientapplicatie of de eindgebruiker. Hierdoor hebben contentauteurs controle over de URL-ruimte en kunnen ze natuurlijke en intuïtieve URL's maken, waardoor zoekmachines en gebruikers content gemakkelijker kunnen vinden.
Het ingesloten Apache Felix OSGi-framework en de bijbehorende console bieden een dynamische runtimeomgeving, waarin code- en contentbundels worden geladen en ontladen en opnieuw worden geconfigureerd tijdens de runtime. Sling zorgt ervoor dat eenvoudige applicaties gemakkelijk kunnen worden geïmplementeerd en biedt een framework op ondernemingsniveau voor complexere applicaties.
Sling is ontstaan als een intern project van Day Software (nu Adobe Research) en werd later overgedragen aan de Apache Software Foundation, die het nog steeds verder ontwikkelt, met recente innovaties zoals Sling Models, Sling Content Distribution en Sling Query. 2
Ontwikkeltools.
Het Experience Manager-platform bevat de tool CRXDE Lite, een lichtgewicht browsergebaseerde editor die op de repository zelf is gericht. Met deze tool kunnen ontwikkelaars JCR-knooppunten en -eigenschappen bekijken, toevoegen en manipuleren, query's naar de repository sturen, replicatie triggeren en nog veel meer. CRXDE Lite is een handige tool om snel de code van een pagina te controleren of om kleine wijzigingen aan te brengen wanneer het voordeel van een snelle 'try-refresh'-cyclus zwaarder weegt dan de behoefte aan volledige IDE-functionaliteit, zoals ondersteuning van code-aanvulling en herstructurering. De tool is ook handig om snel prototypen te maken als een volledige IDE niet beschikbaar is, en om hotfixes rechtstreeks in productieomgevingen te implementeren.
CRXDE Lite is ingesloten in het Experience Manager-platform en stelt je in staat om standaardontwikkeltaken in de browser uit te voeren. Daarnaast biedt Adobe ook plug-ins voor de Eclipse en Brackets IDE's. Hierdoor kunnen front-end- en back-endontwikkelaars met Experience Manager werken in tools waarmee ze al bekend zijn.
Samenvatting.
Als je content optimaal wilt benutten, ongeacht of de content wordt gebruikt via een intranet, mobiel platform, gewone webpagina of andere digitale apparaten, moet je beschikken over krachtige, op standaards gebaseerde tools voor opslag, versiebeheer, analyse, hergebruik, optimalisatie, zoekmogelijkheden en toegangsbeheer voor die content. Het Adobe Experience Manager-platform biedt de flexibele, geavanceerde infrastructuur die nodig is om allerlei soorten content te bouwen, implementeren, beheren, meten en optimaliseren, en bevat samengestelde contentapplicaties die gebruikers dynamische, boeiende ervaringen bieden.
Krijg een totaalbeeld van je klanten.
Vijf manieren voor het gebruik van data ter verbetering van de manier waarop je klanten winkelen – en kopen.
Ontdek hoe je persoonlijke ervaringen kunt bieden aan anonieme klanten.
Creëer retailervaringen die zijn afgestemd op Experience Manager.
1Durig, Michael, senior developer bij Adobe Research, “Oak, the Architecture of the New Repository”, SlideShare-presentatie, 2 september 2014.
2Apache Software Foundation, http://sling.apache.org.