Onderwijsinstelling: geschiktheid

 
De volgende typen instellingen komen in aanmerking voor het met korting aanschaffen van Adobe-producten:
• Erkende openbare of particuliere scholen voor primair of voortgezet onderwijs die voltijdonderwijs bieden aan kinderen tot 12 jaar, of scholengroepen voor dergelijke scholen*
• Erkende openbare of particuliere universiteiten of hogescholen (inclusief instellingen voor beroepsonderwijs en andere onderwijsinstellingen) die opleidingen verzorgen waarvoor niet minder dan het equivalent van twee (2) jaar voltijdse studie vereist is*
• Administratieve kantoren of onderwijsraden
• Particuliere scholen die door Adobe zijn erkend
• Overheidsscholen in de Amerikaanse en Canadese gebiedsdelen
• Met naam genoemde onderwijsinstellingen die door Adobe zijn goedgekeurd
• Ziekenhuizen in de Verenigde Staten die het volledig eigendom zijn van en volledig worden bestuurd door een onderwijsinstelling, wat inhoudt dat de instelling de enige eigenaar van het ziekenhuis is en de enige entiteit is die invloed uitoefent op het dagelijks bedrijf
• Onderzoekslaboratoria met betrekking tot hoger onderwijs die openbare instellingen zijn en worden erkend door het Amerikaanse ministerie van onderwijs of het Canadese/provinciale ministerie van onderwijs, die studenten opleiden en die een kopie kunnen overleggen van de speciale verordening die hun relatie met de leidende universiteit aantoont
• Overige voorbeelden van in aanmerking komende entiteiten die van tijd tot tijd worden vermeld op de website van Adobe.
 
Niet-gekwalificeerde onderwijsinstellingen
De volgende soorten onderwijsinstellingen komen niet in aanmerking:
• Niet-erkende scholen en religieuze organisaties
• Musea
• Kerken
• Library's
• Ziekenhuizen in Canada
• Trainingscentra of scholen die certificaten verstrekken voor cursussen, zoals computercursussen, inclusief, maar niet beperkt tot: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, Teacher Training Centers
• Militaire scholen die geen academische graden uitreiken
• Onderzoekslaboratoria die niet worden erkend door het Amerikaanse ministerie van onderwijs of het Canadese/provinciale ministerie van onderwijs, bijvoorbeeld, instellingen de worden erkend door het Amerikaanse Ministerie van Defensie, het Amerikaanse Ministerie van Energie of de Nationale Onderzoeksraad Canada. Daarnaast komen ook laboratoria in de Verenigde Staten die zijn gedefinieerd als Federally Funded Research and Development Centers (FFRDCs) en University Affiliated Research Centers (UARCs) niet in aanmerking. Voorbeelden zijn: Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory en Lawrence Livermore National Laboratory.
• Overige voorbeelden van niet in aanmerking komende entiteiten die Adobe soms vermeldt
 
Bewijs dat je aan de voorwaarden voldoet
Adobe vereist dat resellers gekwalificeerde onderwijsinstellingen verifiëren op basis van de volgende beleidsregels. Deze informatie maakt deel uit van de ondertekende overeenkomst tussen Adobe en de reseller. Adobe vereist ook een identificatie voor aankopen via de winkel voor onderwijsinstellingen.
 
Juiste identificatie betekent een van de volgende elementen:
• Een geldige officiële inkooporder die door een onderwijsinstelling is verstrekt
• Actuele creditcardgegevens met de eigen naam en het factuur- en afleveringsadres van de onderwijsinstelling
• Een betaling met een geldige persoonlijke creditcard of cheque door een faculteits- of personeelslid, met een afleveringsadres van de onderwijsinstelling
• Andere geschikte identificatie die Adobe regelmatig kan erkennen door publicatie van deze juiste identificatie op zijn website * Erkende scholen zijn scholen die zijn goedgekeurd door een vereniging die erkend is door het Amerikaanse ministerie van onderwijs/de nationale raad van onderwijs of het Canadese/provinciale ministerie van onderwijs, en die zich primair richten op onderwijs aan studenten. In de VS zijn deze verenigingen onder meer: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Colleges and Schools, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Colleges and Schools en Northwest Association of Colleges and Schools.