Studenten en docenten: 2 maanden GRATIS met het Creative Cloud-fotografielidmaatschap

Introductieprijs voor vooraf betaald eenjarig Creative Cloud-fotografielidmaatschap — twee maanden gratis
In aanmerking komende studenten van 13 jaar en ouder en docenten kunnen tijdelijk van 11 augustus 2014 tot 29 augustus 2014 een jaarlidmaatschap voor Adobe Creative Cloud aanschaffen via het Creative Cloud-fotografielidmaatschap tegen de gereduceerde prijs van € 99 (incl. btw) voor het eerste jaar. Na het eerste jaar wordt je contract automatisch met nog een jaar verlengd tegen het dan geldende standaardjaartarief (momenteel € 146,71 (incl. btw)), tenzij je het contract opzegt. Deze prijs geldt alleen voor in aanmerking komende klanten in het onderwijs die voor het eerst lid worden en die het lidmaatschap rechtstreeks in de Adobe Store of telefonisch via Adobe Sales op 0800 0200164 aanschaffen. OEM-klanten, zakelijke klanten en klanten met volumelicenties komen niet in aanmerking voor deze prijs. Deze prijs is beperkt tot één (1) aankoop van één (1) jaarlijks Creative Cloud-fotografielidmaatschap per klant. Deze aanbieding kan niet worden geruild, verkocht of overgedragen, kan niet worden gecombineerd met een andere korting of aanbieding en kan niet worden ingewisseld voor geld of andere goederen en diensten. Deze prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Niet geldig indien wettelijk verboden, belast of beperkt.

Word nu lid voor € 99 (incl. btw) per jaar (vooraf betaald)

Lidmaatschapsvoorwaarden
Factureringsvoorwaarden voor jaarlidmaatschap
Vooraf betaald jaarlidmaatschap — € 99 (incl. btw) voor je eerste lidmaatschapsjaar

Betaling
Je meldt je aan voor een vooraf betaald eenjarig lidmaatschap. We schrijven eenmalig € 99 (incl. btw) van je creditcard af. Je lidmaatschap gaat in zodra je de inschrijving hebt afgerond en je betaling is bevestigd.

Verlenging
De prijs geldt voor de volledige 12 maanden. Daarna wordt je contract automatisch verlengd tegen het dan geldende standaardtarief van een jaarlidmaatschap (momenteel € 146,71 per jaar (incl. btw)), tenzij je het contract opzegt. We kunnen je inschrijving bij een academische instelling op elk gewenst moment controleren. Als we vaststellen dat je niet in aanmerking komt, kunnen we je account opschorten. Eventuele prijswijzigingen worden altijd van tevoren bekendgemaakt.

Annulering
We zouden het jammer vinden als je je lidmaatschap opzegt, maar als je het binnen de eerste 30 dagen annuleert, betalen wij het volledige bedrag aan je terug. Na die periode wordt 50% van het resterende bedrag van je contract in rekening gebracht. Voor annuleringen kun je bellen met de Klantenondersteuning.