Spesialprogrammer og tiltak vi iverksetter for å hjelpe deg.

 

Vi implementerer umiddelbart en rekke kundevennlige programmer som skal gi fortsatt tilgang til produktene våre etter hvert som covid-19-situasjonen utvikler seg.

Vanlige spørsmål om utdanningssektoren

Elever og studenter har nå gratis, personlig tilgang til Creative Cloud hjemmefra i stedet for skolens klasseromlisenser til og med 31. mai 2020.

 

Hva tilbyr Adobe utdanningskundene?

Med økt bekymring rundt covid-19 har mange skoler og universiteter verden over begynt å implementere planer for katastrofebegrensning og stenge institusjonen for undervisning. Adobe gir derfor skoler og universiteter som har hatt Creative Cloud-tilgang via datalaber i utdanningsinstitusjonen, tilgang til midlertidige hjemmelisenser for Creative Cloud-skrivebordsprogrammer for elevene/studentene og lærerne/foreleserne uten ytterligere kostnader. Tilgangen gis frem til og med 31. mai 2020, men denne perioden kan forkortes eller forlenges avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg. Dette gjør det mulig for elevene/studentene å fortsette læringen sin hjemmefra.

 

Hvilke kunder får dette tilbudet fra Adobe?

Vi gjør dette tilbudet tilgjengelig for utdanningsinstitusjoner som har gitt tilgang til Creative Cloud i labmiljøer på skolen, og der elevene/studentene ikke kan fortsette arbeidene sine fordi skolene er stengt på grunn av covid-19.

 

Hva er detaljene i tilbudet?

Vi gir elever/studenter og lærere/forelesere ved utdanningsorganisasjoner med en eksisterende lisensieringsplan (ETLA eller VIP) tilgang til Creative Cloud-skrivebordsprogrammer på forespørsel via et HelpX-webområde. Etter at forespørselen er behandlet, kan alle i organisasjonen som er registrert som bruker i Adobe Admin Console, logge på Adobe.com med kontoen som utdanningsinstitusjonens administrator gir. Deretter kan de laste ned og bruke de Creative Cloud-skrivebordsprogrammene de trenger, på den enheten de jobber på.

 

Hvilke Creative Cloud-programmer blir tilgjengelig som en del av dette tilbudet?

Alle skrivebordsprodukter som er en del av en Creative Cloud Alle applikasjoner-plan blir tilgjengelig, blant annet Adobe Photoshop, Illustrator og InDesign. Se den komplette listen over skrivebordsprogrammer her.

 

Kommer tjenester som for eksempel Creative Cloud Libraries eller Adobe Fonts til å være tilgjengelig for midlertidig bruk uten ytterligere kostnader?

Nei, det er bare Creative Cloud-skrivebordsprogrammene som vil være tilgjengelig. Brukere får tjenesterettighetene tilknyttet kontoen via utdanningsinstitusjonens Admin Console. Hvis for eksempel administratoren har gitt en bruker gratislisens til Adobe Spark for utdanningssektoren, har brukeren 2 GB lagringsplass, gratis Adobe Fonts og så videre.

 

Vil alle skoler automatisk få gratis tilgang?

Nei, tilgangen blir gitt ved behov og på forespørsel.

 

Hvilke institusjoner er kvalifisert?

Utdanningsinstitusjoner (både grunnskolen og den videregående skolen samt institusjoner for høyere utdanning) med aktiv enhetsbasert lisensiering (lisenser for delte enheter, enhetslisenser eller seriebasert utrullering) via enten ETLA- eller VIP-kjøpsprogrammene er kvalifisert. Adobe forbeholder seg retten til etter eget skjønn å tildele eller avslå tilgang.

 

Finnes det geografiske begrensninger?

Nei, dette er et globalt tilbud.

 

Når og hvordan kan kundene aktivere tilbudet?

Skoleadministratorer kan be om tilgang hjemmefra for brukerne deres via et HelpX-skjema fra og med 12. mars 2020. Når forespørselen er behandlet, varsler vi administrator og gir alle brukerne i den organisasjonen tilgang til Creative Cloud-skrivebordsprogrammene, noe som gir dem mulighet til å laste ned programmene og fortsette arbeidet hjemmefra. Planen er å gi tilgang frem til og med 31. mai 2020, men denne perioden kan justeres avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg.

 

 

Tilbake til kundeprogrammer

Kontakt oss.

Hjelpesenter for Adobe

Brukerstøtte og feilsøking.

Støtte for bedrifter

Dedikert hjelp for store organisasjoner.

Vi vil gjerne høre fra deg.

Vi er opptatt av å gi deg de verktøyene du trenger for å styrke kreativiteten og arbeidsflyten i denne utfordrende tiden. Svar på undersøkelsen og del erfaringer.