#f5f5f5

FOTO

Sammenlign bildefiler.

Det er ingen mangel på bildefiltyper til bruk på trykk og på nett. Hver av dem har spesifikke funksjoner og fordeler sammenlignet med andre filtyper, avhengig av bruken. Bruk av feil bildefil i arbeidet kan virke inn på kvaliteten på og kompatibiliteten til det ferdige designarbeidet. Sammenlign ulike bildefiler for å se hvilken type som fungerer best for deg.

Utforsk Creative Cloud

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

En sammenligning av de ulike bildefilene og tilhørende detaljer, fordeler og ulemper kan hjelpe deg med å velge det formatet du trenger. Det er viktig å få en detaljert forståelse av de ulike filtypene, uansett om du arbeider med bilder for web eller trykksaker, starter fra bunnen av eller redigerer eksisterende bilder. Her er noen av grunnene:

Størrelse:

Endring av størrelse kan gå ut over oppløsningen til enkelte bildefiler, mens andre ikke blir påvirket.

Oppløsning:

Mange bildefiler har en minimums- og maksimumsverdi for pikseltetthet, og begge må være riktige for hvert enkelt brukstilfelle.

Format:

Enkelte bilder krever bruk av bestemt programvare for å åpne og redigere filene.

Kvalitet:

Bildeformater med eller uten datatap kan påvirke bildekvaliteten ved komprimering.

Finn mer informasjon og sammenlign de mest populære bildetypene.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade