#F5F5F5

FOTO

JPEG og JPEG 2000.

JPEG er en av de mest populære bildefiltypene, mye brukt for å dele og laste opp visuelt innhold på nettet – i motsetning til JPEG 2000-filer. Hva har JPEG- og JPEG 2000-formatene til felles, og hvilket bør du bruke? Les videre for å finne de viktigste likhetene og forskjellene mellom JPEG og JPEG 2000.

Utforsk Creative Cloud

JPEG vs. JPEG 2000 marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Hva er en JPEG-fil?

JPEG står for Joint Photographic Experts Group. JPEG ble lansert i 1986 og har sakte blitt det mest populære bildeformatet. Et av de vanligste bruksområdene er opplasting og deling av digitale bilder via nettet. JPEG er et format med datatap, noe som betyr at du mister noe kvalitet sammenlignet med originalbildet, men filene er vanligvis av god nok kvalitet for digital bruk. En av de store fordelene med JPEG-filer er at de er kompatible med så å si alle bildebehandlingsprogrammer og nettlesere.

Mer informasjon om JPEG-filer

Hva er en JPEG 2000-fil?

I likhet med JPEG var det Joint Photographic Experts Group som utviklet JPEG 2000-formatet. Hensikten var at JPEG 2000 skulle være en forbedret versjon av JPEG-filen, med et bedre komprimeringsforhold som gir bilder av høyere kvalitet. Formatet leverer komprimering uten datatap i motsetning til JPEGs komprimering med datatap og dette betyr at mer bildedata beholdes under konverteringsprosessen. JPEG 2000 er en mer kompleks filtype som færre programmer støtter, og derfor er ikke formatet like populært som JPEG-formatet.

Hva er forskjellen mellom JPEG- og JPEG 2000-filer?

Selv om JPEG og JPEG 2000 har nesten samme navn, er de to bildefiltypene svært forskjellige. La oss utforske disse forskjellene, slik at du kan velge det beste formatet for det du trenger.

Bildeoppløsning.

Bildekvaliteten er den første merkbare forskjellen mellom JPEG og JPEG 2000. Ved å bruke en sofistikert kodingsmetode gir JPEG 2000 en overlegen bildeoppløsning sammenlignet med JPEG-filer. Dette er fordi formatet kan komprimere filer uten å gå på bekostning av store mengder visuelle data ved å velge komprimering uten datatap samtidig er det mulig å velge komprimering av høy kvalitet med datatap om dette skulle være nødvendig.

JPEG 2000-filer tilbyr komprimering uten datatap, og derfor kan de være større enn JPEG-filer – noe som også betyr at de kan ta lengre tid å sende, laste opp og vise på nettet.

Komprimering.

JPEG-filer tilbyr komprimering med datatap, noe som betyr at brukere som lagrer filer i JPEG-format, mister en del visuelle data sammenlignet med originalbildet. Enkelte vil kanskje tro at kvalitetstap er et rettferdig bytte for JPEG-filenes små filstørrelser men andre er kanskje ikke klar over at de kan få både høy kvalitet og fornuftige filstørrelser med JPEG 2000.

Med JPEG 2000 kan brukerne velge komprimering både med og uten datatap, avhengig av hvor mye detaljer de ønsker å beholde. Komprimering uten datatap gir bilder av høyere kvalitet.

Med det høye komprimeringsforholdet kan en JPEG 2000-fil også komprimere et bilde opptil 200% mer enn en JPEG-fil, samtidig med at den opprettholder samme kvalitet sammenlignet med en fil av samme størrelse.

Koding.

En annen viktig forskjell mellom disse to formatene ligger i koden. JPEG 2000 er basert på en annen kode enn JPEG, og denne nye koden er ikke bakoverkompatibel. Dette betyr at eldre maskinvare ikke kan bruke JPEG 2000 uten at det gjøres endringer. Da JPEG 2000 ble lansert, var utviklerne motvillige til å bruke formatet fordi de også måtte kode for JPEG, noe som økte arbeidsmengden deres. Uten bred støtte fra utviklerne møtte ikke vanlige databrukere den nye JPEG 2000-filtypen med samme frekvens som JPEG, noe som bremset innføringen.

I tillegg brukte JPEG 2000 mer RAM enn forgjengeren, JPEG. På tidspunktet for JPEG 2000 lanseringen hadde den gjennomsnittlige datamaskinen kun 64 MB RAM. Selv om dette ikke er et problem for de fleste moderne datamaskiner, var det enda en faktor som hindret JPEG 2000 i å oppnå utbredt popularitet.

JPEG- og JPEG 2000-filer: vanlige spørsmål.

Hva er best av JPEG og JPEG 2000?

Når det gjelder ren bildekvalitet, gir JPEG 2000 et bedre resultat enn JPEG. Dette er fordi formatet har høyere komprimeringsforhold, noe som betyr at det kan håndtere et bilde bedre enn en JPEG-fil og komprimere det opptil 200% mer. JPEG-filer er imidlertid mer praktiske. På grunn av den lille størrelsen og kompatibilitetsevnen er JPEG-filer generelt enklere å behandle, dele og lagre enn JPEG 2000-filer.

Er JPEG 2000 fremdeles i bruk?

JPEG 2000 er fremdeles i bruk men det er et av de minst brukte bildeformatene. Slik har det vært hele tiden. Kameraprodusenter og webområder ville ikke akseptere JPEG 2000-formatet før det ble mer populært noe som i praksis hemmet veksten.

Støtter alle nettlesere JPEG 2000?

JPEG 2000 fungerer kun i enkelte nettlesere. Safari er en av disse. Dette er fordi JPEG 2000 ikke er et universelt akseptert format.

Bør jeg lagre filer i JPEG- eller JPEG 2000-format?

JPEG-filer og JPEG 2000-filer har ulike styrker og svakheter, så du kan selv velge format avhengig av hvilket behov du har.

  • Lagre som JPEG hvis du trenger universell nettleserstøtte og ikke har noe imot middelmådig bildekvalitet for eksempel hvis du laster opp bildet ditt til nettet eller sender det via e-post.
  • Lagre som JPEG 2000 hvis du vil ha komprimering uten datatap (altså hvis du vil beholde så mye som mulig av bildekvaliteten) eller en bedre komprimering med datatap enn JPEG.

Hva er forskjellen mellom JPG og JPEG?

JPG og JPEG er det samme filformatet. Både JPG og JPEG står for Joint Photographic Experts Group, og begge er rasterbaserte bildefiltyper. Den eneste grunnen til at JPG har tre bokstaver og ikke fire, er at tidlige versjoner av Windows krevde et filetternavn på tre bokstaver.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade