Høydepunkter ved Adobe Experience Platform.

Finn ut mer om de effektive funksjonene i Adobe Experience Platform som gir enestående og relevante opplevelser for kundene.

Høydepunkter ved Adobe Experience Platform
 

Data

Dataprosess
Datainnføringstjeneste
Med datainnføringstjenesten i Adobe Experience Platform kan varemerkeleverandører innføre alle relevante data fra ulike kilder på en enkel og skalerbar måte. Data blir tilgjengelig og handlingsrettede i nær sanntid, noe som hjelper varemerkeleverandørene med å se 360-graders kundeprofiler og oppnå stort engasjement. Effektiviteten til datainnføringstjenesten bunner i den store fleksibiliteten og hastigheten den leverer. Den tilbyr en enorm fleksibilitet ved å innføre ulike typer data fra flere kilder. Den enkle og effektive innføringsprosessen betyr at dataene er tilgjengelig for stort engasjement, analyser og automatisering av arbeidsprosesser i nær sanntid.
Datainnføringstjeneste
 
Experience Data Model og Adobe Experience Platform
Experience Data Model og Adobe Experience Platform
Adobes Experience Data Model (XDM) er en formell spesifikasjon som brukes til å beskrive kundereisen og -opplevelsene i tillegg til de påfølgende handlingene og hendelsene. I tillegg beskriver XDM målingen, innholdstilbudene og andre nyttig opplysninger om reisen. XDM er mer enn bare en "dataordbok" for bedrifter som arbeider med data fra kundeopplevelser – det er et komplett språk for opplevelsesbedriften. XDM er utviklet av oss som en måte å forenkle tolkingen og delingen av opplevelsesdata på. Gå til Adobe XDM Github hvis du vil ha mer informasjon.

Semantikk og kontroller
 
Merking og håndheving av databruk i Adobe Experience Platform
Adobe Experience Platform er et robust og effektivt rammeverk for datastyring som hjelper deg med å håndtere overholdelsen av forskriftene, restriksjonene og retningslinjene som styrer bruken av dataene dine. Rammeverket for merking og håndheving av databruk forenkler og effektiviserer prosessen med å kategorisere data og opprette retningslinjer for databruk. Markedsføringshandlinger som krever data, kan umiddelbart evalueres basert på retningslinjene for databruk som er tilordnet dem.
Merking og håndheving av databruk i Adobe Experience Platform
 
GDPR og Adobe Experience Platform
GDPR og Adobe Experience Platform
General Data Protection Regulation (GDPR) er EUs nye personvernlov som harmoniserer og moderniserer krav til personvern. Det nye regelsettet har en bred definisjon av personopplysninger og en stor rekkevidde, noe som får innvirkning på alle varemerkeleverandører som markedsfører produkter eller tjenester til enkeltpersoner i EU. Adobe Experience Clouds GDPR-API automatiserer forbrukernes GDPR-tilgang og sletter forespørsler på tvers av Adobe-plattformkomponenter.
Utvidelsesmuligheter i Adobe Experience Platform
Adobe Experience Platform er bygd på åpne API-er, noe som gjør at alle funksjonene i systemet er synlig for utviklere som bruker velkjente verktøy. Det betyr at kundene kan integrere bedriftsløsningene sine med Adobe Experience Platform, og partnere kan bygge sine egne produkter og teknologier på den slik de selv ønsker.
Utvidelsesmuligheter i Adobe Experience Platform
 

Enhetlig profil

Handling
Experience Cloud Profile
Experience Cloud Profile gir bedrifter et lett tilgjengelig, oppdatert, raskt og komplett datalager som innholdssystemer kan sende spørringer til. Formålet er å levere en sentralt tilgjengelig profil som gjør det mulig for markedsførere å drive frem koordinerte, enhetlige og relevante kundeopplevelser i alle kanaler. Denne profilen er forskjellig fra transaksjonssystemene på tvers av Adobe Experience Cloud-løsningene (AEC-løsningene) fordi det er den eneste profilen som tilbyr en omfattende visning av kunden ved hjelp av ulike typer data – online, offline, fra Adobe og fra andre.
Experience Cloud Profile

Maskinlæring
 
Data Science Workspace: Utvikle intelligente tjenester på Adobe Experience Platform
Data Science Workspace: Utvikle intelligente tjenester på Adobe Experience Platform
Data Science Workspace bruker maskinlæring og kunstig intelligens til å frigjøre innsikt fra dataene dine. Data Science Workspace er integrert i Adobe Experience Platform og hjelper deg med å komme med forutsigelser ved hjelp av innholds- og dataressursene på tvers av Adobe-løsninger.

Med Data Science Workspace kan dataforskere utnytte mulighetene i Adobe Sensei til å opprette intelligente tjenester – API-er – drevet av maskinlæring. Disse tjenestene fungerer sammen med andre Adobe-tjenester, blant annet Adobe Target og Adobe Analytics Cloud, og hjelper deg med å automatisere tilpassede og målrettede digitale opplevelser i nettlesere, skrivebordsprogrammer og mobilapplikasjoner.