Sju grunner til å oppgradere fra Dynamic Tag Management til Adobe Experience Platform Launch.

En ny epoke for håndtering av tagger.

I 2013 kjøpte Adobe et tagghåndteringssystem som vi kalte Dynamic Tag Management (DTM). Da oppkjøpet fant sted, ble DTM benyttet av 30 kunder. I dag er det mer enn 3000 kunder som bruker DTM.
I løpet av de siste årene er det blitt en ubestridelig realitet at spredningen av nettbasert markedsføringsteknologi ikke avtar – den akselererer faktisk. Som et resultat vokser også økosystemet av teknologier som markedsførerne bruker til å levere kundeopplevelsen. Eldre tagghåndteringssystemer er ikke i stand til å støtte dette økosystemet.
De samme ingeniørene som utviklet DTM, brukte nesten to år på å utvikle et neste generasjons tagghåndteringssystem som kunne støtte og ensrette økosystemet for markedsføringsteknologier. Dette nye tagghåndteringssystemet heter Adobe Experience Platform Launch. Det er en revolusjonerende tilnærming til tagghåndtering som gir eksterne utviklere mulighet til å utvikle, vedlikeholde og kontinuerlig oppdatere sine egne integreringer med Adobe Experience Cloud på tvers av en enhetlig plattform som gjør at alle disse teknologiene fungerer sammen. Ved hjelp av det applikasjonsbutikklignende grensesnittet i Launch fra Adobe kan bedrifter enkelt utrullere webapplikasjoner fra Adobe og eksterne leverandører, definere hvilken kundeatferd som skal registreres, og avgjøre hvordan dataene skal brukes på tvers av verktøyene for digital markedsføring.
separator

Hvorfor det er smart med en overgang.

Oppgradering fra DTM til Launch fra Adobe handler om mye mer enn bare å holde seg oppdatert på den nyeste teknologien. Her er sju grunner til at bedriften din bør vurdere en overgang:

1. RASKERE UTRULLERING:Utvidelseskatalog

1. RASKERE UTRULLERING: Utvidelseskatalog
Bla gjennom, konfigurer og utruller markedsføringsteknologi som er utviklet og vedlikeholdt direkte av uavhengige programvareleverandører.
Med Adobe Experience Platform Launch har du enkelt tilgang til de utvidelsene du trenger – integreringer som teknologileverandørene selv har utviklet og vedlikeholder – i én sentral katalog. Disse utvidelsene gjør at området ditt kan støtte flere webteknologier, og det rene brukergrensesnittet hjelper både IT-avdelingen og markedsførerne med å konfigurere og utrullere disse teknologiene på kortere tid.

2. VANLIG OPPGRADERING:Kobling til innbyggingskode

Kobling gir deg mulighet til å omdirigere de eksisterende DTM-innbyggingskodene slik at de peker til Launch fra Adobe.
Da Launch fra Adobe ikke var mer enn skriblerier på en tavle, ble det stilt to udiskutable krav:
• Opprett en tagghåndteringsløsning som er så åpen at leverandører av markedsføringsteknologi kan utvikle utvidelser.
• Gi DTM-kunder mulighet til å oppgradere uten at de må endre koden som allerede er implementert.
Launch fra Adobe oppfyller begge disse kravene. DTM-kunder bruker koblinger for å la produksjonsinnbyggingskoden laste inn et JavaScript-bibliotek opprettet fra Launch fra Adobe i stedet for fra DTM.

3. KONTINUERLIG NYSKAPING:Eksterne utvidelser

Uavhengige programvareleverandører har en så å si selvbetjent måte å utvikle, håndtere og oppdatere sine egne integreringer på. Disse integreringene kaller vi utvidelser (Extensions).
Launch fra Adobe er det eneste tagghåndteringssystemet som gir leverandører av markedsføringsteknologi mulighet til å utvikle og vedlikeholde sine egne integreringer direkte. Ikke nok med at de kan endre brukergrensesnittet i utvidelsene de utvikler – de kan også legge til nye funksjoner. Leverandører av markedsføringsteknologi kan for eksempel innlemme hele registreringsprosessen eller SaaS-produktet i utvidelsene for Launch fra Adobe. Nå kan disse leverandørene tenke ut nye applikasjoner, utvikle nye typer utvidelser og sørge for at de nyskapende resultatene kommer direkte i hendene på de bedriftene som trenger dem.

4. ENHETLIG MARKEDSFØRINGSTEKNOLOGI:Regeloppretter

Integrer dataene og funksjonaliteten i teknologiløsninger for markedsføring og reklame for å samle ulike produkter.
Regeloppretteren i Launch fra Adobe er fullstendig omarbeidet, slik at det er enklere å opprette og forstå reglene. Og forbedringene stopper ikke der. Regeloppretteren er faktisk selve bindeleddet mellom alle markedsføringsteknologiene som utrulleres via Launch fra Adobe, og den fungerer som et sentralt knutepunkt hvor du kan samle funksjonaliteten fra én markedsføringsteknologi sammen med funksjonalitet fra andre markedsføringsteknologier.
Figur 1og 2viser hvordan data fra Adobe Analytics, Google Analytics og selve siden brukes til å innlemme en bestemt YouTube-video på en bestemt webside i sanntid. Dette samarbeidet mellom ulike markedsføringsteknologier er mulig via Extensions. Leverandører av markedsføringsteknologi kan sette inn nye data eller funksjoner i en hvilken som helst av de fire delene i regeloppretteren: hendelser, vilkår, unntak og handlinger. Extensions kan legge til funksjoner direkte i regeloppretteren, og derfor er ulike markedsføringsteknologier ikke lenger lappet sammen med tilpasset kode, men i stedet smeltet sammen ved at de er bygd på en felles plattform.
Figur 1. Konfigurere en regel.
Figur 1.Konfigurere en regel.
Figur 2. Velge og konfigurere YouTube-utvidelsen som handling.
Figur 2.Velge og konfigurere YouTube-utvidelsen som handling.

5. AUTOMATISERTE IMPLEMENTERINGER:Åpne API-er

Automatiser grunnleggende implementeringer av én eller flere teknologier.
Vanlig praksis for leverandører av markedsføringsteknologi er først å utvikle kjerneproduktet og deretter utvikle API-er på toppen av det produktet. Launch fra Adobe valgte en annen tilnærming og konstruerte kjerneproduktet rundt API-ene. Alle knapper som klikkes, alle felt som fylles ut, og alle funksjoner som legges til i brukergrensesnittet, er API-drevne. Dette betyr at alt som kan gjøres i brukergrensesnittet, kan automatisk også gjøres utenfor brukergrensesnittet.
Hvis bedriften din for eksempel har den samme grunnleggende implementeringen av Google Analytics, Adobe Analytics, Foresee, BlueKai eller Adobe Target eller markedsfører piksler på nytt på tvers av domenene, og du åpner et nytt domene, vil du vanligvis klikke deg gjennom brukergrensesnittet til tagghåndteringssystemet for å utrullere hver av disse markedsføringsteknologiene. Launch fra Adobe gir deg mulighet til å skrive skript som tar i bruk Launch API-ene, slik at disse teknologiene utrulleres automatisk. Det betyr at en prosess som før tok flere dager, uker eller måneder, nå kan ta bare noen sekunder.

6. BEDRIFTSPUBLISERING:Komponentbasert publisering

Publiser kun det du ønsker, ved å pakke sammen reglene, dataelementene og utvidelsene i ett bibliotek.
Launch fra Adobe bruker biblioteker til å avgjøre hva som skal publiseres til utvikling, igangsetting og produksjon. Disse bibliotekene består av bestemte komponenenter, blant annet regler, dataelementer og utvidelser som er valgt av brukeren. Denne muligheten til å sette opp nøyaktig hvilke komponenter som skal publiseres, gjør at bedriftene får økt kontroll, synlighet og sikkerhet med hensyn til hvilke endringer som skal finne sted i produksjonsmiljøet. Den komponentbaserte publiseringen i Launch fra Adobe omfatter følgende:
Konfliktløsing på tvers av brukere.
Konfliktløsing på tvers av brukere.
Launch fra Adobe varsler en bruker hvis en annen bruker har gjort endringer i en regel i et bibliotek som de er i ferd med å publisere.
Bibliotekbygger.
Bibliotekbygger.
Brukere med publiseringsrettigheter kan enkelt finne, legge til, kontrollere eller slette regler, dataelementer og bibliotekutvidelser.
Publisering i fire trinn.
Publisering i fire trinn.
Publiseringsprosessen lar brukerne flytte et bibliotek gjennom publiseringsprosessen i fire trinn: utvikling, sendt, godkjent og publisert. Hvis det er konflikter mellom noen av komponentene i et av bibliotekene, blir de relaterte brukerne varslet.
Ubegrenset antall utviklingsmiljøer.
Ubegrenset antall utviklingsmiljøer..
Launch fra Adobe gir IT-avdelingen ubegrenset tilgang til både utviklings- og iverksettingsmiljøer, slik at at alle utrulleringene til produksjonsmiljøet er sikre.

7. FULLSTENDIG KONTROLL:Rettighetshåndtering

Opprett rettigheter til å publisere, legge til Extensions, få tilgang til Extensions og utføre en rekke andre oppgaver, og gi deretter disse rettighetene til brukerne.
Ved hjelp av kontroller for rettighetshåndtering kan du opprette grupper med svært spesifikke rettigheter og deretter legge til brukere i den gruppen. Ved å ordne tilgang basert på rettigheter i stedet for brukere kan organisasjonen enklere se hvem som har tilgang til hva, og det er mulig å utføre masseendringer om nødvendig. I stedet for at du må finkjemme hver eneste bruker for å finne ut hvem som kan publisere, gir Launch fra Adobe deg mulighet til å klikke på publiseringsrettigheten og se alle som kan publisere.
separator

De riktige verktøyene gjør hele forskjellen.

 

 

 

 

 

Adobe Experience Platform Launch representer en helt ny måte å tenke på tagghåndtering på. Launch fra Adobe er omarbeidet fra grunnen av, og løsningen leverer ikke bare en mer skalerbar og fleksibel måte for organisasjonen å støtte nåværende og fremtidige webteknologier på. Den forenkler også en rekke andre aspekter ved tagghåndteringen, blant annet konfigurering av regler, håndtering av rettigheter og ensretting av teknologier på tvers av det digitale økosystemet. Selv om du kanskje er fornøyd med funksjonene som DTM leverer i dag, kommer morgendagen til å bringe nye teknologier og komplikasjoner som førstegenerasjonssystemene for tagghåndtering ikke kan støtte eller løse. Med Adobe Experience Platform Launch kan bedriften umiddelbart begynne å dra fordel av et enhetlig økosystem for webteknologi.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.adobe.com/no/enterprise/cloud-platform/launch.html eller kontakte Adobe Customer Success-ansvarlig.

 

separator