Kvalifikasjon for utdanningsinstitusjoner

 
Følgende typer institusjoner er kvalifisert for å kjøpe Adobe-produkter til rabattpris:
• godkjente offentlige eller private barneskoler, ungdomsskoler eller videregående skoler som tilbyr fulltidsundervisning, eller skoledistrikter for slike skoler*
• godkjente offentlige eller private universiteter eller høyskoler som gir grader som krever minst tilsvarende to års fulltidsstudier*
• skoleadministrasjon eller utdanningsdirektorat
• Adobe-godkjente institusjoner som tilbyr hjemmeundervisning
• statlig eide skoler i USA eller Canada
• navngitte utdanningsinstitusjoner som er skriftlig godkjent av Adobe
• sykehus i USA som eies og drives fullt ut av en utdanningsinstitusjon, det vil si at institusjonen er eneeier av sykehuset og den eneste instansen som utøver kontroll over den daglige driften
• forskningslaboratorier for høyere utdanning som er offentlige institusjoner og godkjent av landets undervisningsdepartement, og som underviser studentene og kan fremvise en kopi av vedtektene som dokumenterer forholdet til det styrende universitetet
• andre kvalifiseringseksempler, som Adobe fra tid til annen oppgir på webområdet
 
Ikke-kvalifiserte institusjoner
Følgende institusjonstyper er ikke kvalifisert:
• skoler og religiøse organisasjoner som ikke er godkjent
• museer
• kirker
• biblioteker
• sykehus i Canada
• opplæringssentre eller skoler som gir sertifikater for kurs som for eksempel programvareopplæring, og som ikke er kvalifiserte institusjoner som tilbyr grader som minst tilsvarer to års fulltidsstudier
• militærskoler som ikke gir akademiske grader
• forskningslaboratorier som ikke er godkjent av landets undervisningsdepartement, for eksempel institusjoner som er godkjent av landets forsvars- eller energidepartement eller forskningsråd, samt laboratorier som er definert som statlig finansierte forsknings- og utviklingssentre eller forskningssentre som er tilknyttet underavdelinger til universiteter, for eksempel Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratories og Lawrence Livermore National Laboratory
• andre ikke-kvalifiseringseksempler, som Adobe fra tid til annen oppgir
 
Kvalifikasjonsbevis
Adobe krever at forhandlerne godkjenner kvalifiserte utdanningsinstitusjoner i henhold til de følgende retningslinjene. Denne informasjonen er en del av den signerte avtalen mellom Adobe og forhandleren. Adobe krever også identifikasjon for kjøp via butikken for utdanningsinstitusjoner.
 
Godkjent identifikasjon betyr ett av følgende:
• en gyldig, offisiell innkjøpsordre utstedt av en utdanningsenhet
• gjeldende kredittkortopplysninger med riktig navn, faktureringsadresse og leveringsadresse for utdanningsenheten
• betaling med et gyldig personlig kredittkort eller en sjekk fra en lærer/foreleser eller annen ansatt, der utdanningsenheten er angitt som leveringsadresse
• annen gyldig identifikasjon godkjent av Adobe – en liste over godkjente identifikasjonstyper legges fra tid til annen ut på Adobes webområde * Godkjente utdanningsinstitusjoner er utdanningsinstitusjoner som er godkjent av en organisasjon som er anerkjent av landets undervisningsdepartement, og som har utdanning av elever/studenter som hovedfokus. In the U.S., such associations include: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.