Kvalifikasjon for lærere/forelesere

 
Du må være ett av følgende for å være kvalifisert til rabatt:
• ansatt på godkjent barneskole, ungdomsskole eller videregående skole, ved offentlig eller privat universitet eller høyskole, eller i et skoledistrikt eller utdanningsdirektorat (inkludert pensjonerte professorer)*
• lærer for elever som får hjemmeundervisning, som definert av statlige forskrifter for hjemmeundervisning

Kvalifikasjonsbevis
 
Kvalifikasjonsbeviset må være et dokument som er utstedt av institusjonen, med ditt navn, skolens navn og gjeldende dato.
Merk: All sensitiv informasjon, for eksempel lønnsopplysninger og personnumre, kan skjules eller strykes ut. Ansettelsesbevis inkluderer blant annet følgende:
• lønnsslipp fra utdanningsinstitusjonen
• brev på offisielt brevpapir fra utdanningsinstitusjonen som viser nåværende ansettelse
 
For lærere for elever som får hjemmeundervisning:
• datert kopi av en intensjonsavtale om hjemmeundervisning
• nylig utstedt medlemskaps-ID for en forening for hjemmeundervisning (for eksempel Home School Legal Defense Association)
• datert dokumentasjon på kjøp av pensum for gjeldende akademiske skoleår†

Bla gjennom produkter vi tilbyr med utdanningsrabatt ›
Kontakt Adobe på 800 36 961 hvis du er usikker på om du er kvalifisert.

 

* Godkjente utdanningsinstitusjoner er utdanningsinstitusjoner som er godkjent
av en organisasjon som er anerkjent av landets undervisningsdepartement, og som har utdanning av elever/studenter som hovedfokus. In the U.S., such associations include: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.
Dokumenter som er datert i løpet av de siste seks månedene, regnes som gjeldende.