Finn det programmet som passer best for din organisasjon.

Abonnement Terminbasert Evigvarende Evigvarende
Abonnementsbasert lisensiering med alternativer for varighetsperiode og lojalitet Terminbasert lisensiering med en treårig tilpasset avtale Evigvarende lisens via en toårig avtale Evigvarende lisens for engangskjøp av skrivebordsprodukter – uten kontrakter
Tilgjengelige produkter:
Creative Cloud for teams og Adobe Acrobat DC
Se alle produkter ›
Tilgjengelige produkter:
Adobe Creative Cloud for enterprise, Adobe Document Cloud og andre skrivebordsprodukter
Se alle produkter ›
Tilgjengelige produkter:
Acrobat DC og andre skrivebordsprodukter
Se alle produkter ›
Tilgjengelige produkter:
Acrobat DC og andre skrivebordsprodukter
Se alle produkter ›
Varighet:
1–3 år
Varighet:
3 år
Varighet:
2 år
Varighet:
Ingen

Volumrabatt:
Tilgjengelig via VIP Select

Volumrabatt:
Tilpasset basert på forhandlet avtale
Volumrabatt:
Tilgjengelig kumulativt – kan utvide rabattene til å gjelde for underavdelinger og datterselskaper
Volumrabatt:
Ingen, men tidsbesparelser kan oppnås via lisenshåndtering
Lisenshåndtering:
Håndter og utruller enkelt via Admin Console
Lisenshåndtering:
Håndter brukere og klargjør rettigheter sentralt med Adobe Admin Console
Lisenshåndtering:
Utruller og håndter via Adobe Licensing Website (LWS)
Lisenshåndtering:
Utruller og håndter via LWS
VIP-programhåndbok (PDF) Oversikt over ETLA (PDF) CLP-programhåndbok (PDF) Oversikt over TLP (PDF)

Tilgjengelige produkterValue Incentive Plan (VIP)Enterprise Term License Agreement (ETLA)Cumulative Licensing Program (CLP) og
Transactional Licensing Program (TLP)

Adobe Acrobat Pro 2017 kun for datamaskiner
Adobe Acrobat Standard 2017 kun for datamaskiner
Adobe Media Server-familien
Adobe Technical Communication Suite
Adobe Captivate
Adobe ColdFusion-familien
Adobe Flash Builder-familien

 

Adobe Font Folio
Adobe FrameMaker-familien
Adobe FreeHand
Adobe PageMaker Plus
Adobe Photoshop Elements
Photoshop og Adobe Premiere Elements
Premiere Elements
Adobe Presenter (lisensiert)
Adobe RoboHelp-familien

 

Vil du vite mer?

Finn ut hvordan Adobe Buying Programs kan hjelpe organisasjonen din.

Ring Adobe på 800 36 961
eller kontakt en autorisert Adobe-forhandler.