Medlemskap for tilknyttede organisasjoner er en valgfri funksjon i Adobe Value Incentive Plan (VIP). Tilknyttede organisasjoner kan samle innkjøpene på tvers av tilknyttede VIP-medlemmer slik at de kan oppnå et høyere rabattnivå samtidig med at de kjøper og håndterer lisenser separat.

 

En organisasjon som sender inn en forespørsel om et medlemskap for tilknyttede organisasjoner for konsortier, må være en sammenslutning eller en kombinasjon av organisasjoner som har samme interesser og oppgaver. Denne sammenslutningen eller kombinasjonen må ha en styrende enhet som validerer, vedlikeholder og gjennomgår kvalifikasjonen til enkeltstående medlemmer regelmessig, og som har myndighet til å håndtere medlemsdeltakelsen og gjennomstrømningsvilkårene til de deltakende medlemmene.

 

Fordeler ved medlemskap for tilknyttede organisasjoner

 

Den ideelle kandidaten til et medlemskap for tilknyttede organisasjoner har investert i lisenser på tvers av flere VIP-avtaler og har potensial til å oppnå VIP Select-status i nær fremtid. Konsortier drar nytte av et medlemskap for tilknyttede organisasjoner når det oppsamlede lisensantallet når eller overskrider 10. Dette gjør dem kvalifisert for VIP Select, et lojalitetsnivå med et automatisk, garantert rabattnivå og andre valgfrie fordeler. Se VIP-programhåndboken hvis du vil ha mer informasjon om VIP Select.

 

Medlemskap for tilknyttede organisasjoner er ikke utviklet for tilknyttede VIP-medlemmer som mest sannsynlig ikke vil oppnå VIP Select-status i nærmeste fremtid – selv ikke med oppsamlede kjøp – i et slikt medlemskap.

 

Kvalifiserte datterselskaper

Alle konsortiumsdatterselskaper må være nåværende og gyldige medlemmer av konsortiet. Konsortiet må ved forespørsel fra Adobe oppgi dokumentasjon som beviser for Adobe på en tilfredsstillende måte at alle datterselskapene er nåværende og gyldige konsortiumsmedlemmer. Hvis et datterselskap ikke lenger er et medlem, må konsortiet umiddelbart fjerne det aktuelle datterselskapet fra medlemskapet for tilknyttede organisasjoner. VIP-medlemmer som er en del av et konsortium som har valgt å delta i et medlemskap for tilknyttede organisasjoner, må overholde de følgende kravene for medlemskap for tilknyttede VIP-medlemmer. Alle datterselskaper må

 • ha samme VIP-medlemstype (bedriftskunde eller utdanningsinstitusjon)
 • ha en eksisterende VIP-avtale der første bestilling er ferdigbehandlet
 • være et nåværende og gyldig medlem i konsortiet

Konsortiumsdefinisjonen gjelder ikke for følgende enheter:

 • en kombinasjon av organisasjoner av ulik type og med ulike oppgaver og interesser
 • private aksjesparingsbaserte bedrifter med varierende eierskapsprosent i urelaterte selskaper

 

Håndtere medlemskap for tilknyttede organisasjoner

 

Håndtering av medlemskap for tilknyttede organisasjoner

Den organisasjonstilknyttede VIP-administratoren som sender inn forespørsel om et medlemskap for tilknyttede organisasjoner, godtar administrativt ansvar for håndtering og vedlikehold av medlemskapet for alle tilknyttede datterselskaper med VIP-medlemskap. Administratoren for medlemskapet for tilknyttede organisasjoner skal sikre at alle VIP-medlemmene i medlemskapet holdes oppdatert om medlemskapsstatusen og alltid overholder kvalifikasjonskravene til medlemskapet for tilknyttede VIP-medlemmer og organisasjoner. Hvis en av de tilknyttede organisasjonene ikke lenger er et kvalifisert datterselskap – i henhold til Adobes definisjoner – eller ikke lenger ønsker å delta i medlemskapet for tilknyttede organisasjoner, har administratoren for medlemskapet for tilknyttede organisasjoner ansvar for å informere Adobe om dette umiddelbart og fjerne dem fra medlemskapet.

 

Årsdato for medlemskapet for tilknyttede organisasjoner, og tilbakeblikk på medlemskapet

Medlemskapet for tilknyttede organisasjoner har en egen årsdato, som fastsettes når medlemskapet opprettes. Årsdatoen er datoen når VIP Select-kvalifikasjonen skal fastsettes ved hjelp av et tilbakeblikk på medlemskapet for tilknyttede organisasjoner. 31 dager før årsdatoen for medlemskapet for tilknyttede organisasjoner tar Adobe et tilbakeblikk for å fastsette lisensantallet for alle tilknyttede VIP-medlemmer for den gjeldende abonnementsperioden. Det totale lisensantallet fastsetter kvalifikasjon for VIP Select-status, og alle tilknyttede VIP-medlemmer får et garantert rabattnivå frem til neste tilbakeblikk på medlemskap for tilknyttede organisasjoner.

 

Enkeltstående VIP-medlemmer

Hvert enkeltstående VIP-medlem beholder den eksisterende årsdatoen (fastsatt da VIP-betingelsene og -vilkårene ble signert) og fortsetter å kjøpe og håndtere lisenser og fornyelser på egne vegne. Ved kjøp av et medlemskap for tilknyttede organisasjoner gir hvert enkelt VIP-medlem avkall på muligheten til å kvalifisere seg for VIP Select på egen hånd. Fordelene ved medlemskap for tilknyttede organisasjoner iverksettes når medlemskapet for tilknyttede organisasjoner oppnår VIP Select-status, noe som kan inntreffe når medlemskapet for tilknyttede organisasjoner opprettes, eller via det årlige tilbakeblikket.

 

Legge til og fjerne datterselskaper

For å legge til et datterselskap i – eller fjerne det fra – et eksisterende medlemskap for tilknyttede organisasjoner må administratoren for medlemskapet fylle ut og sende inn en ny forespørsel om medlemskap for tilknyttede organisasjoner og oppgi VIP-avtalenumrene som er tilknyttet hvert enkelt VIP-medlem som skal legges til eller fjernes.

Adobe behandler forespørselen, og hvis den godkjennes, blir de forespurte VIP-avtalene i medlemskapet for tilknyttede organisasjoner lagt til eller fjernet. 

 

Avslutte et medlemskap for tilknyttede organisasjoner

Hvis en organisasjon med et medlemskap for tilknyttede organisasjoner ikke lenger ønsker å delta, eller hvis organisatoriske endringer krever at medlemskapet for tilknyttede organisasjoner avsluttes for alle tilknyttede VIP-medlemmer, må administratoren for medlemskapet fylle ut og sende inn en forespørsel om at medlemskapet for tilknyttede organisasjoner avsluttes og oppgi VIP-avtalenumrene som er tilknyttet alle VIP-medlemmene i medlemskapet. Adobe kan når som helst og etter eget skjønn avslutte et medlemskap for tilknyttede organisasjoner eller revidere eller fjerne ordningen med slike medlemskap.

 

Sende inn forespørsel om medlemskap for tilknyttede organisasjoner

Etter at administratoren for medlemskapet for tilknyttede organisasjoner har diskutert et medlemskap for tilknyttede organisasjoner med en autorisert Adobe-forhandler eller Adobe-rådgiver, må vedkommende sende inn en forespørsel om medlemskap for tilknyttede organisasjoner som inneholder VIP-avtalenumrene til alle potensielle tilknyttede VIP-medlemmer (det kreves kun én forespørsel per medlemskap).

Adobe behandler forespørselen, og hvis den godkjennes, blir det opprettet et medlemskap for tilknyttede organisasjoner, og alle godkjente VIP-avtaler knyttes til. Alle tilknyttede VIP-medlemmer og tilhørende forhandlere mottar en e-postbekreftelse på medlemskapet for tilknyttede VIP-medlemmer.

 

Behandling av medlemskap for tilknyttede organisasjoner

 1. Diskuter medlemskap for tilknyttede VIP-medlemmer med en autorisert Adobe-forhandler eller Adobe-rådgiver.
 2. Sørg for at organisasjonen og datterselskapene forstår hva et medlemskap for tilknyttede organisasjoner er.
 3. VIP-administratoren får godkjenning av datterselskapene til å inkludere VIP-medlemskapet i et medlemskap for tilknyttede organisasjoner.
 4. VIP-administratoren gjennomgår detaljene for medlemskapet for tilknyttede organisasjoner før vedkommende fullfører og sender inn forespørselsbrevet for medlemskapet.
 5. Adobe gjennomgår forespørselen, og hvis den godkjennes, oppretter de et medlemskap for tilknyttede organisasjoner og knytter til alle kvalifiserte datterselskaper med VIP-medlemskap.
 6. Alle tilknyttede VIP-medlemmer og tilhørende forhandler eller Adobe-rådgiver mottar en e-postbekreftelse på medlemskapet for tilknyttede organisasjoner.
 7. Tilknyttede VIP-medlemmer kan kvalifisere seg for VIP Select og det garanterte rabattnivået når medlemskapet for tilknyttede organisasjoner opprettes, eller når det tas et tilbakeblikk på medlemskapet for tilknyttede organisasjoner (31 dager før årsdatoen for medlemskapet).

Hvis du vil sende inn en forespørsel om et medlemskap for tilknyttede organisasjoner, kan du laste ned forespørselsskjemaet for medlemskap for tilknyttede organisasjoner nå.