* Tilbudet starter 3. sep. og utløper 2. des. 2016.  Tilbudet er tilgjengelig for næringskunder og kunder i offentlig sektor i Australia, Belgia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Japan, Luxembourg, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Tyskland, Østerrike og USA. Adobe gir 15 % rabatt til kunder på Acrobat Standard DC eller Acrobat Pro DC ("produktene") for kvalifiserte bestillinger på fem eller flere produktlisenser via VIP-abonnementer.  En kvalifisert bestilling er følgende: 1. Enhver kombinasjon av nye lisenser og tilleggslisenser for produktene. 2. En samlet ordre på fem eller flere lisenser. 3. Kjøpt i samme transaksjon. Gjelder bare for kjøp av Value Incentive Plan-lisenser (VIP-lisenser) bestilt på telefon direkte fra Adobe. For nye VIP-registreringer kreves det en bindingstid på minimum 12 måneder og forhåndsbetaling. For VIP Select med 3-Year Commit-avtaler gjelder kampanjerabatten på 15 % bare for år 1. Kampanjerabatten gjelder ikke for år 2 og 3.  Hver bestilling må være individuelt kvalifisert. Når VIP-medlemsabonnementet fornyes på årsdatoen, vil tilbudet ikke lenger være gyldig. VIP-tilbudet gjelder ikke for utdanningskunder.  Tilbudet kan ikke kombineres med Creative Cloud- eller Adobe Stock-lisenskjøp for å bli kvalifisert til 15 % kampanjerabatt.  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ringe 800 36 961 eller gå til https://acrobat.adobe.com/no/no/acrobat.html.

Generelle vilkår: Gjelder kun for kvalifiserte personer som er 18 år eller eldre. Innbyggere i land underlagt embargo eller land som er underlagt eksportbegrensninger av USA eller lokalt, er ikke kvalifisert. Tilbudet og prisene kan endres uten varsel. Tilbudene kan ikke tildeles, byttes, selges, overføres eller kombineres – eller innløses mot kontanter eller andre varer og tjenester som ikke uttrykkelig er inkludert. Tilbudet er avhengig av tilgjengelighet der mottakeren bor. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde. TILBUDET GJELDER IKKE DER DET ER FORBUDT ELLER UNDERLAGT LOVMESSIGE BEGRENSNINGER.